Emberi méltóság és gyermekvédelem projekt

2020. jún. 26. (péntek) 10:30
Mindenhol

Korábban már hírt adtuk arról, hogy a szerzeteselöljárók irodájának keretében Emberi méltóság projekt címmel közös gondolkodás kezdődött szerzetesek és szakemberek részvételével a gyermekvédelem, az emberi méltóság védelmének témakörében.

Amikor együttműködőket kerestünk ebbe a folyamatba, akkor szerettünk volna nyitottak lenni arra, hogy az emberi méltóság témájának minél többféle szakmai vonatkozását figyelembe vegyük, és egymás szempontjait meghallva fogalmazzunk meg értékeket és célokat.

Így az együtt gondolkodásba sokféle szakember és több szerzetesrend képviselője bekapcsolódik, hiszen a témának komoly pszichológiai, szemléletformálási, jogi és közösségi vonatkozásai is vannak. Öt munkacsoportban dolgozunk, és a folyamat megkezdése óta rendszeres találkozások alkalmával gondolkodunk együtt. Április közepe óta minden szakmai csoport elkészítette saját helyzetértékelését arra vonatkozóan, hol látjuk mi az emberi méltóság, a gyermekek és sérülékeny felnőttek védelmének kérdését ma, majd megalkottuk azt a jövőképet, ahova szeretnénk 2025-re elérkezni. 

A munkacsoportokban született gondolatokat közös alkalmakon osztjuk meg egymással. Ezek a közös gondolkodások reményt és bizakodást ébresztenek bennünk, mert tudunk proaktívan működni azért, hogy a világban reményként és világosságként tudjunk jelen lenni ezen a nehéz és fájdalmas területen is. Azt tapasztaljuk, hogy a szembenézés és saját helyzetünk világos megfogalmazása szabadságot adhat, és új utakat nyit meg egyéni és közösségi szinten is.

 

A résztvevők gondolatai a gyermekvédelemről és a közös gondolkodásról:

„A természetfeletti értékek közvetítésének azzal lehet legjobban megágyazni, ha a természetes dolgokkal rendben vagyunk. Az emberi tisztességen, igazságosságon, a másik ember tiszteletén túl ezért is fontos, hogy a "természetes értékeknek ezen a síkján" rendben legyünk, mi szerzetesek és mindazok, akik velünk együtt szolgálnak.”

Dobszay Bence (ferences szerzetespap)

„Mozdulunk: az egyház és benne a szerzetesi közösségek magunkénak valljuk, és fontosnak tartjuk az emberi méltóságot és a gyermekek méltóságát. Munkánk a keresztény elvek szakmailag megalapozott képviseletének, az érintettek védelmének és gyógyulásának lehetőségét hordozza. Munkacsoportunk ezeknek a morális és szakmai elveknek a rögzítésén és egy megvalósítható gyermekvédelmi stratégián dolgozik.”

Buza Patrik (lelkigondozó)

„Búvópatakból mederbe terelt, megtisztuló energia legyen ez a téma, ebben részt venni, ezzel a küldetéssel.”

Répássy Helga (szervezetfejlesztő)

„Az emberi méltóság védelme nem csak a ránkbízottakról szól, hanem arról is, aki ránk bízza Őket. Nagy megtiszteltetés és öröm segíteni egyházunk működését, annak tanításához hangolni.”

Szabó Ágoston (pszichológus)

„Számomra nagyon fontos a részvételem a gyermekvédelmi projektben mert csak együtt (szerzetesrendek) tudjuk igazán biztonságossá tenni az intézményeket. Sokat tanulhatok a többi csoporttagtól és a tapasztalatom is megoszthatom.”

Pau Tristany (marista testvér)

„Jogászként és édesapaként is megtisztelő számomra, hogy részt vehetek az Emberi méltóság projektben, amelyben azért dolgozhatok, hogy a szerzetesrendek iskolái úttörők lehessenek egy minden területen biztonságos, a gyermekeink számára építő, a személyiségüket gazdagító nevelési, oktatási környezet kialakításában. A ma felnövekvő nemzedék, családjaik és nevelőik olyan veszélyekkel kell szembenézzenek, melyekkel szemben a harcot csak együttműködéssel, a problémák őszinte kimondásával, tiszta és világos felelősségi viszonyok megteremtésével és jól átgondolt, következetesen végigvitt cselekvéssel tudjuk sikerrel felvenni. Katolikusként kötelességünk az, hogy elöl járjunk  jó példával, azért dolgozzunk, hogy az általunk fenntartott intézmények jellé váljanak. Hálás vagyok azért, hogy a magam eszközeivel én is részt vehetek ebben a munkában.”

dr. Puskás Balázs (jogász)

„Szívügyem a gyermekek, a kiszolgáltatottak jogainak védelme, és az emberi méltóság projektben úgy érzem, egy stabil szakmai és mélyen érző lelki közösség része lettem, akikkel "úton" vagyunk, együtt az "igazságot" keressük, és mindannyian őszintén hisszük, hogy a munkánk eredményeként megújult "életet" nyithatunk. Mindemellett nagyon fontosnak tartom, hogy erősen megfogjuk a kezét, és szelíden egyengessük az útját azoknak, akik még, vagy akik már nem tudják ezt megtenni magukért.  “Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek.” (2Kor 12,14)”

dr. Benyusz Márta (jogász)

„Hiszem, hogy mindaz, amit mi ebben a folyamatban az EMBERI MÉLTÓSÁGÉRT - egymás gondolatait, véleményét tisztelve-  TESZÜNK, jellé fog válni.  Minden élet tiszteletének jelévé.”

Czellár Móni  (tan- és nevelésügyi munkatárs)

 

A tervezési folyamat következő szakaszában megfogalmazzuk azokat a célokat, amelyeket a gyermekvédelem és az emberi méltóság védelme terén fontosnak és megvalósíthatónak látunk. Most öt éves időtartamra tervezünk. Sok jó és fontos cél közül választjuk ki majd közös döntések során azokat, amelyekben szeretnénk és tudunk közösen, szerzetesi körben előrelépni.

 

Rudan Mária / MSZKI

Fotó: pinterest.com

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41