Szent Erzsébet szentté avatásának ünnepe Sárospatakon

2017. máj. 21. (vasárnap) 00:00
Sárospatak

Szent Erzsébet szentté avatásának 782. évfordulójára emlékeztünk pünkösdhétfőn Sárospatakon.

Május 21-én, hétfőn Dominik Duka, prágai bíboros látogatta meg városunkat és kolostorunkat, ami nagy megtiszteltetés, és öröm volt számunkra.

Dominik Duka prágai bíboros-érsek 1943. április 26-án született a kelet-bohémiai Hradec Králové-ban. 23 évesen, 1969-ben lépett be a domonkosok cseh rendtartományába. Teológiai tanulmányai végeztével 1970. június 22-én szentelték pappá. A prágai érsekség több plébániáján folytatott éveken át lelkipásztori munkát, majd a litoměřicei teológiai főiskolán, azt követően pedig a varsói teológiai fakultáson folytatott további teológiai tanulmányokat. 1975-ben a keménykezű prágai kommunista hatalom megfosztotta a papi szolgálattól, és ekkor a fiatal domonkos pap a Škoda Plzeň-i gyárában kezdett dolgozni tizenöt éven át, mint formatervező. Autógyári formatervezői tevékenysége titokban egybeesett a domonkosrendi hivatások földalatti formálásával, amit, mint novíciusmester és teológiai tanár végzett. Életének ez a formája nem talált tetszésre az államhatalom részéről, ezért börtönbüntetésre ítélték, amelyet helyben, a plzeňi börtönben töltött le 1981-82- ben. A rendszerváltás után 1998. június 6-án II. János Pál pápa szülővárosa, Hradec Králové püspökévé nevezték ki, és szeptember 6-án szentelték püspökké. 2010. február 13-án XVI. Benedek pápa kinevezte prágai érsekké, és Csehország prímásává. Így megörökölte a kánonjogi korhatár betöltése miatt lemondott Miloslav Vlk bíborosérsek helyét. A cseh püspökök 2010-ben az ország püspöki konferenciájának elnökévé választották. A 2012. február 18-án tartott konzisztórium során XVI. Benedek pápa bíborossá kreálta őt. Mint a kommunista államhatalom üldözöttje, aki Lengyelországban szerzett diplomát, jól ismeri a közép-európai térséget összes mai gondjaival együtt.

Pünkösdhétfőn Szent Erzsébet előtt tisztelegve Dominik Duka bíboros, prágai érsek celebrálta a szentmisét. A mise latin nyelvű volt, amely keretében Dominik Duka homíliájában arról is beszélt, hogy mekkora tisztelet övezi Szent Erzsébetet szerte a világon. Az az asszony, aki példát mutatott a maga korában, cselekedeteivel a ma emberének is irányt mutat. A bíboros arról is szólt, hogy a magyarság nagysága mindenkor elismerésre méltó volt, és meghatározó gondolkozókat adott Európának.

Sárospatakra több, mint hetven településről, valamint a határon túlról is érkeztek zarándokok, hogy részt vegyenek a Vízikapunál megtartott ünnepi szentmisén, és bekapcsolódjnak a lelki programokba. A regisztráció alapján ezerötszáznál is többen érkeztek városunkba.

A szép lelki napot a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola diákjaival és tanáraival végzett közös rózsafüzér imádsággal kezdtük. A városunkba érkezett zarándokokat Ft. Bereczkei Miklós plébános köszöntötte, majd ezután Ft. Kecskés Attila főesperes az első katekézis keretében a fatimai jelenésekről beszélt. Az Egyház, amelyet Krisztus az apostolokra épített, pünkösdkor ébredt tudatára Isten nagy tetteinek, amikor az utolsó vacsora termében összegyűlve „mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ebben a pillanatban indult el az Egyház a hitnek azon az útján, amely az emberek és népek történetén átvezető zarándokút. Tudjuk, hogy ennek az útnak a kezdeténél jelen van Mária, ott látjuk őt az apostolok között, az utolsó vacsora termében, „amint imádkozik és esdekel az ajándékért: a Szentlélekért”. (Szent II. János Pál pápa enciklikája a Boldogságos Szűz Máriáról a zarándok Egyház életében 1987. március 25.)

Az ünnepi program a Szent Erzsébet litániával folytatódott, amit a második katekézis követett. A katekézis keretében Dr Szabó Irén gyűjteményvezető Szent Erzsébet és a

gyermekek kapcsolatáról szólt. A szentmisét körmenet követte. A templomhoz visszaérve Dr Ternyák Csaba egri érsek megáldotta és búcsúztatta a Szent Erzsébet zarándoklatra indulókat.Megköszönve Dominik Duka bíboros, prágai érsek részvételét, azt tanácsolta a zarándokoknak, hogy legyen tiszta és nemes az útjuk, járjanak büszkén Szent Erzsébet nyomában.

A pünkösdhétfői ünnep délutáni programjaként gitáros szentségimádást vezettünk a fiatalokkal. A nap programját a miskolci Fráter Kórus koncertje zárta.

Forrás és fotó: Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41