Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi Fotó galéria
2017. május 21 (All day)
Sárospatak

Szent Erzsébet szentté avatásának ünnepe Sárospatakon

Szent Erzsébet szentté avatásának 782. évfordulójára emlékeztünk pünkösdhétfőn Sárospatakon.

Május 21-én, hétfőn Dominik Duka, prágai bíboros látogatta meg városunkat és kolostorunkat, ami nagy megtiszteltetés, és öröm volt számunkra.

Dominik Duka prágai bíboros-érsek 1943. április 26-án született a kelet-bohémiai Hradec Králové-ban. 23 évesen, 1969-ben lépett be a domonkosok cseh rendtartományába. Teológiai tanulmányai végeztével 1970. június 22-én szentelték pappá. A prágai érsekség több plébániáján folytatott éveken át lelkipásztori munkát, majd a litoměřicei teológiai főiskolán, azt követően pedig a varsói teológiai fakultáson folytatott további teológiai tanulmányokat. 1975-ben a keménykezű prágai kommunista hatalom megfosztotta a papi szolgálattól, és ekkor a fiatal domonkos pap a Škoda Plzeň-i gyárában kezdett dolgozni tizenöt éven át, mint formatervező. Autógyári formatervezői tevékenysége titokban egybeesett a domonkosrendi hivatások földalatti formálásával, amit, mint novíciusmester és teológiai tanár végzett. Életének ez a formája nem talált tetszésre az államhatalom részéről, ezért börtönbüntetésre ítélték, amelyet helyben, a plzeňi börtönben töltött le 1981-82- ben. A rendszerváltás után 1998. június 6-án II. János Pál pápa szülővárosa, Hradec Králové püspökévé nevezték ki, és szeptember 6-án szentelték püspökké. 2010. február 13-án XVI. Benedek pápa kinevezte prágai érsekké, és Csehország prímásává. Így megörökölte a kánonjogi korhatár betöltése miatt lemondott Miloslav Vlk bíborosérsek helyét. A cseh püspökök 2010-ben az ország püspöki konferenciájának elnökévé választották. A 2012. február 18-án tartott konzisztórium során XVI. Benedek pápa bíborossá kreálta őt. Mint a kommunista államhatalom üldözöttje, aki Lengyelországban szerzett diplomát, jól ismeri a közép-európai térséget összes mai gondjaival együtt.

Pünkösdhétfőn Szent Erzsébet előtt tisztelegve Dominik Duka bíboros, prágai érsek celebrálta a szentmisét. A mise latin nyelvű volt, amely keretében Dominik Duka homíliájában arról is beszélt, hogy mekkora tisztelet övezi Szent Erzsébetet szerte a világon. Az az asszony, aki példát mutatott a maga korában, cselekedeteivel a ma emberének is irányt mutat. A bíboros arról is szólt, hogy a magyarság nagysága mindenkor elismerésre méltó volt, és meghatározó gondolkozókat adott Európának.

Sárospatakra több, mint hetven településről, valamint a határon túlról is érkeztek zarándokok, hogy részt vegyenek a Vízikapunál megtartott ünnepi szentmisén, és bekapcsolódjnak a lelki programokba. A regisztráció alapján ezerötszáznál is többen érkeztek városunkba.

A szép lelki napot a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola diákjaival és tanáraival végzett közös rózsafüzér imádsággal kezdtük. A városunkba érkezett zarándokokat Ft. Bereczkei Miklós plébános köszöntötte, majd ezután Ft. Kecskés Attila főesperes az első katekézis keretében a fatimai jelenésekről beszélt. Az Egyház, amelyet Krisztus az apostolokra épített, pünkösdkor ébredt tudatára Isten nagy tetteinek, amikor az utolsó vacsora termében összegyűlve „mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ebben a pillanatban indult el az Egyház a hitnek azon az útján, amely az emberek és népek történetén átvezető zarándokút. Tudjuk, hogy ennek az útnak a kezdeténél jelen van Mária, ott látjuk őt az apostolok között, az utolsó vacsora termében, „amint imádkozik és esdekel az ajándékért: a Szentlélekért”. (Szent II. János Pál pápa enciklikája a Boldogságos Szűz Máriáról a zarándok Egyház életében 1987. március 25.)

Az ünnepi program a Szent Erzsébet litániával folytatódott, amit a második katekézis követett. A katekézis keretében Dr Szabó Irén gyűjteményvezető Szent Erzsébet és a

gyermekek kapcsolatáról szólt. A szentmisét körmenet követte. A templomhoz visszaérve Dr Ternyák Csaba egri érsek megáldotta és búcsúztatta a Szent Erzsébet zarándoklatra indulókat.Megköszönve Dominik Duka bíboros, prágai érsek részvételét, azt tanácsolta a zarándokoknak, hogy legyen tiszta és nemes az útjuk, járjanak büszkén Szent Erzsébet nyomában.

A pünkösdhétfői ünnep délutáni programjaként gitáros szentségimádást vezettünk a fiatalokkal. A nap programját a miskolci Fráter Kórus koncertje zárta.

Forrás és fotó: Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41