A Szerzetesek teréről

2015. szep. 20. (vasárnap) 10:00

A megszentelt életet középpontba állító kétnapos rendezvényt szeptember 18-án nyitották meg Budapesten, a Március 15. téren felállított nagyszínpadon. A „Veled együtt vagyunk rendben!” mottó jegyében hívnak a rendek találkozni, életüket, szolgálatukat megismertetni minden érdeklődőt - ad hírt az eseményről a Magyar Kurír.

Labancz Zsolt SP, a Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciája elnöke a magyarországi szerzetesek nevében köszöntötte a Szerzetesek tere résztvevőit. A megszentelt élet éve meghívás számunkra a Krisztus követésében való elmélyülésre, megújulásra – mutatott rá az FSZK elnöke, majd felidézte a tematikus év kiemelkedően fontos pillanatát, a szerzetesek mátraverebély-szentkúti zarándoklatát, mely a hivatás ünneplése volt a közösségek számára.

A jelen rendezvény pedig, a Budapest belvárosába szervezett találkozó a társadalom szélesebb köreinek megszólítása céljával jött létre. Találkozásra hívtunk, egymással és Jézussal – mondta a piarista elöljáró.

Deák Hedvig OP, a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája elnöke a rendezvény mottójáról szólt köszöntőjében: Rendben vagyunk – hirdette a tematikus év első jelmondata. A jó cél alapján felismert út tartja és rendezi az ember életét. A mottó kibővítése – Veled együtt vagyunk rendben – kifejezi, hogy ennek megtapasztalása közösségben történik, és ezt az ember szeretné megosztani. A Szerzetesek tere a küldetés pillanata, amelyben  rendek életük, szolgálatuk megismertetésére törekszenek..

Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius a Szentatya ajándékát adta át a Szerzetesek tere résztvevőinek. „Üzenetünk van számotokra” – e szavakkal értesítették a Vatikánból arról, hogy Ferenc pápa videoüzenetben fordult a megszentelt élet évét a mai rendezvénnyel is ünneplő magyar szerzetesekhez.

A Szerzetesek tere olyan modern forma, amely megfelel annak, amit a mai ember a találkozástól elvár – fogalmazott a nuncius, és hangsúlyozta: ahogy Ferenc pápa mondta, ajándék ez az év, esély arra, hogy megismertessük a megszentelt élet, az Úrral való bizalmas együttlét kincsét, és a találkozásban ezt át is tudjuk adni a körülöttünk élőknek. Most elhallgatok, mert a Szentatya személyesen szól hozzátok – zárta köszöntőjét Alberto Bottari de Castello. Ferenc pápa szavait Labancz Zsolt SP tolmácsolta magyar nyelven.

Közel vagytok az emberek aggodalmaihoz és várakozásaihoz, osztoztok nehézségeikben és reményeikben – fogalmazott Ferenc pápa a rendezvény résztvevőinek címzett videoüzenetében, és így buzdított: Kérjetek az Úrtól együttérzésre képes szívet, hogy le tudjatok hajolni az emberek testi-lelki sebeihez, és sokakhoz el tudjátok vinni Isten vigasztalását.

Látjuk magunk körül a különböző szerzetesi ruhákat, habitusokat, tudjuk, hogy sajátos életforma, szabályzat áll ezek mögött. A szerzetesek élete különleges és erőteljes jel – utalt Erdő Péter beszédében arra, hogy a megszentelt élet évének kommunikációjában milyen fontos, hogy hangsúlyt adtak a szerzetesség bemutatásában a látható jelek szerepeltetésének. Ez provokatív a mai világban. Excentrikus ruhába öltözünk, közösségben, szabályok szerint élünk, időnk jelentős részét imádságokkal töltjük, sokszor köszönet és elismerés nélkül végzünk súlyos munkákat a közösség javára, önátadásra törekszünk. Mire akarjuk felhívni ezzel a figyelmet? – tette fel a kérdést a bíboros. – Minden lépésünk, szavunk, amit teszünk és mondunk, arról tanúskodik, hogy van valaki, aki nagyobb, mint az egész, érzékszerveinkkel tapasztalható világ, és nélküle semmi értelme sem volna cselekedeteinknek. Ez a hatalmas találkozás próbára teszi emberi kifejezőkészségünket, de tudjuk, mindent Istennek akarunk adni. Ez hozza életünkbe az örömet – hangsúlyozta a főpásztor – és tesz képessé arra, hogy az emberek szolgálatában többet tudjunk tenni, mint ami elvárható vagy megkövetelhető. Ezért tanúságtétel a szerzetesi élet Isten létéről, Krisztusról. Ez a tanúságtétel a közös hivatásunk. A szerzetesek szolgálata – az oktatás-nevelés, gyógyítás, szociális munka – mutatja meg elkötelezettségüket. Ez a segítő szeretet nyelve, amely mindenki számára érthető nyelv. Erről is szól a megszentelt élet évének üzenete – mondta Erdő Péter.

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a köszönet hangján szólt a szerzetesek szolgálatáról. Mintát adtok – mondta, és arra bátorította a szerzeteseket, vállalják hivatásuk látható jeleit akkor is, ha az emberek meg nem értéssel fogadják ezt. „Rendben vagyunk” – üzenik ezek a látható jelek nekünk, mi pedig bátran válaszoljuk: „veletek együtt”.

Szólnunk kell a mindannyiunkat érintő össztársadalmi problémáról, a menekültek problémájáról – tolmácsolták Labancz Zsolt és Deák Hedvig a magyarországi szerzetesrendek közleményét a rendezvény résztvevőihez. – A szerzetesek, Krisztus követőiként felelősségüknek érzik, hogy keressék, mit tenne ma Jézus. Az elöljárók Ferenc pápa nyomán azt hangsúlyozták, ma a leginkább együttérzésre képes szívre van szükség, amely meg tud nyílni az idegen, a menekült felé, de megérti azokat is, akik félelemmel, bizonytalansággal szemlélik a mai helyzetet.

A megnyitón műsort adott a Marosszéki Kodály Zoltán kórus, majd Bősze Ádám beszélgetett a Rendben vagyok kampány szerzeteseivel: a domonkos Ármella nővérrel, a ferences Didák testvérrel, a Nyolc Boldogság Közösség szerzetesnővérével, Beátával, Márta kismarosi  ciszterci nővérrel és Fecske Orsolya szociális testvérrel.

A nagyszínpadon Gyermekek fénye címmel a Magyarock Dalszínház rockopera feldolgozásban mutatta be Don Bosco életét. Az est folytatásában táncházat tartottak a Hencidával, majd esti áldás zárta a napot Maczkó Mária népdalénekessel.

Forrás: Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Fotó: Gieszer Richárd

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41