Ugrás a tartalomra
rólunk és tőlünk Hazai
2019. május 23. 8:15
Debrecen

Tokodi László OP szerzetes atyával beszélgetünk

Szent Domonkost ábrázoló képet helyeznek el a debreceni Szent László domonkos templomban, amit május 24-én, pénteken az este 6 órakor kezdődő szentmisében áldanak meg. A rendalapítót ábrázoló eredeti középkori kép az olasz Soriano Calabro község domonkos kolostorában található, amelyhez több száz csoda fűződik, különösen gyermekáldásért, gyermek egészséges születéséért imádkozó édesanyák fohászai találtak meghallgatásra a szent közbenjárására. Csoda övezi nemcsak az eredeti képet, hanem annak a különböző országokban elhelyezett másolatait is.

A kép megáldását követően kísérőrendezvényeket is ajánl a debreceni domonkos közösség május 24-25-26-án, a Nagyerdei Kultúrparkban, valamint a Főnix Rendezvényszervező Kft-vel karöltve a Kölcsey Központban. A kép történetéről, a kezdeményezés körülményeiről, tervekről a Debrecenben szolgáló Tokodi László OP domonkos szerzetes atyát kérdeztük.

A hagyomány szerint a képet Szűz Mária ajándékozta 1530-ban — 20 évvel a rendház alapítása után — a Sorianóban lévő domonkos kolostornak. Azt követően számos csodás gyógyulás, imameghallgatás övezte történetét. 1530-ban jegyzik az első csodát, amelynek sora azóta is tart. Ugyan a képet most fogjuk elhelyezni templomunkban, de a Szent Domonkoshoz szóló fohász meghallgatását már itt a közösségünkben is megtapasztalták. Vannak olyan szülők, ahol nagyon nehéz és veszélyeztetett várandóság alatt a szent közbenjárását kérték, és végül egészséges ikreik születtek. A világ számos országában elkészítették már a kép másolatát, hogy imádkozhassanak előtte. De nem a kép teszi a csodát, hanem az Istenbe vetett hit.

A Spanyolországban született Szent Domonkosnak nagy kultusza van nemcsak hazájában, hanem más országokban is. Hogyan született a merész ötlet, hogy Debrecenben is terjesszék közbenjárásának hathatósságát?

Magyarországon még nincs erre a célra elhelyezett Szent Domonkos-kép. A Debrecenben szolgáló lengyel származású Górski Jacek OP plébános hozta magával ennek hagyományát szülőhazájából, és én is ott találkoztam e kultusszal a tanulmányaim során. Lengyelországban három közösségben is szolgálnak olyan domonkos apácák, akik klauzúrában élnek (elzártan, csak a kolostoron belül mozognak, és állandóan imádkoznak), és ezzel a küldetéssel is foglalkoznak. Kérésre elküldik az imákat és az ehhez tartozó domonkos öveket. Ők sok-sok csoda visszajelzését kapták már imameghallgatásokról.

Ahogy említetted, a Szent Domonkoshoz fordulók egy övet is kapnak. Ez mennyire szorosan tartozik a közbenjáró imához?

Az öv viselése a kép tisztelete mellett szintén évszázados hagyományként van jelen. Maga a kép és az öv is egy egyházilag jóváhagyott szentelmény, emellett fontos a hit erőssége. Akkor fejti ki igazán a hatását, ha valaki hittel imádkozik, anélkül nem működik. Nem mágikus tárgyról van tehát szó. Ez az öv Szent Domonkosra emlékezteti viselőjét, aki közbenjár érte Istennél. Viselhető az imádság ideje alatt, vagy egész nap. Régen a nők a derekukra kötötték, hogy mindig emlékeztesse őket a szándékukra.
Kérésre övet küldünk, felírjuk a közbenjárást kérő nevét, hogy a közösség és az egész Szent Domonkos-rend — nővérek és testvérek — imádkozhassanak érte. Tehát senki nem lesz egyedül a közbenjárást kérő imában.

A Domonkos-rend debreceni közössége különösen is foglalkozik az életvédelemmel, preferálja a természetes családtervezés módszereit, a lelki adoptálás imamozgalomban kilenc hónapon keresztül fohászkodnak az abortálásra ítélt gyermekek megszületéséért és családjukért. Most még előbbre mennek, hiszen segítséget ajánlanak a meddő pároknak mind természetfölötti, mind pedig a természetes módszerek útján. A rend küldetése az életvédelem?

Tulajdonképpen minden szerzetesközösség, a kereszténység az evangéliumi életet, vagyis az élet védelmét, örömét hirdetik. Guzmán Szent Domonkos 1216-ben azért alapította meg a szerzetesrendünket, a Prédikátorok Rendjét, hogy az igaz tanítást hirdetve felszámoljuk az eretnekségeket, vagyis minden olyan tévtanítást, ami Krisztus evangéliumával ellentétes. A prédikátorok vállalták azt a szolgálatot, hogy megkeresik azokat az embereket, akik helytelenül gondolkodnak — akár a hit, vagy morális értékek kérdésében —, és az értelmi ráhatás ajándékának segítségével, észérvekkel felvértezve, valamint a kegyelem hathatós erejével meggyőzik őket.
Napjainkban már más formát is ölt az eretnekség, az evangélium-ellenességet a halál, az önzés, a bűn kultúrája, stb. is jelenti, amelyre Szent II. János Pál pápa hívta fel a figyelmet. Ez ellen tennünk kell! Éppen ezért hirdetjük az élet igenlését és az ebből fakadó örömöt. Az élet nem a mi kezünkben van, nem ember hozza létre. A teremtő Istentől ered, mert Ő maga az Élet. Ne akarjunk olyan dolgokat tenni, ami nem a mi feladatunk. A gyermek ajándék, nem lehet kikényszeríteni.
A lombikbébi-program természetellenes, hormonkezelései megterhelik a nő szervezetét, nem beszélve arról, hogy a megfogant életek között szelektálnak. A mesterséges megtermékenyítésnél a gyermek nem természetes úton, a szülők szerelméből fogan, hanem laboratóriumi körülmények között.
„A Katolikus Egyház az élet védelme mellett teszi le a voksát a fogantatás pillanatától a természetes befejeződéséig. A lombikbébiprogrammal az a probléma, hogy nem a férfi és a nő természetes kapcsolatában fogan meg az élet, ráadásul pluszmegfoganások is történnek mesterséges körülmények között. A többi embriót vagy lefagyasztják és félreteszik, vagy elpusztítják. A mesterséges megtermékenyítés nem elfogadható a Katolikus Egyház számára.” (Veres András, az MKPK elnökének a válasza a Magyar Nemzetnek adott interjúban)

Ebben szeretne segíteni a domonkos közösség?

Igen. Egyrészt természetfeletti úton az említett közbenjáró imával, másrészt olyan természetes családtervezési módszernek a női ciklus csodájának ajánlásával, amelynek köszönhetően már szintén sok új élet fogant.
Az orvostudomány is érthetetlenül áll azelőtt a tény előtt, hogy ma minden ötödik pár meddőséggel küzd. Fizikailag egészséges emberekről is szó van itt, az orvosi diagnózis nagyon sok esetben negatív, de mégsem sikerül a foganás. Akkor mi az oka a meddőségnek? Nagyon jól tudjuk, hogy a betegségek 80 %-a pszichoszomatikus, vagyis lelki eredetű. Itt is ez a probléma áll fenn. Talán észre sem vesszük, de a bennünk felgyülemlő harag, a megbocsátás hiánya, egocentrikus élet, erőszak, stb. is ezt okozza. De beszélhetünk a helytelen táplálkozásról, környezetszennyezésről, ami szintén a bűn következményeként akadályozza a gyermekáldást.

Hogyan segít ebben a domonkos plébánia?

A gyermek ajándék, mi a csendet adjuk hozzá. Ez azt jelenti, hogy segítünk kapcsolatba kerülni Istennel, aki az életet adja. Fontos, hogy a gyermekáldásra váró édesanya megnyugodjon, letegye a terheit, békére találjon. Itt az elfogadás, a nehézségek elengedésének megtapasztalása nagyon fontos, ami már a gyógyulás útjára terel. Sokszor a görcsös akarás is gátolja az édesanya szervezetét abban, hogy létrejöjjön a foganás. Lelki beszélgetésekre is adunk lehetőséget, amely után felszabadul az ember.

Mire számítanak a kép elhelyezésével, mik a távlati tervek?

Várjuk a meddő párokat, családokat, a gyermeküket váró édesanyákat, hogy imádkozzanak. Egész nap van erre lehetőség, a templom mindig nyitva áll. Imádkozhatnak a családtagok, szülők, nagyszülők, testvérek is ezért a szándékért.
A meddő párok igen nagy száma serkent bennünket arra is, hogy céltudatosabban odafigyeljünk a természetes családtervezés módszereinek (Billings Ovulációs Módszer, FEMM Health Módszer, és a Creighton Módszer, amely a NaPro Technológiának – a mesterséges megtermékenyítés katolikus alternatívájának alapját képezi) megismertetésére. Olyan klinikát szeretnénk létrehozni Debrecenben a Domonkos-rend támogatása alatt, ahol a NaPro Technológiát alkalmazzák.

Ezen módszerekről részletes tájékoztatást is kaphatnak az érdeklődők a kép elhelyezését követő napokon az ÉletÖröm- Szent Domonkos Családi Fesztiválon is.

A három napos rendezvény tehát 24-én, pénteken este 6 órakor szentmisével kezdődik a Szent László Domonkos-templomban, ahol megáldjuk Szent Domonkos sorianói kegyképének másolatát. Másnap, 25-én, szombaton a Nagyerdei Kultúrparkba várjuk a családokat, a legifjabbakat a legkülönbözőbb gyermekprogramokkal: arcfestéssel, népi gyermekjátékokkal, kézműveskedéssel egybekötött hangulatos gyermeknapi forgatagra. Itt lesz lehetőség a különböző standoknál szakemberek segítségével megismerkedni a Ciklus Csoda elnevezésű programmal, amely a természetes családtervezés módszereit foglalja magába. Lesznek, akik az abortusz kockázatáról is tájékoztatást adnak, valamint tanúságtételeket hallhatunk azon családoktól, akik sérült - Down-szindrómás, autista - gyermekeket nevelnek. Sokan félnek az ilyen gyermekek vállalásától, de őket is Istentől kapjuk, akiknek joguk van az életre. Nem teszik tönkre a család életét, hanem különleges szeretetükkel kincsként vannak jelen szerető családjaik körében.
A háromnapos fesztivál 26-án, vasárnap a Kölcsey Központban folytatódik, ahol a plébánia a város gyermeknapi rendezvényéhez csatlakozik. Itt szintén lesz lehetőség szakemberek tanácsát kérni az említett Ciklus Csoda módszerekről.

Szent Domonkos sorianói kegyképe

A Sorianóban található kolostor a kezdetektől fogva szigorúbb rendi fegyelemben élő kolostorként működött, ahol négy domonkos szerzetes élt: három pap és egy segítő testvér, ez a minimális létszám szükséges egy kánonilag jóváhagyható kolostor megalapításához. Az imaórákat éjszaka is végezték, mint ahogy általában a nagyobb kolostorokban.
1530-ban a kis kolostorban Domenico Galiano atya volt a prior. Szeptember 14-ről 15-re virradó éjszaka, körülbelül három órával napfelkelte előtt az ott élő Lorenzo testvér, amikor az imára harangozott, bement a templomba, hogy előkészítsen mindent a reggeli imádsághoz. Abban a pillanatban, amikor elkezdte meggyújtani a főoltár gyertyáit, a halvány fénynél három nemes hölgy jelenlétére lett figyelmes. A testvér nagyon meglepődött, hogy ebben az órában a bezárt ajtók ellenére nőket lát a templomban. A legnemesebb kinézetű hölgy azonban nem hagyott időt számára a gondolkodásra. Hozzá közeledve megkérdezte:
— Ki a védőszentje ennek a templomnak?
— Szent Domonkos – bizonytalanul és gyanakodva válaszolt a szerzetes.
— Van itt valamilyen képe a szentnek? – kérdezte a hölgy.
— Nincs, csupán ez! – mutatott a testvér az apszis kövér freskójára.
— Jól van, akkor vegyétek ezt. Vigyétek el az elöljáróhoz és mondjátok meg neki, hogy a főoltár felett helyezze el.
Ekkor a nemes hölgy a testvér kezébe adott egy tekercset és eltávozott a másik két hölggyel a templom sötétjébe.
Lorenzo testvér elfutott a priorhoz, és elmondta neki, mi történt, majd átadta a tekercset. Észrevéve a testvér nagy izgalmát, a két másik atya is odafutott, hogy megtudják, mi történt. Galiano atya széthajtotta a tekercset, amelyen Szent Domonkosnak a szépen megfestett képe volt található. Meglepetten és elragadtatva szaladtak a domonkos testvérek a templomba a három hölgyet keresve. A főoltáron még égő gyertyák finoman megvilágították a templom főhajóját, de az teljesen csendes és üres volt. Mindenütt keresték őket, de mindhiába. Körültekintően ellenőrizték az összes zárat az ajtókon, és mindegyiket gondosan bezárva és érintetlenül találták. A templomon kívül érdeklődtek a hölgyek után, de ott sem látott és hallott róluk senki. Az istenfélő szerzetesek nem tudták, milyen módon és kitől kérjenek magyarázatot az esetről.
A következő éjszaka Szent Katalin megjelent az egyik domonkos atyának és felfedte neki, hogy a három hölgy, akiket Lorenzo testvér látott, a Boldogságos Szűz Mária, Szent Mária Magdolna, és ő maga, Alexandriai Szent Katalin. (Forrás: www.domonkosok.hu)


Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye - http://www.dnyem.hu

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41