A torinói lepel szobra

2021. ápr. 6. (kedd) 09:45
Budapest

PAUER GYULA: A TORINÓI LEPEL SZOBRÁNAK TÖRTÉNETE

(bronz / 2,5m)

A szent sírnak és az üres sírnak egyaránt lehet jelképe a Krisztus halotti lepleként tisztelt ereklye, a torinói lepel. Pauer Gyula szobrászművészt az 1980-as években érintette meg ennek a vászonkendőnek a valósága. Képzőművészként vizsgálta, hogy a foltos, pecsétes textília által megőrzött síkbeli testlenyomat hogyan mutatkozhatott meg a térben.

A vászonról készült fényképről életnagyságúra nagyíttatta az anatómiai formát.A nyomok grafikai felerősítésével, kontrasztosításával áttetsző, hőre lágyuló kemény fóliára vitte fel a képet, majd egy, már elkészített testformára vákuum technikával ráfeszítette.

Így térbeli filmet kapott a testről és a lepelről, melyeket ezután össze kellett olvasztania. Egészen addig igazította a vetített képhez az általa meghatározható test anatómiai formáit, amíg teljes egészében meg nem feleltek egymásnak.

Ebben a megfeleltetésben az okozta az egyik problémát, hogy egy fekvő alakot próbált állva megmintázni. Köztudott dolog, hogy a lábfej fekvés közben előrehajlik, ami álló helyzetben leginkább lábujjhegyen ágaskodásra utal. Ugyanakkor egy fekvő alaknak nincsenek nyújtva a lábszárai, ami pedig álló helyzetben szükséges a test megtartásához.

El kellett döntenie tehát az alkotónak, hogy fekvő vagy álló testet mintáz meg. Hónapokat vett igénybe az a folytonos töprengés és rágódás, amelynek eredményeként az álló alakot választotta. Ezzel együtt is hű akart maradni azonban a lepel nyomaihoz. Ezért az álló alaknak meghagyta a fekvéskor jellemző, különös lábtartását. Ennek végső leegyszerűsítésével egy keskeny, lefelé szűkölő, ék alakzatot nyert, amely kompozíciós szerepbe került: posztamensként mentesítette anatómiai funkciója alól az általa modellezett végtagot.

A test felületének, megfelelő egységeire pedig fotóeljárással rámaratta a lepel képét.

Ez az úgynevezett „pozitív” képmást ábrázolja a testen, simán és fényesen hagyva a világos részeket, érdesen és sötéten az árnyékosakat. Ennek eredményeként megtapasztalta, hogy a lepel foltjai által meghatározott, fekvő testtartásával felállított figura – önmaga belső törvényszerűségei szerint lett – a feltámadás ábrázolása. Megrendülten fogadta ezt a tapasztalatot.

Az 1991-ben II. János Pál pápának ajándékozott szobor a Vatikáni Múzeumba került.

Ott kérdezi a látogatóktól, hogy a nagypénteken sírba helyezett Krisztus vasárnapra az ő lelkükben is a feltámadás testtartásával jelent-e meg.

 

Bakonyvári M. Ágnes ASCJ

Forrás és fotó: szentszivtarsasag.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41