A torinói lepel szobra

2021. ápr. 6. (kedd) 09:45
Budapest

PAUER GYULA: A TORINÓI LEPEL SZOBRÁNAK TÖRTÉNETE

(bronz / 2,5m)

A szent sírnak és az üres sírnak egyaránt lehet jelképe a Krisztus halotti lepleként tisztelt ereklye, a torinói lepel. Pauer Gyula szobrászművészt az 1980-as években érintette meg ennek a vászonkendőnek a valósága. Képzőművészként vizsgálta, hogy a foltos, pecsétes textília által megőrzött síkbeli testlenyomat hogyan mutatkozhatott meg a térben.

A vászonról készült fényképről életnagyságúra nagyíttatta az anatómiai formát.A nyomok grafikai felerősítésével, kontrasztosításával áttetsző, hőre lágyuló kemény fóliára vitte fel a képet, majd egy, már elkészített testformára vákuum technikával ráfeszítette.

Így térbeli filmet kapott a testről és a lepelről, melyeket ezután össze kellett olvasztania. Egészen addig igazította a vetített képhez az általa meghatározható test anatómiai formáit, amíg teljes egészében meg nem feleltek egymásnak.

Ebben a megfeleltetésben az okozta az egyik problémát, hogy egy fekvő alakot próbált állva megmintázni. Köztudott dolog, hogy a lábfej fekvés közben előrehajlik, ami álló helyzetben leginkább lábujjhegyen ágaskodásra utal. Ugyanakkor egy fekvő alaknak nincsenek nyújtva a lábszárai, ami pedig álló helyzetben szükséges a test megtartásához.

El kellett döntenie tehát az alkotónak, hogy fekvő vagy álló testet mintáz meg. Hónapokat vett igénybe az a folytonos töprengés és rágódás, amelynek eredményeként az álló alakot választotta. Ezzel együtt is hű akart maradni azonban a lepel nyomaihoz. Ezért az álló alaknak meghagyta a fekvéskor jellemző, különös lábtartását. Ennek végső leegyszerűsítésével egy keskeny, lefelé szűkölő, ék alakzatot nyert, amely kompozíciós szerepbe került: posztamensként mentesítette anatómiai funkciója alól az általa modellezett végtagot.

A test felületének, megfelelő egységeire pedig fotóeljárással rámaratta a lepel képét.

Ez az úgynevezett „pozitív” képmást ábrázolja a testen, simán és fényesen hagyva a világos részeket, érdesen és sötéten az árnyékosakat. Ennek eredményeként megtapasztalta, hogy a lepel foltjai által meghatározott, fekvő testtartásával felállított figura – önmaga belső törvényszerűségei szerint lett – a feltámadás ábrázolása. Megrendülten fogadta ezt a tapasztalatot.

Az 1991-ben II. János Pál pápának ajándékozott szobor a Vatikáni Múzeumba került.

Ott kérdezi a látogatóktól, hogy a nagypénteken sírba helyezett Krisztus vasárnapra az ő lelkükben is a feltámadás testtartásával jelent-e meg.

 

Bakonyvári M. Ágnes ASCJ

Forrás és fotó: szentszivtarsasag.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41