„Úgy tekintek rátok, mint egyházunk gazdagságára”

2022. feb. 2. (szerda) 08:45
Eger

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, a megszentelt élet napján Ternyák Csaba egri érsek mutatott be ünnepi szentmisét az egri Szent Bernát ciszterci templomban, az Egri Főegyházmegyében jelen lévő férfi és női szerzetes közösségek tagjaival.

A szerzetesi élet nehézségeiről szólt a főpásztor, s  a szinódus fontosságára is felhívta a figyelmet, majd bejelentette: két jezsuita paptestvér az Egri Főegyházmegyében szolgál tovább. Az érsek a szentmise elején megszentelte a gyertyákat.

Homíliájában Ternyák Csaba rámutatott: ez a február 2-i találkozó nagyon hasonlít a nagycsütörtöki olajszentelési szentmiséhez, amikor a püspök  papjaival találkozik. Ez a mai alkalom pedig éppen arra lehetőség, hogy a szerzetesek, szerzetesnők közösen adjanak hálát a hivatásukért a püspökkel, és hogy imádkozzanak új szerzetesi hivatásokért.

Nagyszerű alkalom ez arra, hogy rácsodálkozzunk egymás hivatására – hangsúlyozta az egri érsek, s külön köszöntötte a jezsuita rend provinciálisát, Vizi Elemér atyát, aki Budapestről érkezett az egri szentmisére. „Mivel ő nem az Egri Főegyházmegye területén szolgál, külön öröm, hogy itt van velünk, és az, hogy két jezsuita paptestvér az idei évtől itt szolgál velünk” – fogalmazott.

A szerzetesekhez és szerzetesnőkhöz szólva kijelentette: „fontosak vagytok az egyház számára, az Egri Főegyházmegye számára. Úgy tekintek rátok, mint egyházunk gazdagságára, akik ráirányítjátok a hívő és kereső ember figyelmét Istenre, és arra, hogy életünknek a halálon is túlmutató távlata, transzcendentális távlata van”.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére a ti ünnepetek – mondta az érsek a szerzetesekhez szólva.A világ nem érti elkötelezettségeteket, mert nem hisz a transzcendenciában, nem hisz a személyes Istenben. Ezért az Istennek szentelt életet van aki ostobaságnak, más meg botránynak tartja, éppen úgy, ahogy Krisztus keresztjéről is gondolkodnak.

Ternyák érsek kiemelte: ezekben a hónapokban a szinodalitás témája áthatja kisebb-nagyobb közösségeinket. A szerzetesi kongregáció a mai napra küldött levelében, a megszentelt életet élő személyekhez fordulva arra buzdít, hogy a közösségek vegyenek részt ebben a szinodális folyamatban. Mindenkihez szól a felhívás, hogy lépjen be a kölcsönös meghallgatás dinamizmusába, amely az egyház minden szintjén zajlik, és amely Isten egész népét bevonja.

A szerzetesség az egyház minden korszakában, amikor valamilyen krízis volt, valamilyen nehézség, botrány ütötte fel a fejét, akkor jött egy nagy szent, akinek akadtak követői, és egy rendben csoportosultak, az egyház megújulásáért dolgoztak és tevékenykedtek. Mindezt úgy, hogy a szerzetesi közösség nem zárult be önmagába, hanem karizmáit természetesen az egész egyház, a pápa, a püspök, a plébániai közösségek szolgálatába állította - mondta az érsek, s úgy fogalmazott: „ezért vagyok én is személy szerint nagyon hálás nektek. Megtapasztalom ugyanis részetekről ezt a készséget, imádságot, áldozatot és munkát, amellyel az egész egyház épüléséért tevékenykedtek.”

Szentbeszéde végén Ternyák érsek Gyertyaszentelő Boldogasszony közbenjárását, s a mennyei Atya áldását kérte.

 

Debnár Ádám

Forrás és fotó: eger.egyhazmegye.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41