Az Istennek szentelt élet belső fényességből fakad

2022. feb. 2. (szerda) 09:00
Székesfehárvár

A Megszentelt Élet és Urunk bemutatásának ünnepén együtt adtak hálát Istentől kapott hivatásukért, meghívásukért a székesfehérvári egyházmegye területén működő papok, szerzetesek, szerzetesnők, plébániai közösségek és lelkiségi mozgalmak vezetői, a harmadrendek képviselői, valamint a Prohászka Imaszövetség tagjai Székesfehérváron. Spányi Antal püspök a szentmisében arról az elköteleződésről beszélt, amely mindenekfölött Isten iránti szeretetből, Isten akarata szerint cselekszik, rendezi az életet.

A közös hálaadó ünnep elején a főpásztor megáldotta a gyertyákat, amelyeket a régi hagyomány szerint körmenetben vittek a jelenlevők a kezükben. Ünnepélyesen végigvonultak a templomban, annak jeleként, hogy a Messiás valóban eljött, és Krisztus fénye ragyog be mindent. Így emlékeztek meg arról, hogy Jézust születése után negyven nappal szülei bemutatták a templomban, aki a Világ Világossága lett.

Testvéri szeretettel köszöntötte a megyés püspök a verbita, a ciszterci rend tagjait, Teréz anya nővéreit, és imádkozott azokért, akik a Covid miatt Maroshegyről, Mórról, Zsámbékról nem tudtak jelen lenni, vagy saját zárdájukban, kápolnájukban összegyűlve imádkoztak a megszentelt élet kegyelmeiért. „Ünnepeljük ma, hogy Jézus születése után 40 nappal eleget téve a törvény előírásainak, Mária és József elviszik a Gyermek Jézust bemutatni az Atyának. Ott történik meg a szép jelenet, hogy találkoznak a két öreggel Simeonnal és Annával, akik hitükben nem csalódtak, és megértik, beteljesedett az Isten akarata. Szent II. János Pál pápa egy sajátos tartalmat is adott az ünnepnek, a hivatások napja is lett, amikor szerzetesek hálát adnak meghívásukért, és az egyház hálát ad azért, hogy a hivatásokban a szerzetesrendek a maguk sajátos karizmájával gazdagítják az egyházat, szolgálják a betegeket, segítik, építik Isten népének közösségét.”

A főpásztor majd azt hangsúlyozta: hálát kell adunk a hivatásért, ami Isten ajándéka, amelyet el kell fogadni, amelyre meg kell nyitni a lelket, és amelyért hálát kell adni mindennap, és újra és újra ki kell mondani az igent, hogy az Ő akarata legyen meg életünkben. „Akkor a szolgáló élet, az Istennek szentelt élet megtalálja a békét, az örömet, amely belső fényességből fakad, belső ragyogása a léleknek. Nem a magunk dicsőségét, tehetségünket, hanem a szolgálatunkat bontakoztatjuk ki, amely Krisztus szeretetét, az örök szeretet közli a világgal.”

Beszéde végén a püspök arról beszélt.: Anna és Simeon szerették az Istent, azt akarták, amit az Isten tőlük várt. Akit meghív az Isten a vele való közösségbe, a szerzetesi életre, a neki szentelt életre, az olyan közösségben megélt életet él, amelyben közelebb érzi magát az Egyház szívéhez, amelyben mindig az a fontos, amit Isten akar, és nem én. Az a fontos, amit a Szűzanya mond ma is nekünk, legyen meg a te akaratod, legyen nekem a te Igéd szerint. „Azt kérjük, hogy szerzeteseink, szerzetesnőink, lelki közösségi csoportjaink, a Prohászka Imaszövetség tagjai ebben a lelkületben maradjanak meg, és szolgálják imájukkal, áldozatukkal a közösséget, az egyház szavára figyelő, engedelmes lélekkel.”

A szentmise végén a főpásztor azt kívánta: „Urunk bemutatásának ünnepe örömet és békét adjon nekünk, ami Isten ajándéka, és ahogy betöltötte a templomban Simeon és Anna lelkét, töltse be a mi lelkünket is, és adja, hogy imádságunk meghallgatásra találjon. Adjon a Prohászka Imaszövetség imájára új szerzetesi és szerzetesnői hivatásokat, boldog, békességes, Isten szeretetét sugárzó életet.”

 

Forrás és fotó: szfvar.katolikus.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41