Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2020. március 7. 11:15
Róma

Új vezetés a Krisztus Légiója élén

2020. február 6-án Rómában a nagykáptalanon résztvevő atyák az Amerikai Egyesült Államokból származó John Connor LC atyát választották meg a papi kongregáció generálisának. Ez az első alkalom a Krisztus Légiója életében, hogy nem mexikóit választanak meg generálisnak.

John Connor LC atya Marylandből (USA) származik; itt született 1969-ben. 2001 óta szolgál papként az Egyesült Államokban, ahol különböző vezetői tisztségeket töltött be. Legutóbb Észak-Amerika légiós papjainak tartományfőnöke volt. John atya 1991-ben lépett be Krisztus Légiósainak szerzetesi közösségébe. Kétéves noviciátusát Németországban töltötte, ahol 1993-ban Aachenben tette le első fogadalmát is. Rendi képzésének további állomásai Olaszország és Spanyolország voltak.

Az új generális atya megválasztását megelőzően a nagykáptalan kőképp a szexuális visszaélések témájával foglalkozott. E téren arra a következtetésre jutottak a résztvevő atyák,  „hogy amellett, hogy szembenézünk a múlt eseményeivel és a felelősséggel az áldozatok felé, arra is kell figyelnünk, hogy az a mentalitás, ügymenet és szervezeti kultúra megváltozzon, ami ennyi fájdalmas eseményt lehetővé tett.” A nagykáptalan kötelezte magát arra, hogy „munkája végeztével az ehhez a témához kapcsolódó viták eredményeit és a határozatokat nyilvánosságra hozza”.

E kérdésben a káptalani atyák meghívták Hans Zollner SJ atyát, a Pápai Ifjúságvédelmi Bizottság titkárát, egyben a Pápai Gregoriana Egyetem Gyermekvédelmi Központjának elnökét egy videokonferenciára, melyben szó esett annak pasztorációs sürgősségéről, hogy az áldozatokat elérjék, lelkileg gondozzák, mert ez az Egyházban való szolgálatuk fontos területe napjainkban.

John atya megválasztásával befejeződik Eduardo Robles Gil LC atya hivatali ideje (2014-2020). Az elkövetkező napokban megtörténik Krisztus Légiója hat tagú általános vezetői tanácsának megválasztása is az alapszabályzatnak (konstitúció) megfelelően, melyet a Szentszék 2014-ben – egy egyházi segítséggel történt átdolgozást követően – jóváhagyott. A nagykáptalan ezen felül még egy új általános adminisztrátort is választani fog.

Rövid életrajz

John Connor LC atya 51 éves. 2001 óta az Egyesült Államokban él, ahol Philadelphia, New York és Atlanta államokban látott el vezetői feladatokat a rendi közösségen belül. A Krisztus Légiójába való belépése előtt üzemgazdasági diplomát szerzett a chicagoi Loyola Egyetemen. Rendi képzése során útja Németországba, Olaszországba és Spanyolországba vezetett. Papi képzése során Rómában tanult teológiát és filozófiát. Itt szentelték pappá 2001. január 2-án. 2014 óta a Krisztus Légiója Észak-Amerikai Tartományának tartományfőnöke, illetve tavaly óta a Regnum Christi Föderáció helyi tartományi vezetőségének is tagja.

Új általános vezetői tanács választása

Február 8-án a káptalani atyák megválasztották az új általános vezetői tanács hat tagját is, akik John Connor LC atya mellett az elkövetkező hat évben viselik e tisztséget: Hernán Jiménez LC atya (61, Mexikó), generális helyettese (helynök); Jesús Villagrasa LC atya (57, Spanyolország), második tanácsnok; Rafael Ducci LC atya (49 Chile), harmadik tanácsnok; Pedro Barrajón LC atya (62, Spanyolország), negyedik tanácsnok; Gerardo Flores LC atya (48, Mexikó), ötödik tanácsnok; Michael Brisson LC atya (43, USA), hatodik tanácsnok és José Cárdenas LC atya (62, Mexikó), általános adminisztrátor.

Elkötelezettség és átláthatóság a visszaélésekkel kapcsolatos ügyek kezelésben

John Connor LC atya felelőssége, hogy – együtt az új vezetői tanáccsal – érvényt szerezzen annak a megbízásnak és azoknak az előírásoknak, melyeket a nagykáptalanon elhatároznak. Már ennek megkezdésekor hangsúlyozták elkötelezettségüket, hogy elsősorban a visszaélések témájával akarnak foglalkozni. Ezért a káptalani atyák a nagykáptalan első két hetében kiemelten foglalkoztak azokkal a szexuális visszaélésekkel, melyeket a Kongregáció egyes tagjai követtek el, valamit azzal, hogy feletteseik a múltban ezeket hogyan kezelték. „A káptalani atyák gondolataikat és szívüket első sorban azok felé fordítják, akik a Kongregáció bármely tagja által valamiféle visszaélés áldozataivá váltak.  Kérik az érintettek bocsánatát mindazért, amit elszenvedtek, és azokért a mulasztásokért, az elégtelen intézkedésekért és a késlekedésért, ami fájdalmukat tovább erősítette.” – áll a nagykáptalan január 24-i első hivatalos közleményében.

A február 27-ig Rómában ülésező nagykáptalan témái közé tartoznak még a következők: a Kongregáció apostoli missziója és kapcsolata más hivatási ágakkal a Regnum Christi-ben, szeminaristák képzése, a szegénységi fogadalom megélése a Kongregációban, közösségi élet, hivatásgondozás és rendi fegyelem általános kérdései.

Résztvevők

A Krisztus Légiója nagykáptalanján összesen 66 szerzetespap vesz részt, közülük 18-an hivatalból (tartományfőnökök és az eddigi általános tanács tagjai), 48-an pedig megválasztott küldöttként. A választott küldöttek közül hárman a nyugat- és közép-európai tartományból érkeztek, ahová Magyarország is tartozik. Ők Georg Rota LC, George Elsbett LC és Habsburg Pál LC atyák, Valentin Gögele LC tartományfőnök atya pedig hivatalból képviseli tartományunkat.

Forrás és fotó: regnumchristi.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41