A Vigiliában a szerzetességről

2015. aug. 25. (kedd) 11:45

A Vigilia folyóirat 2015. augusztusi száma tematikus összeállítást közöl a szerzetességről a megszentelt élet évéhez kapcsolódóan.

Magyar Marietta Mirjam A szerzetesi élet formái a történelemben című tanulmányában a kezdetektől tekinti át az evangéliumi tanácsokban megélt szerzetesi élet formáit az első aszkétáktól és remetéktől, az egyházatyák vonatkozó reflexióitól kezdve a kolduló- és tanítórendek alapításán át egészen napjainkig, amikor „régi és új monasztikus közösségek, szerzetesi intézmények, apostoli élet társaságai és világi intézmények tagjai népesítik be a szerzetesi palettát”.

Orosz Atanáz Tanúságtétel a szerzetesi közösségben Kelettől Nyugatig című írásában hangsúlyozza a szerzetesek belső elkötelezettségét, a szerzetesi tisztaságot, a közösségi életben megélt engedelmességet, a keleti szerzetesség tanúságtételét, és a mindennapi „lelki vértanúság” mellett felhívja a figyelmet a vértanúhalált halt szerzetesekre is.

Vértesaljai László Szerzetesek a határon… című cikkében az algériai Tibhirine kolostor trappista szerzeteseinek 1996-os vértanúhalálát idézi fel.

Péceli Imre Bence pedig az 500 éves Avilai Szent Terézről, a kármelita rend kiemelkedő alakjának életéről és munkásságáról ír.

A Vigiliának ebben a számában hazai szerzetesrendek rövid bemutatkozását is olvashatjuk: Boldogasszony Iskolanővérek, Congregatio Jesu, Csornai Premontrei Prépostság, Don Bosco Nővérek, Ferences Szegénygondozó Nővérek, Kismarosi Ciszterci Nővérek, Magyar Bencés Kongregáció, Sarutlan Kármelita Nővérek, Szociális Testvérek Társasága, a Beszélgetés rovatban pedig interjút Alois testvérrel, a Taizéi Közösség priorjával (amely részlet Alois testvér legújabb, a Vigiliakiadásában a közeljövőben magyarul is megjelenő könyvéből).

 

Forrás: Gratuitas/Vigilia Szerkesztősége

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41