Ugrás a tartalomra
beszámoló Nemzetközi
2015. május 21. 11:45
Róma

Világítsátok meg a jövőt!

Ferenc pápa és a szerzetesek kihívásai: P. Spadaro SJ könyve – tájékoztat a Vatikáni Rádió.

„Világítsátok meg a jövőt” – ezt a címet viseli az a kötet, amely az olvasók elé tárja  Ferenc pápa és a férfi szerzetesrendi legfőbb elöljárók közti beszélgetést, amelyre 2013 novemberében került sor zárt ajtók mögött. A könyvet P. Antonio Spadaro jezsuita szerkesztette és az Ancora Kiadó gondozásában jelent meg: május 21-én kerül az olasz könyvesboltok polcaira. A kötetben a Civiltà Cattolica – című jezsuita folyóirat főszerkesztője, Spadaro atya reflektál arra a felszólalásra is, amelyet 1994-ben II. János Pál pápa által összehívott szinóduson az akkori Bergoglio püspök mondott el a megszentelt életről. A könyvről és - a megszentelt élet kapcsán - Ferenc pápának a szerzetesekhez fűződő kapcsolatáról kérdezte a Vatikáni Rádió Spadaro atyát.

Nyílt és őszinte beszélgetés a szerzetesi élet értelméről

A pápa nyíltan, nagy őszinteséggel és parréziával – ahogy szereti mondani - kívánt beszélni a szerzetesrendek legfőbb elöljáróival. A most publikált szöveg tehát nem egy beszéd, annál is inkább, mert a pápa világosan elmondta, hogy nem állt szándékában beszédeket mondani vagy hallgatni. Ez egy beszélgetés szövege, tehát élő, lelkes és nem merev. A megszentelt élet évében pedig úgy döntöttünk, hogy közzétesszük ezt a szöveget könyv formájában, hogy segítse a figyelmes elmélyülést korunk szerzetesi életének értelméről – magyarázta a Vatikáni Rádiónak P. Spadaro.

A szerzetesek világítsák meg a jövőt

Ami a szerzetesek előtt álló jelenlegi kihívásokat illeti, Ferenc pápa kívánsága az, hogy karizmájukat ne mereven és egysíkúan éljék meg. A pápa egész megszólalása a rugalmasság, a figyelem, a meghallgatás jegyében történt: arra szólította a szerzeteseket, hogy érezzék az egész egyház részének magukat, vagyis Isten zarándokúton lévő hű népe tagjainak. Spadaro atya felsorolja a kihívásokat tanulmányában, amely a pápai beszélgetés szövegét követi. Ezek között találjuk a pápa azon felhívását, hogy a szerzetesek ne csak radikálisok legyenek – mint minden keresztény –, hanem egyben próféták is, vagyis ahogy a könyv címe mondja: világítsák meg a jövőt. Egy olyan egyház képe rajzolódik ki ebben a kötetben, amelyik nem zárkózik be önmagába, hanem meghallgat, és mély párbeszédben van a valós igényekkel, amelyeket talán nem is tudunk megérteni.

A jezsuita Bergoglio püspök tapasztalata 1994-ből

A megszentelt életről tartott 1994-es szinóduson felszólalt az akkori Bergoglio püspök, aki személyes és szerzetesi lelkipásztori tapasztalatának konkrét valóságából indult ki. Akkor Buenos Aires segédpüspöke volt, s rövidke beszédét alapvetően meghatározta az, hogy a szerzetesi életre úgy tekintett, mint Isten népe életének részére. Nem elvontan, mint egy ájtatos szigetre vagy mintha a karizma valami más és külön dolog lenne az egyház rendes életéhez képest. Ezeket a témákat valójában most pápaként is sorra előveszi. Az 1994-es beszéd elolvasása tehát támpont lehet Ferenc pápa mai tanításának megértéséhez a szerzetesi életre vonatkozóan.

A könyvből mindenki meríthet, nemcsak szerzeteseknek szól

Természetesen a most megjelenő kötetben meghatározott személyek szólalnak meg: vagyis a szerzetesi legfőbb elöljárók. Mindazonáltal az egész egyház képe, nem pusztán a szerzetesi élet dimenziói tárulnak föl az olvasó előtt. Nagy ívű, a valóságra rendkívül figyelmező beszéd ez, amely mindenkihez szól, nemcsak a szerzetesekhez. Segít megérteni a mai egyházat, annak nehézségeit, az előttünk álló kihívásokat. Ebben tud irányt mutatni nekünk Ferenc pápa: merre tartson az egyház? A radikálisan missziós nyitás, a nagy kihívások előtti nyitás felé – mondta még a Vatikáni Rádiónak P. Antonio Spadaro jezsuita, a „Világítsátok meg a jövőt” – című könyv szerkesztője.

(gá)

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41