Alkalmazkodjatok a kor körülményeihez

Róma
Január 13-án, pénteken fogadta a Vatikánban Ferenc pápa az Ágoston-rendi kanonokok konföderációjának tanácsát, akiknek az Evangéliumról való tanúságtételről tanított saját életükön keresztül.

 

A szerzetesi élet alapvető szabálya Krisztus követése az evangélium szerint, vagyis elfogadni az evangéliumot, mint az élet szabályát. Szent Pál szavai szerint: „Már nem élek, hanem Krisztus él bennem” – kezdte beszédét Ferenc pápa a vatikáni Apostoli Palota Könyvtártermében arra buzdítva a szerzeteseket, hogy az evangéliumot tegyék saját vademecumukká. Fontos, hogy ne ideológia váljon belőle, hanem mindig élet és lélek maradjon.

Az evangélium minidg arra emlékeztet bennünket, hogy Krisztust helyezzük életünk és küldetésünk középpontjába. Krisztust szeretni egyet jelent az egyház iránti szeretettel. A megszentelt élet az egyházban születik meg, az egyházzal együtt növekszik és gyümölcsözik. Az egyházban, mint ahogyan azt Szent Ágoston is tanítja, Krisztust teljes egészében felfedezzük.

Isten keresése

Ferenc pápa beszédében felidézte a hippói püspök Vallomások c. művében leírt emberi vágyakozást Isten után, ahol arról elmélkedik, hogy Isten önmagáért teremtett bennünket, ezért szívünk mindaddig nyugtalan, amíg nem nyugodhat Ő benne. Ezért Szent Ágoston kanonokjai elsősorban az Úr állandó, folytonos keresésének szentelik magukat, mindenekelőtt a közösségi életben. A „koinonía”, vagyis a szeretetközösség egymással és Istennel, mindannyiunkat tegyen a testvériség építőivé – magyarázta Ferenc pápa.

Keressétek az Urat a Szentírás szorgalmas olvasásában, amelynek lapjain Krisztussal és az egyházzal találkozhattok. Keressétek az Urat a liturgiában, különösen is az Eucharisztiában, amely az Egyház egységét a szeretet harmóniájában valósítja meg. Keressétek Őt tanulmányaitokban és a hétköznapi lelkipásztori tevékenységben. Keressétek Őt korunk valóságában, tudva azt, hogy semmi ami emberi, nem lehet idegen számunkra. A világiasságtól megszabadulva elevenné tehetjük a világot Isten Országának kovászával.

A lelki élet útja Szent Ágoston tanításában

Isten keresése Szent Ágoston iskolájában egy belső, az Úr megismerésének és szeretetének felfedező utját jelenti. A hippói püspök arra hív bennünket, hogy találjuk meg önmagunkat benső, lelki életünkben, azaz ne lépjünk ki ömagnunkból, hanem folyton próbáljunk belépni oda, az igazság ugyanis az emberben benne lakozik. Ott legbelül Krisztus világossága megvilágosítja számunkra az időbeli valóságokat.

A konföderáció a szinodalitás eszköze

Ferenc pápa emlékeztette továbbá a jelenlévő Ágoston-rendi kanonokokat a XXIII. János pápa 1959-ben létrehozott konföderációjuk jelentőségére, amelynek célja az azonos karizmával rendelkező kongregációk közötti szeretetközösség előmozdítása. Ennek célkitűzései között szerepel többek között a kongregációk közötti kölcsönös segítségnyújtás a fiatalok képzését, a kultura előmozdítását és a spirituális dimenziót illetően. A konföderáció segít abban is, hogy egyes kongregációk elkerüljék az elszigetelődés veszélyét.

Ferenc pápa továbbá az önreferencialitás veszélyére is figyelmeztetett, valamint arra buzdított, hogy kincsként kell őrizni a kongregációk közötti szeretetközösséget. „Ti magatok is tudjátok, hogy egy hajóban eveztek és, hogy senki sem tudja a jövőt elszigetelten vagy saját erejéből építeni. A jövő építéséhez szükség van az igazság felismerésére, a találkozásra, a párbeszédre, a meghallgatásra és a kölcsönös segítségnyújtásra való nyitottságra. A találkozás lekületét kell gyakorolni, ez ugyanis elengedhetetlen a szindolitás megéléséhez az egyházban.

Alkalmalmazkodás a kor kihívásaihoz

Ferenc pápa azt is kifejti, hogy a megszentelt életnek is alkalmazkodnia kell a kor körülményeihez, ezért a pápa arra buzdított mindenkit, hogy alkalmazodjanak a különböző helyszínekhez, kulturákhoz mindig az evangélium és saját karizmájuk jegyében. Az emlékezet akkor jó, ha gyümölcsöző, máskülönben régészeti emlékké, múzeumi darabbá válik, amely ugyan méltó a csodálatra, de nem elég méltó az „utánzásra”, arra hogy mások is kövessék azt. A történelmi gyökerek hozzájárulnak ahhoz, hogy teljes mértékben és félelem nélkül tudjuk megélni a jelent és reménnyel tudjunk a jövőbe nézni.

Ferenc pápa beszéde végén arra buzdította a szerzeteseket, hogy vizsgálják felül karizmájukat és erősítsék meg a szeretetközösséget az ősi apostoli közösség példáján keresztül, amely az Istenben való végleges és teljes egyesülés elővételezése és az oda vezető út.

 

Forrás és fotó: vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41