Egyes esetekben rendi elöljáró lehet az a szerzetes is, aki nem pap

Róma
Május 18-tól lépett hatályba a pápa döntése, amelyet rescriptum (leirat) formában tettek közzé. A Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregáció bírálja el az egyes eseteket saját belátása szerint.

Ki lehet nevezni nagyobb rendi elöljárónak egy szerzetesrend vagy egy pápai jogú apostoli élet társaságának élére egy szerzetest anélkül is, hogy pap lenne. Mostantól ez megtörténhet a szerzetescsaládok pappá nem szentelt tagjaival, akiket hagyományosan „testvérnek” (frater) szoktak szólítani.    

Ferenc pápa leirata május 18-tól lépett érvénybe a leirat rendelkezése szerint. A döntés azt követően született meg, hogy Ferenc pápa február 11-én audiencián fogadta a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációját és felhatalmazást adott a vatikáni dikasztériumnak, hogy „saját belátása szerint és egyéni esetekben alkalmazza ezt a lehetőséget, tiszteletben tartva a kánonjog 134. § (1) bekezdését.

A szerdán közzétett pápai rescriptum 4 cikkelyt tartalmaz, amelyek meghatározzák a felhatalmazás különböző fokozatait, amelyeket a nem papi munkatársaknak meg kell kapniuk ahhoz, hogy kinevezhessék őket az intézmény élére, függetlenül attól, hogy „helyi elöljárónak” vagy „nagyobb elöljárónak” „nevezik ki” vagy „megválasztották” „legfelsőbb moderátornak” vagy „nagyobb elöljárónak”. A legfelsőbb hatóság azonban továbbra is a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregáció marad, amely – a negyedik cikkelyben meghatározottak szerint – „fenntartja a jogot az egyedi esetek és a legfőbb moderátor vagy a nagykáptalan által meghatározott indokok elbírálására”.

 

Forrás és fotó: vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41