Elnökségi választás volt a női szerzetes-elöljáróknál

Budapest
A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK) rendes tagjai 2024. május 7-én elnököt, és ugyanekkor elnökségi tagokat is választottak Budapesten, az MRK tavaszi ülésén.

 

Elnöknek újra dr. Németh Emmát  - a Szociális Testvérek Társaságának kerületi elöljáróját - választották meg.

A választott elnökségi tagok:

Kakucs Petra OP (elnökhelyettes)

Ivanics Andrea M. Andrea SSND

Kóródi Beatrix M. Veronika SFPS 

Szentistványi Rita RSCJ 

A napközi imaórával kezdődött a szerzetes-elöljárók közös napja, majd az új rendi elöljárók bemutatkozásával folytatódott: Nagy Mónika Angéla OCD, a Sarutlan Kármelita Nővérek elöljárója; Birosz Erika Alfonza SDR, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Magyar Tartománya és Dina-Marie MC nővér, a Szeretet Misszionáriusai új elöljárója ejtett pár szót magáról. 

Ezután Németh Emma SSS beszámolt az elnökség és a szerzetesi iroda elmúlt három éves munkájáról, mely eseményekben bővelkedett. Beszélt az együttműködésekről, a képzésekről, a szerzetesi zarándoklatról Mátraverebély-Szentkútra, a háborúba vitt segélyszállítmányról, a megszentelt élet napjának ünnepeiről, valamint a nemzetközi kapcsolatokról és a tervekről, beleértve a szentévre való készülődést is. 

A délelőtt zárásaként Csóka János OSPPE - a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke - tartott előadást az imádságról. 

Laza füzérként osztjuk meg János atya értékes gondolatait az imáról:

Ha egy szerzetes nem imádkozik, akkor az nem szerzetes!

Az ima szeretetteljes figyelem Istenre, szeretetteljes együttlét Istennel.

Krisztusba vagyok oltódva, úgy állok az Atya előtt, mint Jézus.

Isten szeretettje vagyok, rám ragyog az ő szeretete, ezt érzékelem és erre válaszolok. Ő kezdeményezi ezt a kapcsolatot, nem én.

Az ima nem teljesítményközpontú, hogy mennyi imát kell mondanom és kiért, hanem egyszerűen csak együtt vagyok Vele, és ez a figyelem terjed tovább a másik emberre is. Az imádságot nem használjuk saját céljaink elérésére.

Krisztus jegyesei vagyunk, a másik jelenlétére vágyunk, nem a hasznosságára. Csak azt akarom, hogy litt légy velem!

Az ima belülről végig sugározza életem egyéb rétegeit is.

Az ima köldökzsinór. Ezen keresztül kapjuk az életet Istentől. Ha gyenge a kapcsolat, megállunk a fejlődésben és elhalunk.

Az ima nyitott kezeket és szíveket jelent. Mindent, ami vagyok és amim van képes vagyok odaadni. Döntéseim, terveim, vágyaim odateszem Isten elé és nyitott vagyok arra, ha ő mást szeretne. A szívünk kezét is merjük kitárni!

Az ima lelkülete: kivehetsz Uram a kezemből és beletehetsz Uram bármit, elfogadom.

Az ima összefügg a cselekedeteimmel: úgy kell éljek, hogy tudjak imádkozni!

Az imában fontos az őszinteség, csak ebből lesz találkozás.

Adjak minőségi imaidőt Istennek. Ne a leforgácsolódott időmet adjam oda, hanem pazaroljam rá. Akit szeretünk, arra időt pazarlunk!

Az ima középpontja Isten és nem én. Elfogadom azt, hogy milyen épp most az imádságom, bármilyen is. 

A lelki szárazság abban segít, hogy kialakuljon bennem a hűség.

 

Délben szentmisén vettek részt a szerzetes-elöljárók a Piarista kápolnában, amelyet Csóka János mutatott be.

Délután az MRK rendes tagjai megválasztották az új elnökséget. A búcsúzó tagoknak virággal köszönték meg eddigi munkájukat. 

A plenárisnak a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adott ismételten otthont. 

 

Mészáros A.nett/MSZKI

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41