„Legyetek szerető anyák feltűrt ingujjal”

Róma
A pápa arra buzdítja a Don Orione-nővéreket, hogy legyenek szerető anyák és gyengéden szolgáljanak másokat.

 

Házaitok és szolgálati helyeitek anyai melegséggel legyenek telve, és továbbra is jó anyaként szolgáljatok, feltűrt ingujjal – mondta Ferenc pápa csütörtökön a Don Orione-nővéreknek. A szerzetesnők, akiket alapítójuk, Szent Luigi Orione szalézi után Don Orione-nővérek néven is ismernek, ebben a hónapban Rómában tartják nagykáptalanjukat. A rend a szegények, fogyatékkal élők, árvák, idősek és a társadalom más gyakran kiselejtezett tagjai közötti jótékonysági tevékenységgel foglalkozik.

A pápa felidézte Szent Luigi Orione szavait: „A szívedben égő láng és belső tüzed fénye melegítsen és világosítson meg mindenkit”, és hogy miként tanította meg őket „a kemény munkára”, hogy erőfeszítéseiket nem kímélve szolgálják a leginkább rászorulókat. „Szolgáljátok „a szegényeket, a kicsiket, azokat, akiket minden gonoszság és fájdalom sújt”, „feltűrt ingujjakkal”, mint a jó anyák, együttérzéssel, kreativitással és képzelőerővel, a szeretetben.

Szerető anyák

A pápa szerint egy anya soha nem adja fel, ha gyermekeit szükségben látja. „Soha nem hagyja, hogy ne figyeljen rájuk, nem felejti el a meglepetéseket, a gyengédséget, sőt a szükséges intéseket sem, és még nehéz helyzetekben vagy mások értetlenségében is sikerül megoldást, váratlan gyógymódot kitalálnia. Ez azért van így, mert az anya szeret, és a szeretet szabad és kreatív emberré tesz!” – mutatott rá a pápa. Szerinte ettől a gyerekek mindenekelőtt otthon érzik magukat, biztonságban vannak és elfogadják őket képességeiken, teljesítményeiken, társadalmi körülményeiken, származásukon és vallási hovatartozásukon túl is. Mivel egy anya mindenkit szeret, nem lát különbséget. „Így szeret Krisztus, így szeret az Anyaegyház, és ezt kívánom nektek is, hogy ezzel a házias anyasággal, nagylelkű szívvel és „könyökötöket megolajozva” szeressetek!” – kérte a pápa.

Krisztus vezesse utatokat

A pápa szerint sokaknak örömet és reményt adnak, és konkrét példát nyújtanak az egészséges életmódra, ami különösen értékes a fiatalok számára, akiket gyakran „összezavarnak a törékeny és üres egzisztenciális modellek”. A pápa felszólította őket, hogy éljék meg az Úr közelségét és szeretetét, engedjék, hogy Krisztus vezesse útjukat. „Mindig engedjétek, hogy mindenekelőtt az Úr árasszon el benneteket élő jelenlétével az Eucharisztiában, Igéjével és a Szentlélek által. Ne feledjétek, hogy anyákként a legnagyobb ajándék, amit gyermekeiteknek adhattok, akiket Isten rátok bízott, hogy átadjátok nekik gyengéd és szenvedélyes szereteteket iránta, hogy megtanítjátok őket, hogy úgy szeressék és ismerjék Őt, mint ahogy ti ismeritek és szeretitek Őt, és segítitek, hogy ők is osztozzanak veletek a belé vetett hitetekben.”

Anyai gyengédség, soha ne legyetek hidegek

Mindig legyen jelen az anyai gyengédség érzése közöttetek és másokkal szemben, soha ne legyetek hidegek – kérte a pápa. „Ha néha érzitek a szív e betegségét, azonnal űzzétek el gondolatokkal, szavakkal, üdvözlő és kedves gesztusokkal!” Majd a pápa így folytatta: „Tudjuk, hogy egy szelet kenyér, amelyet mosolyogva osztanak meg, jobb, mint egy kifinomult, de hidegséggel fűszerezett és szeretet nélküli étel.” Végül Ferenc pápa arra buzdította őket, hogy szeressenek úgy, mint Szent Luigi Orione atya tette, mint szerető anyák. Majd a Szentatya áldását adta rájuk: „Szívből megáldalak benneteket. És kérlek benneteket, hogy ne felejtsetek el imádkozni értem.”

 

Forrás és fotó: vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41