A pápa a premontreiekhez

Róma
A premontrei rend alapításának 900. évfordulója alkalmából Ferenc pápa arra buzdította a tagokat, hogy gondolkodjanak el közösségük történetén, tekintsenek a jövő felé, misszionáriusként éljék életüket az Eucharisztiában és az evangéliumban gyökerező testvéri együttélésben.

 

Tavaly volt a premontréi apátság megalapításának 900. évfordulója, ami az első premontrei apátság. A rendet Szent Norbert alapította 1120-ban a franciaországi Prémontrében, ami hamarosan Európa-szerte elterjedt. A premontreiek Szent Ágoston reguláját követik, a monasztikus és szemlélődő életet a ciszterci eszmék által áthatott aktívabb szerzetesi élettel ötvözik. Csütörtökön a Vatikánban Ferenc pápa bátorító és elismerő szavakkal fogadta a rend tagjait. Felhívta a figyelmet az olyan rendek, mint a premontrei rend jelentőségére, amely jelen volt és maradt is, valamint amely a remény „ragyogó világítótornyaiként” terjedt el a világban, a történelem próbatételei és sikerei közepette.

A közösség szíve: küldetés és stabilitás

Ferenc pápa beszédében a rend hosszú történetéről elmélkedve megjegyezte, hogy a történelem során a számos premontrei közösség alapítása nagy stabilitást és küldetés tudatot biztosított ott, ahol letelepedtek. A pápa megjegyezte, hogy minden kolostor és apátság szorosan kapcsolódott az egyes régiók „örömteli eseményeihez és megpróbáltatásaihoz”, ahol jelen voltak, „bepillantást nyújtva abba, hogy a stabilitás és a küldetés, az élet egy adott helyen és az evangelizáció hogyan járhat kéz a kézben”. „A nővérekből vagy testvérekből álló közösség jelenléte olyan, mint egy ragyogó világítótorony az adott környezetben.” Ezért a közösség karizmája abban rejlik, hogy egyszerre képes a missziós jelenlétre és a stabilitás-tudatra az egy adott helyhez köthető szilárd közösségekben – mondta Ferenc pápa.

Missziós lelkület

A Krisztusban való testvériséget élő, az Úr akaratára nyitott misszionárius az imaórák és az Eucharisztia liturgiájának gyakorlatában gyökerezik – folytatta beszédét a pápa. A közösségi ima a testvéri együttélés kultúrájára ad lehetőséget, ami viszont „az idegeneket testvérekké tevő” igazi misszionáriusi vendégszeretethez vezet. Történetük során a premontreieket a missziós lelkület jellemezte, ami önmagában is „a szeretetből fakadó bátorság és önfeláldozás története”, ami új, stabil közösségek létrehozásához vezetett a missziós országokban. Ezért Ferenc pápa arra kérte a tagokat, hogy elmélkedjenek a rend hosszú történetéről, tanuljanak ne csak a múltból, hanem egymástól is.

A közösség gazdasági, társadalmi és kulturális szerepei

Ferenc pápa szerint bármely szerzetesi közösség gazdasági tevékenységét a küldetés és a közösség karizmáinak megvalósítására kell fordítani: „soha nem öncélú, hanem spirituális cél felé irányul”. Továbbá a pápa hangsúlyozta a fenntarthatóság fontosságát, hogy „figyelembe vegyük a környezetet és az ott velünk élő embereket”, hogy megteremtsük „a hatékony lelkigondozás és az evangélium hiteles hirdetésének feltételeit”. „A közösség stabilitása és hosszú tapasztalata segít előre jelezni a hosszú távú döntések következményeit. A fenntarthatóság kulcsfontosságú kritérium, akárcsak a társadalmi igazságosság.” A pápa ezután kiemelte, hogy jótékonysági tevékenység által gondoskodni kell a hálózatukon kívül élőkről: „A megfelelő gondoskodás szem előtt tartása mellett ezt gyakorolni kell azok irányába, akik kívül esnek a közösségi hálózaton, akik szélsőséges szegénység vagy törékenység miatt peremre szorultak és emiatt nehezen elérhetők. Néhány szükségletet csak jótékonykodással lehet enyhíteni, ami az első lépés a jobb társadalmi integráció felé.” A közösségek gazdasági, társadalmi és kulturális modelljeinek gondozása a premontrei életmódot tükrözi – mutatott rá Ferenc pápa. A rendtagok közül sokan lelkipásztorként, tanítóként és misszionáriusként szolgáltak, ezzel visszhangozva jubileumi mottójukat: „Együtt, Istennel, az emberekkel”.

Az Eucharisztiában élni

A pápa szerint az Eucharisztia mindig is központi szerepet játszott a premontreiek életében. „Testvérek, váljatok azzá, amit ünnepeltek, amit befogadtok és imádtok: Krisztus testévé, és Benne a szeretetközösség tűzhelyévé, amelynél sokan felmelegedhetnek.” A pápa beszédét azzal zárta, hogy Szűz Mária, Krisztus és az Egyház Anyja útmutatását kérte, hogy „segítsen bennünket teljes emberré válni, hogy hiteles tanúi legyünk az üdvösség evangéliumának”.

Forrás és fotó: vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41