Róma útmutatást ad a remetéknek

2022. már. 23. (szerda) 09:00
Róma

A huszadik században a remeteség láthatóan újjáéledt. Róma ezért úgy döntött, szabályozni kívánja e jelenséget, és útmutatást adott ki azoknak, akik az imádság és az elszigetelődés életét akarják élni.

Az elmúlt évtizedekben újra felbukkantak remeték, ezért a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja a közelmúltban kiadta az első hivatalos dokumentumot ezzel a különleges, “a magány csendjében” megélt hivatással kapcsolatban. A 2021. szeptember 14-én kelt, egyelőre csak olasz nyelven megjelent szöveget a dikasztérium hamarosan franciául is közzéteszi – tudta meg az IMedia.

A remeteség az első évszázadokban még igen széles körben elterjedt volt, de a történelem során a remeték eltűntek. Újbóli megjelenésük a 20. században némi jogbizonytalansággal járt – magyarázta a megszentelt életért felelős dikasztériumból származó forrásunk. A Ponam in deserto viam (“Utat csinálok a pusztában”, Iz 43, 19) c. dokumentum tehát irányelveket ad meg, hogy szabályozza a jelenséget.

A Vatikáni Kongregáció a remeték tanúvallomásaira támaszkodva 46 paragrafusban dolgozta ki az Egyházi Törvénykönyv remetéknek szentelt egyetlen kánonját (603.sz.). A Vies Consacrées c. folyóirat pedig már elkészíttette e szöveg nem hivatalos fordítását, amelyet a püspökök ­ a remeték referensei ­ figyelmébe ajánl, akiknek a remeték “fiúi tisztelettel és engedelmességgel” tartoznak.

A remete pszichikai-érzelmi egyensúlya

Róma tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megállapítani a remeteségre jelentkező személy alkalmasságát, hiszen képesnek kell lennie arra, hogy elviselje a magány “megpróbáltatásait”. Az ajánlások között olvashatunk a felkészülés idejéről, az egészségre és érettségre fordított figyelemről és arról, hogy oda kell figyelni a pszichikai-érzelmi egyensúlyra is. Az is szükséges, hogy ellenőrizzék a jelentkező előéletét polgári jogi, büntetőjogi és kánonjogi szempontból.

A remete nem “félelemből vagy megvetésből” menekül a világ elől – mondja ki a szöveg -, hanem a “hiú dicsőség” ellen harcol azzal, hogy a világtól távol él. Aszkézisének, amely imádságból, tisztaságból, böjtből, józanságból és vezeklésből áll, nem “szubjektivitása” adja meg az értelmét, hanem annak keresése, ami az életben “az Egyedüli Szükséges”.

A Szentszék arra kéri a remetéket, hogy “napjukat és munkájukat rendezetten szervezzék meg, megfelelően pihenjenek, táplálkozásuk pedig legyen elegendő és mértékletes”. Mindezeket az elemeket egy személyes “életprogram” pontosítja. Ez utóbbinak kell többek között meghatároznia a remeteség helyét – ami különüljön el a világtól, de „ne legyen túlságosan elszigetelt” -, a remete imaéletét, kommunikációs eszközeit, megélhetésének módját és egészségügyi ellátását.

Nem lehet ugyan tudni, hány katolikus remete él a világon, az azonban látszik, hogy egyes egyházmegyék – például a dél-franciaországiak – több remetét vonzanak, mint mások. A remeteélet radikális választása – emeli ki a dikasztérium dokumentuma – arra emlékezteti az emberiséget, hogy “gyönyörű dolog egyedül Istenben élni”.

 

Fordította: Solymosi Judit
Forrás: Aleteia/katolikus.ma

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41