Magyarországi szerzetesrendek az interneten

Nagy kép
Rendek az interneten
A Szent Orsolya Rend Római Uniójának Magyar Orsolyita Közösségewww.orsolyita.hu
Alexiánus Testvérek Kongregációjaalexianusok.blogspot.hu,
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjadomonkosnoverek.hu
Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreiwww.ferencesnoverek.hu
Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációjawww.sztferencleanyai.hu
Assziszi Szent Ferenc Segítő Nővérei KözösségeFacebook
Boldogasszony Iskolanővérekwww.iskolanoverek.hu,
Facebook,
Youtube
Boldogasszony Tanító NővéreiFacebook
Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostorwww.cisztercimonostor.hu
Congregatio Jesuwww.cj.hu,
Facebook
Csornai Premontrei Prépostságwww.opraem.hu,
Facebook
Don Bosco Szalézi Társaságawww.szaleziak.hu,
Facebook
Egyházközségi Nővérek Társaságawww.egyhazkozseginoverek.hu,
Facebook
Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővéreiwww.palosnoverek.hu
Ferences Mária Misszionárius Nővérekwww.fmm.org,
www.fmm.opoka.org.pl
Ferences Szegénygondozó Nővérekwww.szegenygondozo.ofm.hu,
Facebook
Gödöllői Premontrei Apátságpremontrei.hu
Isteni Ige Társaságawww.verbita.hu,
Facebook
Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja - Magyar Tartománywww.megvaltosnoverek.hu
Isteni Szeretet Leányai Kongregációjawww.isteniszeretetleanyai.hu
Isteni Üdvőzítő Nővéreiwww.sds-hungary.hu
Isteni Üdvözítő Társaságawww.salvator.hu
Jézus Isteni Szívéről Nevezett Kármelita Nővérekwww.karmelita-noverek.hu
Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösségwww.jezuskistestverei.hu
www.charlesdefoucauld.hu
Jézus Szíve Nővérek Társasága/Society Devoted to the Sacred Heartwww.jezusszivenoverek.hu
Jézus Szíve Társaságawww.sjc.hu
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományajezsuita.hu,
Facebook
Jó Pásztor Szeretetéről Nevezett Miasszonyunk Kongregációwww.jopasztor.hu
Kamilliánus Kolostorkamillianusok.hu
Kenethozókról elnevezett női monostorkenethozokmonostor.hu
Klarissza Remeteségwww.ferencescsalad.hu
Krisztus Király Misszionárius Nővérek a Külföldön Élő Lengyelek Számárawww.mchr.pl
Krisztus Légiója Kongregációwww.regnumchristi.hu
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságpannonhalmifoapatsag.hu,
Facebook
Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Perjelségwww.tihanyiapatsag.hu
Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelségwww.bencesgyor.hu
Magyar Kapucinus Delegációwww.kapucinusok.hu
Magyar Pálos Rendwww.palosrend.hu
Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománywww.ferencesek.hu,
Facebook
Mária Iskolatestvérekwww.marista.hu
Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatakalocsainoverek.hu
Misszióstársaságwww.lazarista.hu,
Facebook
Nagy Szent Bazil Rendwww.osbm.info
Nyolc Boldogság Közösség Női és Férfi Szerzetesi Ágbeatitudes.org/hu/,
Facebook,
Youtube
Piarista Rend Magyar Tartományawww.piarista.hu,
Facebook
Premontrei Női Kanonokrendwww.premontreinoverek.hu,
www.premontresisters.com
Sarutlan Kármelita Rendtartománykarmelitarend.hu,
Facebook
Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérekwww.donbosconoverek.hu
Szent Benedek Leányai TársaságFacebook
Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnökségewww.domonkosok.hu,
Facebook
Szent Ferenc Kisnővéreiszfkisnoverei.communio.hu, Facebook
Szent Ferenc Kistestvéreiwww.szentferenckistestverei.hu
Szent Kamill Leányai Szerzetes Intézménywww.kamillianusnoverek.hu

Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek

 

Szent Mauríciusz Monostor 

www.keresztesnoverek.eu,
www.keresztesnoverek.hu

bakonybel-monostor.hu

Szent Szív Társaság (Sacré Coeur)www.szentszivtarsasag.hu,
Facebook,
hivatasrscj.blogspot.hu
Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrendindiai honlap: www.sndsisters.org
Szeretet Leányai Társulatawww.filles-de-la-charite.org (nemzetközi)
Szervita Nővérek, a Fájdalmas Anya Szolgálóiwww.szervita.hu
Szociális Missziótársulatwww.szocmissz.hu
Szociális Testvérek Társaságawww.szocialistestverek.hu,
Facebook
Tisztítótüzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővéreksegitonoverek.info,
Facebook
UNUM Sanctissimae Trinitatis Társaságwww.unum.hu
Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösségwww.keti.hu
Zirci Ciszterci Apátságwww.ocist.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41