Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2021. szeptember 22. 9:30
Győr

120 éve született Magasi Mária M. Franciska orsolyita nővér

120 évvel ezelőtt, 1901. augusztus 31-én a történelmi Vas vármegye egyik településén, Magyargencsen látta meg a napvilágot Magasi Mária Rozália (az első sorban balról a harmadik, rokonai körében) – szerzetesi nevén: a Keresztre Feszített Jézusról nevezett M. Franciska – Szent Orsolya-rendi nővér, tanárnő, igazgatónő, írónő. Édesapja Magasi Antal csendőr-őrsparancsnok, édesanyja Czömpöly Rozália volt. Testvérei közül Magasi Artúr Ernő OSB bencés szerzetes, Magasi Elvira Szalézia SZLT pedig irgalmas rendi nővér lett.

1921-ben a Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek pápai tanítóképző intézetében szerzett tanítói oklevelet, majd 1921. augusztus 29-én belépett a győri Szent Orsolya-rendi nővérek sorába. 1923-ban kezdte meg posztulánsi idejét, majd a jelöltidő letelte után, 1924. június 9-én noviciátusi idejét Győrben. Itt öltözött be 1924. augusztus 4-én, és 1926. augusztus 5-én itt tette le első fogadalmát. Még ebben az évben magyar-történelem szakos tanári oklevelet szerzett.

Az 1927/1928-as, illetve az 1928/1929-es tanévben a rend győri nőipari iskolájának tanára lett. Történelmet, földrajzot, valamint anyag- és stílusismeretet tanított az első három évfolyamon. Az 1928/1929-es tanévben a győri Szent Orsolya-rend polgári leányiskolájának tanára lett, továbbá tantestületi jegyző és az Angela-önképzőkör vezető tanára. Magyar nyelvet tanított az I. és a III. osztályban, és történelmet a III. és IV. osztályban. Örökfogadalmát 1929. augusztus 5-én tette le Győrött.

Az 1929/1930-as tanévben – eddigi tevékenységköre mellett –az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület vezető tanára és a III. osztály osztályfőnöke lett. A II., III. és IV. osztályban magyart tanított. E tanévben a rend nőipari iskolájában is tanított magyart, továbbá anyag- és stílusismeretet. Az 1930/1931-es és az 1931/1932-es tanévben tanulmányi szabadságot kapott. 1932-ben Szegeden az Apponyi-kollégiumban szerezte meg egyetemi diplomáját pedagógia-filozófia szakon.

Az 1932/1933-as tanévben a rend győri tanítóképző intézetének tanárává nevezték ki. Több szaktárgyat is tanított: lélektant a III. osztályban, neveléstant a IV. osztályban, neveléstörténetet és iskolaszervezettant a V. osztályban, és vezette a tanítási gyakorlatokat a IV. és az V. osztályban. Ugyanebben a tanévben tanított a rend győri polgári leányiskolájában is. Itt a IV. osztály osztályfőnöke lett. Egészségtant és háztartástant tanított a IV. osztályban.

Az 1933/1934-es tanévben M. Franciska nővért Hesz Ilona helyettesítette a tanítóképzőben. Az 1934/1935-ös tanévben tanított a rend győri tanítóképzőjében, mégpedig az alábbi tárgyakat: lélektant, neveléstörténetet, iskolaszervezettant, pedagógiai gyakorlatot, neveléstant, valamint az V. osztály osztályfőnöki tisztségét is betöltötte. Szintén ebben a tanévben tanított a rend győri nőipari iskolájában is – földrajzot, történelmet és anyagismeretet az I-III. osztályban.

Az 1935/1936-os tanévben a rend győri tanítóképző intézetében tanított történelmet, lélektant, neveléstant, neveléstörténetet, iskolaszervezettant és pedagógiai gyakorlatot. Az I. osztály osztályfőnöki tisztségét is betöltötte, s a tanítóképző intézet Mária-kongregációját is ő vezette. Ebben az évben (1935) jelent meg a Szent István Társulat kiadásában Tükörképek Szent Angela életéből című könyve.

Az 1936/1937-es tanévben szintén a rend győri tanítóképzőintézetében tanított, s egyben ő volt a II. osztály osztályfőnöke és a pedagógiai szertár őre. Tanított neveléstant, történelmet, lélektant, neveléstörténetet, iskolaszervezettant és pedagógiai gyakorlatot. A tanítóképző Mária-kongregációjának vezetője, a Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság tagja volt. A Szent Antal című vallásos folyóiratban jelentek meg különféle novellái és versei. Az 1937/1938-as tanévben továbbra is maradt a rend győri tanítóképzőjének tanára, s immár a III. osztály osztályfőnöke, valamint a pedagógiai szertár őre. Tanított lélektat, neveléstant, neveléstörténetet, iskolaszervezettant, pedagógiai gyakorlatot.

A székesfehérvári tanügyi kiállításon volt látható a gyermeklélektanhoz összeállított képgyűjteménye. Ezek a képek M. Franciska nővér elgondolásai és tervei alapján készültek. A képsorozat címe: A nevelés tényezői és hatásai. Újabb novellái jelentek meg a Szent Antal folyóiratban: Jégcsap, Virágok a kövek között, Igaz történet Szent Józsefről.

Az 1938/1939-es tanévben a győri Szent Orsolya Rendi Tanítóképző Intézet igazgatónője, a pedagógiai szertár őre volt. Tanított lélektant, neveléstant, pedagógiai gyakorlatot. A győri Szent Orsolya-rendi Tantóképző Intézet és Leánylíceum Tulipán Sportkörének tiszteletbeli elnöke lett.

 

Az 1939/1940-es tanévben is szintén igazgatói tisztséget töltött be a rend győri tanítóképző intézetében. Ő maradt a pedagógiai szertár őre, és továbbra is lélektant, neveléstant, pedagógiai gyakorlatot és neveléstörténetet tanított. A Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete és a Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság mellett immár a Légoltalmi Liga is tagjai közé sorolta. Légoltalmi gyakorlaton is részt vett mint házparancsnok-helyettes. Továbbra is ő töltötte be a rend Tulipán sportkörének tiszteletbeli elnöki tisztségét.

Az 1940/1941-es tanévben a nagyváradi Szent Orsolya-rendi Róm. Kat. Leánygimnázium igazgatóhelyettesévé nevezték ki. Magyart, történelmet, földrajzot és természetrajzot tanított. Az 1941/1942-es tanévben a rend nagyváradi leánygimnáziumának tanára lett. Tanított magyart, történelmet, rajzot és műalkotás-ismeretet, valamint az önképzőkör tanári elnöke volt. Szintén ebben a tanévben tanított a leánylíceumban is – mint óraadó tanár –, mégpedig magyar nyelvet és történelmet, valamint az önképzőkör tanár elnöke maradt.

Az 1942/1943-as tanévben már a rend kisvárdai leánylíceumának és tanítóképző intézetének tanára volt, továbbá a II. osztály osztályfőnöke és a Szent Orsolya-önképzőkör tanár elnöke. Tanított magyart, történelmet, testtant, neveléstörténelmet, iskolaszervezettant és alkotmánytant. Az 1943/1944-es tanévben a rend kisvárdai leánylíceumának és tanítóképző intézetének tanára volt. A Szent Angela-önképzőkör tanár elnöki és a III. osztály osztályfőnöki megbízatása mellett ünnepélyrendező és az internátus vezetője lett. Tanított magyart, lélektant, neveléstörténelmet, iskolaszervezettant, honvédelmi ismereteket és gyakorlati kiképzést.

Franciska nővér tagja volt a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Szövetségének és a Magyar Pszichológiai Társaságnak. 1943-ban jelent meg az Így szeretném! című verseskötete. Az 1944/1945-ös tanévben is a rend kisvárdai tanítóképző intézetének és leánylíceumának tanára volt.

Az 1945/1946-os tanévben újra a győri Szent Orsolya-rend Dr. Hóman Ottó Tanintézetében működő leánylíceum és tanítóképző intézet igazgatónője és tanára lett, egészen az egyházi iskolák államosításáig. Őt nővértársaival együtt a győri rendházból Széchénybe, majd Újszászra vitték a szerzetesrendek feloszlatásakor. Majd 1950 után visszatért Győrbe, és a győr-szabadhegyi tüzéptelepen lett portás. Titokban hittant tanított, és elsőáldozásra készítette fel a gyermekeket. A szegényeket és a nagycsaládosokat segítette, és anyagi lehetőségeihez mérten támogatta is őket. 1985-ben bekerült a váci Egyházi Szociális Otthonba. Itt hunyt el 2000. március 4-én, életének 99., szerzetesi fogadalmának 74. évében. Győrben a Szent Orsolya-rend kriptájában temették el 2000. március 25-én.

Megjelent írásai

Magasi M. Franciska OSU: Tükörképek Szent Angela életéből, Budapest, 1935.
Magasi M. Franciska OSU: Legenda, Ferences Közlöny, 1935 szeptember hó XV. évfolyam p.275
Magasi M. Franciska OSU: Merici Szent Angela, Ferences Közlöny, 1935 november hó XV. évfolyam p. 331.
Magasi M. Franciska OSU: A bogáncstól a szeráfig, Ferences Közlöny, 1936 február hó XVI. évfolyam.
Magasi M. Franciska OSU: Harmadikrend csak öregeknek való, Ferences Közlöny, 1937 január hó, XVII. évfolyam p. 18.
Magasi M. Franciska OSU: Kis legendák a nagy Szentről, Ferences Közlöny, 1937 augusztus XVII. évfolyam p. 233.
Magasi M. Franciska OSU: A kilencedik boldogság, Népiskola c. folyóirat. Győr, 1937.
Magasi M. Franciska OSU: Ez a halál!, Ferences Közlöny, 1938 október XVIII. évfolyam p. 292.
Magasi M. Franciska OSU: A nevelés tényezői és hatásai: a székesfehérvári tanügyi kiállításra készült ábrák magyarázó szövege, Győr, 1938.
Magasi M. Franciska OSU (szerk.): A győri Szent Orsolya Rendi Tanítóképzőintézet és Leánylíceum Évkönyve az 1938-39-dik tanévről; Győr, 1939.
Magasi M. Franciska OSU (szerk.): A győri Szent Orsolya Rendi Tanítóképzőintézet és Leánylíceum Évkönyve az 1939-40-dik tanévről; Győr, 1940.
Magasi M. Franciska OSU: Így szeretném!, Budapest, 1943.

 

Szerző: Pintér Tamás

Forrás és fotó: www.gyoriszalon.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41