Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2021. augusztus 29. 11:30
Tihany

A tihanyi bencés közösség ünnepelt

A hálaadáson részt vettek a pannonhalmi, a győri, a bakonybéli és a budapesti bencés szerzetesek, egyházmegyés paptestvérek, a szláv ortodox egyházak környékben lakó papjai, szerzetesei, protestáns lelkipásztorok, valamint Kiss Domonkos atya egykori tanítványai a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumból és Pannonhalmáról, valamint oblátusok és hívők papi, szerzetesi szolgálatának helyszíneiről.

Kapin István, a debreceni görögkatolikus főszékesegyház parókusa igehirdetésében arról a szerzetespapi modellről elmélkedett, amelyet Domonkos atya az elmúlt évtizedekben a rábízottak előtt megélt, és amelynek összefoglaló jellemzője a normalitás.

„Domonkos atya rendben élve, szabályszerető és normát kedvelő ember volt mindig. Ebből a normalitásból magabiztosság fakadt. Magabiztos pedig az az ember, aki először önmagában küzd. Küzd az igazságért, és ezért magabiztosságából bátorság fakadt. Domonkos atya paptanári jelenléte a szigorúság és mégis a nagyvonalú irgalom megvalósítása volt.”

A hálaadó szentmise végén a jubiláns így imádkozott: „Mennyei, szent Atyám! Szavaim csak dadogva képesek felsorolni jótéteményeidet: az élet, a szent keresztség, a Szentlélekkel való megpecsételés, a szerzetesség lelke, a nekem ajándékozott bőkezű adományaid, és végül a Melkizedek rendje szerinti papi szolgálat, amelyben ma ötven éve, hogy kegyelmesen részesítettél. Mindezekért a dicséret, a hála és magasztalás – emberi nyelven csak töredékes – szavait ismételgetem köszönetképpen.

Visszatekintve az ötven évvel ezelőtti napra, pappá szentelésem napjára, meg kell vallanom, szorongva álltam a szentelő püspök előtt, mivel nyomasztóan nehezedett rám a Krisztusod szolgálatában való részesedés. És, hogy ma, ötven év múltán is itt állhatok szent oltárodnál, az semmiképpen nem az én érdemem, hanem egyedül a Te megmentő, megtartó, erősítő kegyelmed műve. Hálát adok neked az evangélium szolgálatában eltöltött évekért, és az előttem álló időre pedig add, hogy Lelked éltető, megújító erejével egyre inkább betölthessem a Krisztusod mértéke szerinti szolgálatot, és egykor a Te áldott országodban ünnepelhessem szentjeid közösségében a mennyei, szent liturgiát. Amen.”

Domonkos atya 75. életévét betöltve is derűs, aktív tagja a tihanyi bencés közösségnek: az új szerzetesi hivatások gondozása mellett sokat gyóntat, lelkivezető és Balatonudvari község lelkipásztora. Ottani aranymiséje szeptember 19-én 10.15-kor kezdődik.

Forrás: Tihanyi Bencés Apátság/www.magyarkurir.hu

Szöveg: Mogyorósi Ányos OSB

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41