Általános káptalan a Ferences Szegénygondozó Nővéreknél

Esztergom
A Ferences Szegénygondozó Nővérek Esztergomban 2022. október 12-15 között tartják Káptalanjukat, ahol a következő négy évre választják meg a rend vezetőségét, és a rend fontosabb ügyeit tárgyalják meg. Káptalani mottójukat a Regulából választották: ”Mindenekfölött arra kell vágyakozniuk, hogy birtokolják az Úr lelkét és az ő szent működését.”

 

A választás napján, október 13-án szentmisével és a Szentlélek segítségül hívásával kezdték a napot, kérve Isten áldását a választásra és a Káptalan további munkájára. A szentmisét Süllei László érseki általános helynök úr mutatta be, akinek nagynénje révén személyes kötődése is van közösségükhöz. Beszéde által megelevenedtek a régi nővéreik emlékei.

Általános főnöknővé újra Kóródi M. Veronika nővért választották meg, a rendi tanács tagjai pedig Takács M. Klarissza, Hajós M. Ágnes, Magó M. Teréz, Lócskai M. Kinga nővérek lettek.

A Káptalan munkáját Balog Márta CB nővér moderátori munkája segíti.

Assisi Szent Ferenc, Szent XXIII. János pápa, a káptalan védőszentje, és alapítóik közbenjárása segítse Káptalanjukat és további életüket!

 

Forrás és fotó: Ferences Szegénygondozó Nővérek

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41