Ugrás a tartalomra
normál Rendi Fotó galéria
2019. április 20. 8:15
Hódmezővásárhely

Ármella nővér 90 éves

2019. április 6-án délelőtt Hódmezővásárhelyen, a Szent István király-templomban megízlelhettünk egy darabkát a Mennyországból. A Majoros Mária Ármella nővérünk 90. születésnapját ünnepelni érkezettek zsúfolásig megtöltötték a bazilika méretű templomot. Eljöttek a városból, az ország területéről Soprontól Debrecenig nagyon sok helyről, sőt még Beregszászról és Ungvárról is mindazok, – domonkos atyák és testvérekkel, domonkos nővérekkel és világiakkal együtt – , akik az elmúlt körülbelül 70 év során Ármella nővéren keresztül tapasztalták meg Istenünk önfeláldozó szeretetét és feltételek nélküli elfogadását, hogy együtt adjanak hálát Ármella nővérért. A szentmise főcelebránsa Mészáros Domonkos OP atya volt.

Domonkos atya prédikációjában felelevenítette azokat az éveket, amikor a kommunista egyházüldözés alatt Ármella nővér még titokban, otthonában és családoknál foglalkozott a fiatalokkal és idősebbekkel. Felidézte, hogyan találkoztak a velünk élő Istennel mindazok, akik Ármella nővér hittancsoportjaiban, a vele folytatott beszélgetésekben, az általa szervezett lelkigyakorlatokon, kirándulásokon vettek részt az elmúlt évtizedek során; hogyan építették a jövőt az Ármella nővér körül születő papi és szerzetesi hivatások. Beszélt arról, hogy mik voltak azok a tulajdonságai, amelyek minden hozzá tartozó emberre hatással voltak: a sok-sok imából, a hivatásához való hűségből forrásozó kedvessége, a családoknak adott sok ideje a családlátogatások során, a mindenki számára való rendelkezésre állása.

A szentmise végén Héjja Erzsébetnek, az egész ünnep főszervezőjének konferálásával következtek a személyes köszöntések, amelyek egyben tanúságtételek voltak arról, hogy kinek-kinek a hitbéli növekedésében milyen szerepet játszott Ármella nővér: Deák Hedvig nővér a domonkos nővérek általános főnöknője, Merkl Hilda és Nagy László a budakeszi illetve vásárhelyi világi domonkos közösségek vezetői után a Szent István templom énekkara Halmos László, Hiszek a Szent Szívben című kórusművével köszöntötte Ármella nővért. Azon vásárhelyi hívek nevében, akik az elmúlt 70 év során kapcsolatba kerültek vele, Fejes Zsuzsanna, Kun Judit és Abt Imre tanúságtétele következett, majd Szőke Ernő református testvér kapott szót. Ez után Magyar Éva és Hájné Zsuzsanna, a nővérek által fenntartott Mária Valéria keresztény óvoda vezetője és vezető helyettese köszöntötte Ármella nővért, majd az óvoda nevelőtestületének énekkara következett Ármella nővér egyik kedvenc gitáros énekének előadásával. A sor azokkal folytatódott, akik az elmúlt 70 év alatt Ármella n. kereszt -és bérma-gyermekei voltak, illetve akiknek az esküvőjén ő volt a tanú. Az ő nevükben Nagy Csilla tett tanúságot. Végül a Kárpátaljáról érkezettek képviseletében Palkó Éva, az ungvári világi domonkos közösség vezetője adta át ajándékaikat és köszöntésüket.

Az ünnepi alkalom a domonkos nővérek rendházában, agapéval, kötetlen beszélgetéssel fejeződött be.

 

Forrás és fotó: https://www.facebook.com/domonkosnoverek/

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41