Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2018. március 23. 9:45
Bakonybél

A bakonybéli monostor millenniumi éve

A millenniumi év logója

A bakonybéli monostor alapításának ezer éves évfordulóját az itt élő bencés közösség szeretné méltóképpen ünnepelni a 2018-as év során. Bár a felújítási munkálatok előkészítése jobban elhúzódott, mint tervezték, és így több megújuló, illetve a fejlesztéssel létrejövő szolgáltatás az év során nem, vagy csak részben lesz elérhető, a kommunikációs anyagokban mindenképp szerették volna érzékeltetni, hogy a millenniumi év milyen nagy jelentőséggel bír a Szent Mauríciusz monostor lakói számára.

A monostor születésnapját ezért egy új logóval is ünneplik, amelynek megalkotásakor cél volt, hogy valamilyen módon utaljon vissza a kezdeti időkre.

Az eredetileg itt állt középkori épületről még keveset tudunk, de 1902-ben, amikor víz- és gázvezetékeket helyeztek el, a mai kolostorépület déli szárnya előtt a nyitott árkokból padlótégla töredékek kerültek elő, amelyekről megállapították, hogy készítési idejük a 12. század végénél nem későbbi. Legnagyobb számban egykor hatszögű, ma darabokra törött, mázatlan téglák maradtak ránk domború griff ábrázolás részletekkel, de akadtak négyzetes alakú darabok is, amelyeken szimmetrikusan komponált indaköteg látható.

Fennmaradtak még díszítetlen, egyenlő oldalú háromszög alakú, piskóta formájú, illetve „homorú ívek alkotta szöget tartalmazó” (hatszögű) téglák is. A változatos formájú bakonybéli padlótéglák több önálló padló elemet alkottak, amelyeket feltehetően díszített szegélyek választottak el egymástól. A padlótéglákon megjelenő egyes ábrázolásokról, azok jelentéseiről a majdan nyíló kiállításban többet is megtudhatnak az érdeklődők.

A millenniumi logóhoz kapcsolódóan azonban annyi elmondható, hogy alapvetően keresztmotívumból kinövő indákat láthatunk rajta, s ily módon a keresztre, mint életfára, a halálból, áldozatból fakadó új életre emlékeztet.

A keresztből fakadó életet megjelenítő szimbólum a keresztény hit, s különösen a szerzetesi életforma lényegébe vezet be vizuálisan, s a monostor ezer éves történetét is hatásosan összegzi. Ezért esett a választás az indaköteg megidézésére a millenniumi logóban.

Forrás és fotó: www.bakonybel-monostor.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41