Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi Fotó galéria
2018. augusztus 6. 10:00
Pannonhalma

Beöltözés és fogadalomtétel Pannonhalmán

Urunk Színeváltozásának ünnepe több szerzetesközösségben is az elköteleződés alkalma. Ekkor történik a beöltözés, fogadalomtétel. A Pannonhalmi Főapátságban idén ketten kapták meg a jelöltruhát, egy testvér egyszerű fogadalmát hosszabbította meg, a szentmise keretében örökfogadalomra került sor.

A Pannonhalmi Főapátságban a bencés közösség számára többszörös ünnep volt idén augusztus 6-a. A Laudes keretében először két érdeklődő, Kovács Tamás és Rajta László kapta meg a jelöltek ruháját. Életük most következő időszakában, a pannonhalmi monostorba beköltözve a szerzetesek imádság és munka köré szervezett életével ismerkednek meg. Ugyanebben a reggeli imaórában Biriszló Lőrinc testvér újabb három évre egyszerű fogadalmat tett. Gérecz Imre magiszter Illés próféta alakját állította eléjük, aki negyven nap és negyven éjjel ment, hogy eljusson Isten hegyéig, a Hórebig (vö. 1Kir 19,5–8). A hegyre való felkapaszkodás képét segítségül hívva buzdította a két jelöltet és a fogadalmát megújító testvért. „Odafent majd egyben látod az utat, amit bejártál, és megérted azt is, hogy miért kellett útra kelned. Megtalálod a te életed Hórebét, vagyis azt a helyet, ahonnan már nem akarsz továbbmenni” – mondta rövid homíliájában Imre atya.

A délelőtti ünnepi szentmisén Koczka Dávid testvér örökre elkötelezte magát Istennek a pannonhalmi szerzetesközösségben. A szentmisét Hortobágyi Cirill főapát celebrálta. Szentbeszédében kiemelte, hogy Szent Benedek arra hívja szerzetestársait, hogy a Krisztussal való közösséget úgy éljék meg, „ahogy az első keresztények élték, amint az Apostolok cselekedetei lapjairól tárul elénk”. Elmondta, hogy a bencések hármas fogadalma, az állhatatosság, a szerzetesi életalakítás és az engedelmesség hivatásuk mélyét, lényegét fejezi ki. „Nem a felszínt, nem a másodlagost, a lényeget akarjuk megélni!” – hangsúlyozta Cirill atya, majd feltette a kérdést: „Hol van hát hivatásunk középpontja?!” Válaszul elmondta: „Ott, ahol megtapasztaljuk a titkot, hogy Isten létezik, szeret és hív minket!” Ezzel kapcsolatban később a főapát Ferenc pápára hivatkozott, aki a szerzeteseknek a következőket írja: „Istenkereső életünk akkor mélyül, ha rátalálunk mindennapjaink szemlélődő dimenziójára, ahol az Isten táplál, lelkesít és egészen átalakít bennünket!” (Szemléljétek, 1.)

Az örökfogadalmat tevő Dávid testvérhez intézett személyes szavai után a főapát a Szentlélek erejéről is szólt. „A Szentlélek segít, hogy életünk tekintetét Jézusra fordítsuk, és engedjük azt is, hogy ő nézzen minket, hogy naponta felfedezzük: olyan kincs letéteményesei vagyunk, amely emberibbé tesz, és segít, hogy új életet éljünk. Ez a kincs a közösség! A testvéri közösség azokkal, akik ugyanazon karizma megélésére kaptunk meghívást!” Dávid testvér elfogadta Isten hívását, hogy a pannonhalmi szerzetesközösség tagjaként fedezze fel ezt a kincset, és tanúskodjon róla az emberek előtt. A homíliát követően a fogadalmat tevő a főapát kérdéseire válaszolva megerősítette szándékát, hogy Istennek akarja elkötelezni magát. A Mindenszentek litániájának eléneklése után Dávid testvér felolvasta és aláírta örökfogadalmának kézzel írt dokumentumát, majd az oltár előtt háromszor énekelte el azt a zsoltárverset, melyet Szent Benedek erre az alkalomra ír elő a Regulában: „Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert tebenned bíztam, Uram!” (118,56)

A főapát az előtte térdelő fogadalmas testvér felett kitárt karral imádkozta a „szerzetesszentelés” imádságát, melyben azt kérte Istentől, hogy Dávid testvér kövesse az isteni Mester, Jézus Krisztus példáját, örömét lelje hivatásában, és az Egyházban tanúságot tegyen hitéről. Az imádság után az örökfogadalmas testvér megkapta a kórusruhát, az úgynevezett kukullát. Ennek felöltését követően, a közösségbe való végleges befogadás jeleként minden pannonhalmi szerzetessel békecsókot váltott.

A közös ünneplésen a pannonhalmi szerzeteseken kívül részt vettek a Tihanyból, Győrből és a brazíliai São Paulóból érkezett bencések, a tiszaújfalusi bencés nővérek, továbbá premontrei, ferences és jezsuita testvérek. Dávid testvérrel együtt ünnepeltek szülei és rokonai, tanítványai és barátai, valamint a főapátság munkatársai.

Koczka Dávid testvér Révkomáromban született 1979-ben. Matematika–fizika szakos tanárként dolgozott több éven át, szerzeteséletének megkezdése előtt néhány évig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanára volt. 2014-ben öltötte magára a szerzetesruhát. Az utóbbi két évben Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán végezte teológiai tanulmányait. Bár a hittudományi stúdiumok még folytatódnak, az örökfogadalom letétele új munkakörrel is jár, ezt Hortobágyi Cirill főapát jelöli ki számára.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság/Biriszló Lőrinc OSB/Magyar Kurír

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41