Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2017. május 15 (All day)
Érd

Bogner Mária Margit halálának évfordulója

Tiszteletreméltó Bogner Mária Margit vizitációs nővérre emlékeztek Érd-Óvárosban május 15-én.

A magyar Kis Szent Terézként is emlegetett vizitációs nővér halálának évfordulóján, Spányi Antal megyés püspök mutatott be hálaadó szentmisét az Érd-Óvárosi Plébániatemplomban. Idén is sok zarándok érkezett Délvidékről, a nővér származási helyéről, hogy együtt imádkozzanak a főpásztorral Bogner Mária Margit sírjánál, mielőbbi boldoggáavatásáért. Az ünnepen részt vettek Érd város vezetői, a vizitációs rend magyarországi tagjai. Az egyházmegye hívei egészen megtöltötték a templomot és a templomteret.
A szentmise elején a főpásztort és a zarándokokat Mojzer György plébános köszöntötte, aki elmondta: sokan imádkoznak ma is a helyiek és a Vajdaságban élő hívek közül Bogner Mária Margithoz. 
Spányi Antal püspök beszédében kiemelte: a nővér rövid, de tanúságtevő élete mások számára példaként szolgál és hitet adó ereje van. Az Isten emberei mindig aktualitást hordoznak, a rájuk emlékező emberek erőt meríthetnek belőlük. „Különösen ma, amikor sokféle bizonytalanságban élünk és az egzisztenciális félelem sokakat próbára tesz, Bogner Mária Margit azt üzeni számunkra, Istennél nyugalmat találunk testi-lelki keresztjeink hordozásában. Át kell adnunk életünket az Úrnak, erre hív a mai kettős megemlékezésünk, amikor a fatimai jelenések 100. évfordulóját is ünnepli az egyház. Ez adjon reményt és vigaszt nekünk, hogy van kihez fordulnunk, akiben bízva megtaláljuk a helyes utat.” A főpásztor végül azért imádkozott, hogy a Mennyei Atya szentjei által erősítsen meg minden hívőt Krisztus követésében és a nehézségek elviselésében, hogy békére találhasson az egész világ.
A Szabadkáról és Nagybecskerekről buszokkal érkező zarándokokat évről-évre Bogner István a vizitációs nővér unokaöccse fogja össze. 12. alkalommal érkeztek Bogner Mária Margit származási helyéről, hogy együtt imádkozzanak az egész magyarságért. Délvidéken a nővér tiszteletének ápolása összefogja a magyar közösséget határon innen és túl, ezért is várják mielőbbi boldoggáavatását.
A szentmise után a megyés püspök vezetésével a Szent Mihály templom kertjében Bogner Mária Margit sírjánál imádkozott a zarándokok egész közössége, a nővér további égi támogatásért, amelyet életével és hűséges, kitartó buzgóságával kiérdemelt. Spányi Antal püspök végül Bogner Mária Margit nővér mihamarabbi boldoggáavatásáért fohászkodott. 

Forrás: Berta Kata/ Székesfehérvári Egyházmegye
Képek: Somogyi Tamás

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41