Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2017. május 15. 0:00 to 23:45
Érd

Bogner Mária Margit halálának évfordulója

Tiszteletreméltó Bogner Mária Margit vizitációs nővérre emlékeztek Érd-Óvárosban május 15-én.

A magyar Kis Szent Terézként is emlegetett vizitációs nővér halálának évfordulóján, Spányi Antal megyés püspök mutatott be hálaadó szentmisét az Érd-Óvárosi Plébániatemplomban. Idén is sok zarándok érkezett Délvidékről, a nővér származási helyéről, hogy együtt imádkozzanak a főpásztorral Bogner Mária Margit sírjánál, mielőbbi boldoggáavatásáért. Az ünnepen részt vettek Érd város vezetői, a vizitációs rend magyarországi tagjai. Az egyházmegye hívei egészen megtöltötték a templomot és a templomteret.
A szentmise elején a főpásztort és a zarándokokat Mojzer György plébános köszöntötte, aki elmondta: sokan imádkoznak ma is a helyiek és a Vajdaságban élő hívek közül Bogner Mária Margithoz. 
Spányi Antal püspök beszédében kiemelte: a nővér rövid, de tanúságtevő élete mások számára példaként szolgál és hitet adó ereje van. Az Isten emberei mindig aktualitást hordoznak, a rájuk emlékező emberek erőt meríthetnek belőlük. „Különösen ma, amikor sokféle bizonytalanságban élünk és az egzisztenciális félelem sokakat próbára tesz, Bogner Mária Margit azt üzeni számunkra, Istennél nyugalmat találunk testi-lelki keresztjeink hordozásában. Át kell adnunk életünket az Úrnak, erre hív a mai kettős megemlékezésünk, amikor a fatimai jelenések 100. évfordulóját is ünnepli az egyház. Ez adjon reményt és vigaszt nekünk, hogy van kihez fordulnunk, akiben bízva megtaláljuk a helyes utat.” A főpásztor végül azért imádkozott, hogy a Mennyei Atya szentjei által erősítsen meg minden hívőt Krisztus követésében és a nehézségek elviselésében, hogy békére találhasson az egész világ.
A Szabadkáról és Nagybecskerekről buszokkal érkező zarándokokat évről-évre Bogner István a vizitációs nővér unokaöccse fogja össze. 12. alkalommal érkeztek Bogner Mária Margit származási helyéről, hogy együtt imádkozzanak az egész magyarságért. Délvidéken a nővér tiszteletének ápolása összefogja a magyar közösséget határon innen és túl, ezért is várják mielőbbi boldoggáavatását.
A szentmise után a megyés püspök vezetésével a Szent Mihály templom kertjében Bogner Mária Margit sírjánál imádkozott a zarándokok egész közössége, a nővér további égi támogatásért, amelyet életével és hűséges, kitartó buzgóságával kiérdemelt. Spányi Antal püspök végül Bogner Mária Margit nővér mihamarabbi boldoggáavatásáért fohászkodott. 

Forrás: Berta Kata/ Székesfehérvári Egyházmegye
Képek: Somogyi Tamás

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41