Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2017. április 18. 0:00 to 2017. április 21. 23:45
Mátraverebély-Szentkút

Ferences káptalan Szentkúton

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány háromévente esedékes káptalani gyűlését tartotta április 18–21. között a Mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhelyen, 57 résztvevővel. 

A rendtartomány új definitóriumát (főtanácsosát) megválasztotta a ferences káptalan: Varga Kapisztrán (főiskolai tanár, Budapest), Bécser Robert (ig. helyettes Ferences Gim. Szentendre), Berhidai Piusz (magiszter, Szécsény), Magyar Gergely (Ferences Misszió, Kárpátalja). A fotó közepén a provinciális, Dobszay Benedek és helyettese Várnai Jakab.

E mostani káptalanon a rendtagok áttekintik az elmúlt időszakot, megtárgyalják a rend életével, tevékenységével kapcsolatos javaslatokat, és új definitorokat, vagyis tanácsosokat választanak, akik megbízatása három évre szól. Provinciális választás most nincs napirenden, mert az ő megbízatása hat évre szól. Dobszay Benedek tartományfőnök, akinek hatéves mandátuma 2014-ben kezdődött, a legnépesebb magyar szerzetesi közösség helyzetét az alábbiakban összegezte.

Rendi közösségünk a 2016-os esztendőben négy újonc testvérrel és egy jelölttel gyarapodott. Induló növendékeink szinte mindegyike közvetlenül vagy néhány évvel a középiskola befejezése után csatlakozott a rendhez. Tartományunk összlétszáma jelenleg 109 fő, amely megegyezik a tíz esztendővel ezelőttivel. Az elmúlt év során egy testvér tett örökfogadalmat, két testvért pappá, egyet diakónussá szenteltek.

Rendi közösségeink száma nem változott, továbbra is tizenhárom rendházunk van Magyarországon és egy Kárpátalján, de intézményeinken keresztül ennél több helyen vagyunk jelen.

A lelkipásztorkodás területén a régi, jól bevált gyakorlatok (plébániaivezetés, gyóntatói szolgálat, kisegítések) mellett új lehetőségeket hozott megújult nemzeti kegyhelyünk, Mátraverebély-Szentkút. Az ott működő zarándokház lelkigyakorlatok, konferenciák, továbbképzések kedvelt helyszínévé is vált. Új szolgálatunk a Kilátó Mentálhigiénés Ferences Központ, amely a lelkipásztori munka mellett másfajta támogatást is ad személyes kisérésben, csoportos foglalkozásban. A lelkipásztori szolgálat végzése során rendtársaink heti rendszerességgel 17–18 ezer emberrel találkoznak. Szentkutat évente kb. kétszázezer zarándok keresi fel.

Már régebben megfogalmazott vágy volt, hogy közoktatási intézményeink tanárainak pedagógiai és ferences képzést szervezzünk. Második alkalommal rendeztük meg 2016-ban a Ferences Pedagógiai Napokat, amely a szellemi töltekezésen túl lehetőséget ad munkatársainknak, hogy belekóstoljanak a ferences közösségi életbe is. Elkötelezett munkatársaink nagyszerű segítsége ellenére iskoláinkban mi is megtapasztaljuk a tanári munkaerő hiányát. Hosszútávon ebből a szempontból is sokat jelenthet az a tehetséggondozó program, amely gimnáziumaink diákjai számára nyújt fejlődési lehetőséget. Pályájukat a középiskola után is szeretnénk figyelemmel kísérni, remélve, hogy közülük lesz, aki később mint munkatárs visszatér valamelyik intézményünkbe. Iskoláinkban naponta mintegy 2100 diákkal találkozunk, felsőoktatási intézményeinkben pedig több mint háromszáz hallgatóval és kollégistával.

Szolgálataink egyre hangsúlyosabb részévé válik a szociális tevékenység. Ezt mutatja, hogy immár nem csupán fenntartói vagyunk intézményeinknek, hanem egyre több rendtársunk maga is részt vesz az ott folyó munkában mint ápoló, gondozó vagy mint lelkipásztor. Az Autista Segítő Központ mára komoly nevet szerzett a szakmában, de idősotthonaink, a Budapesten működő gondozási központ, a szegedi szegénykonyha és a kárpátaljai szolgálat szociális feladatvállalásai (rehabilitációs központ, szegénykonyha, családok támogatása) mind-mind lehetőséget adnak felkarolni a rászorulókat, a bajbajutottakat. Szociális intézményeinkben napi átlag félezer emberről gondoskodunk, plébániai karitász csoportjaink pedig még ennél is több embertársunknak tudnak segítséget nyújtani. Az esztendő során új feladatként talált meg bennünket a kihívó szükség, hogy üldözött keleti keresztény testvéreinknek segítségére siessünk.

A kultúra, a tudomány és a művészet terén elsősorban művelődési házainkon, turisztikai központjainkon, központi gyűjteményünkön és koncertek szervezésén keresztül tudunk értékeket teremteni és bemutatni. Az elmúlt évben közel tíz rendtársunknak jelent meg könyve, tanulmánya, értékes fordítása, amellyel hozzá tudtak járulni az egyetemes és a magyar kultúra gyarapodásához.

Hálásak vagyunk mindazoknak, akik életünket és szolgálatainkat jó szóval, imával, természetben vagy épp anyagilag támogatták. A vállalati partnerek mellett rendtartományunknak 2016-ban közel 8500 adományozója volt. Az általuk biztosított közel 49 millió forint lehetővé tette az Autista Segítő Központ éves hiányának pótlását, az intézmény fejlődését. A rendtartományon keresztül 12,5 millió forint támogatás juthat el nélkülöző kárpátaljai embertársainkhoz.

Tehetséges és leszakadó diákjaink speciális képzésére, a pedagógiai munka támogatására tavaly 23 millió forint adományt kaptunk. Természetben vagy épp szakembereket biztosítva szintén több millió forint értékben támogattunk üldözött, szegény sorsú, beteg embereket és családokat. Intézményeink eszközbeszerzéseit, kisebb felújítását szintén adományokból tudtuk előmozdítani, ahogy ifjúsági programokra is nagylelkű támogatást kaptunk.

Hálával tartozunk minden jó szóért, imádságért, erkölcsi és természetbeni támogatásért is.  

Forrás: www. ferencesek.hu

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41