Boldoggá avatták Alphonse-Marie Eppinger nővért

2018. szep. 9. (vasárnap) 16:00
Strasbourg

Szeptember 9-én, vasárnap Angelo Becciu bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa boldoggá avatta a Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának alapítóját. 

A strasbourgi székesegyházban Angelo Beccio bíboros homíliájában kiemelte, hogy Eppinger Erzsébet nővér (1814-1867) még életében nagy elismerést váltott ki azokból, akik találkoztak vele. Felismerték benne az életszentség vonásait és a keresztény értékek hősiességének jegyeit. Ennek a maga nemében egyedülálló nőnek két fontos jellemzőjére is rámutatott a prefektus a boldoggá avatás során: Isten vágyainak megismerése és Isten akaratának beteljesítése határozta meg életét. Erzsébet lassan tanulta meg Isten szavának meghallgatását és Istennel bensőséges viszonyban növekedett, míg ráébredt, hogy Isten mennyire szereti őt és, hogy milyen sok ember közönyös e szeretet iránt. Így született meg szívében az a világos és ösztönző nyomás, hogy Isten szeretetének eszközévé váljon.

Eppinger nővér mottója: „Örömmel merítsetek az üdvösség forrásaiból”. Ez kifejezte vágyát, hogy egy örömteli hitet kell hirdetni és ebben a lelkületben hozta létre barátnőinek első közösségét 1849-ben, amely később szerzetesrenddé vált. Karizmáját áthatja Isten irgalmassága. Felkeresi a szegények otthonait és válaszol spirituális és anyagi szükségleteikre az irgalmasság cselekedetein keresztül. Ezáltal a "szeretet misszionáriusai" szembe néznek járványokkal, a betegekkel együtt halnak meg, családokat vigasztalnak, sebesülteket ápolnak tábori kórházakban és elviszik nekik a vallás vigaszát. Eppinger nővér apostoli szenvedélye abból eredt, hogy a kereszten haldokló Üdvözítőt szemlélte. Sokszor ismételte, hogy „Istent látni Istenben, Istent látni embertársunkban, Istent látni mindenben”.

Becciu bíboros hangsúlyozta, hogy a rendalapító nővér tanúságtétele a mai napig aktuális: nem elvont eszme, hanem a leggyengébbek és a szegények érdekében végzett szolgálat. Eppinger nővér tanúságot tett arról, hogy Jézus nem csak azért jött, hogy az Atya szeretetéről beszéljen nekünk, hanem személyesen megtestesítette hatalmas irgalmasságát. Ez pedig ösztönzést jelent számunkra, hogy szeressük azokat, akikkel minden nap találkozunk, Isten irgalmas szeretetének eszközévé válva. Becciu bíboros végül Európa szívében, Strasbourgban az egész kontinenshez fordult felhívással, hogy merítsen példát Boldog Eppinger Erzsébet nővér életéből. A rendalapító ugyanis arra buzdított, hogy nagy szívvel forduljunk a rászorulók felé.

A rend Magyarországon

Magyarországra Simor János győri püspök hívta meg a niederbronni nővéreket 1863-ban. Sopronban a püspökudvarban kaptak elhelyezést, és árva gyermekek gondozását bízták rájuk. 1948-ban az erősödő kommunista hatalom államosította az iskolákat, 1950-ben megszüntette a betegápolás lehetőségét, a nővéreket elhurcolták. A szétszóratás közel 1200 nővért érintett. Az 1990-es politikai változás meghozta az újrakezdés lehetőségét. A nővérek visszakaptak egy óvodát, két általános iskolát, és a budai Szent Margit Gimnáziumot, építettek egy szociális otthont és egy óvodát, megnyitottak két kollégiumot egyetemisták és főiskolások számára.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41