Elnökségi nap 2022.

2022. jan. 12. (szerda) 09:00
Kismaros

2022. január 12-13-án tartotta meg éves stratégiai napját az MRK-FSzK elnöksége Kismaroson.

A stratégiai megbeszélés aktuális munkafolyamatok beszámolóiból állt, majd ezek nyomán együtt gondolkodtak a konkrét lépésekről az elnökségi tagok.  A női és férfi konferencia a 95 magyar szerzetesrendet képviseli, fogja össze, átfogóan gondolkozik róluk, elősegítve az együttműködésüket is.

Az elnökség a szerzetesi iroda munkáját és az általa össszefogott együttműködéseket áttekintette, értékelte, majd a jelenlegi és jövőbeni feladatok között fontossági sorrendet állított fel. Kiemelt területnek nevezte meg többek között az emberi méltóság témakörét a gyermekvédelem és szerzetesi szociális területen is, a hivatásgondozást, a történeti kutatást, a működő munkacsoportok koordinálását, a könyvkiadást.

Külön hangsúlyt helyezett a szerzetesség jövője kérdéskörre és a szinodális folyamatra.  

Ezen kívül közös imádság, szentmise és beszélgetések is részei voltak a találkozónak.

 

A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának jelen lévő elnökségi tagjai:

Németh Emma SSS (elnök)

Suller Melinda SJC (elnökhelyettes)

Deák Hedvig OP 

Kórodi M. Veronika SFPS

Tornya Erika RSCJ

 

A Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának jelen lévő elnökségi tagjai:

P. Hortobágyi T. Cirill OSB (elnök)

P. Vizi Elemér SJ (alelnök)

P. Berhidai Piusz OFM

P. Barta Szabolcs CM

P. Szakál Ádám Márton SP

 

A szerzeteselöljárók irodájából Kiss Didák OFM irodavezető vett részt.

A stratégiai napot Matolcsy János senior tanácsadó vezette.

A két konferencia elnökségi tagjait a kismarosi ciszterci nővérek látták vendégül.

 

Mészáros Anett

Fotó: MSZKI

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41