Elöljáró választás volt a ferences betegápoló nővéreknél

Kozármisleny
A háromévenként sorra kerülő káptalant az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közössége ez év június 24. és 27. között tartotta meg Kozármislenyben. A Felföldi László pécsi megyéspüspök által kinevezett P. Dobszay Benedek OFM volt a közösség vizitátora és a káptalan moderátora. Köszönjük neki ferences jelenlétét, buzdítását.

 

„Minden káptalanon, amit tartanak, keressék először Isten országát és annak igazságát, és buzdítsák egymást, hogy a regulát, amelyet megígértek, jobban meg tudják tartani, és hűségesen kövessék a mi Urunk, Jézus Krisztus nyomdokait.” Reg, VIII., 25.

Az első káptalani napot az imádságnak, a lelki töltekezésnek és ezek megosztására szenteltük. A káptalan a Szentlélek vezetésében újraválasztotta általános elöljárójának Borbáth Éva Krisztina nővért, aki elvállalta ezt a feladatot. A sikeres választókáptalan ünnepélyesen zárult a Szentháromságról nevezett kolostorkápolnában a Te Deum közös eléneklésével, majd a ferences atya áldásával.  A munkakáptalan sok, a nővérek életét érintő javaslatot dolgozott fel, s közben a békés együttlét, az örömteli munka lendülete volt a jellemző. Istennek legyen hála érte!

Kérünk, Urunk, Istenünk, adj erőt és bölcsességet mindannyiunk számára, hogy egyre jobban szolgálhassunk és szolgálatunkkal dicsérhessünk Téged, a te Fiad, Jézus Krisztus által. Ámen.

 

Forrás és fotó: Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei 

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41