Ugrás a tartalomra
beszámoló Nemzetközi
2016. szeptember 8 (All day)

Ferenc pápa a bencés apátok kongresszusához

Ferenc pápa csütörtökön délben az Apostoli Palota Kelemen termében fogadta a bencés apátok nemzetközi kongresszusának 265 résztvevőjét és beszéddel fordult hozzájuk. A kongresszusnak két magyar bencés résztvevője is van: Várszegi Asztrik pannonhalmi püspök-főapát és Korzenszky Richárd, a tihanyi apátság perjele.

A monasztikus hivatás főút, mely a szemlélődésben Isten irgalmasságáról szerez tapasztalatot

„Ez a rendszeres római találkozótok azt a célt szolgálja – kezdte beszédét  a pápa – hogy végiggondoljátok a Szent Benedektől kapott monasztikus karizmát, hogy miként tudtok hűségesek maradni hozzá a mai változó világban és az irgalmasság mostani jubileumi összefüggésében”. „Maga Krisztus hív bennünket, hogy legyünk irgalmasak, mint az Atya és ennek a miként-nek, ennek a módozatnak ti vagytok a kitüntetett tanúságtevői. Ugyanis ha csak Jézus Krisztus szemlélése révén ragadhatjuk meg az Atya irgalmas arcát, akkor a monasztikus hivatás éppen olyan főutat jelent, mely szemlélődő tapasztalatot szerez róla, továbbá személyes és közösségi tanúságtétellé formálja azt”.

Tartsátok életben a lélek oázisait

„A mai világ mind jobban rászorul erre az irgalomra, mely a keresztény élet szíve, ugyanakkor konkrét életstílus, olyan lélegzet, mely élteti a személyes kapcsolatokat, és ami annak az üzenetnek a hitelességét és hitelre-méltóságát tárja föl, melynek az egyház a letéteményese és meghirdetője. Napjaink világában a monasztikus szerzetesek hivatásukként őriznek egy sajátos adományt és különleges felelősséget hordoznak, mégpedig hogy tartsák életben a lélek oázisait, ahol pásztorok és hívek együtt meríthetnek az isteni irgalmasság forrásaiból. Legyen számotokra még érvényesebb a bencés hagyomány mottója „ora et labora”, mely kiegyensúlyozott kapcsolat megtartására nevel az Abszolút felé fordulás és a hétköznapi felelősség elkötelezettsége között” – hangsúlyozta a pápa.     

Szemlélődésetek csendjében észleljétek Isten történelmi jelenlétét

„Miközben közösségeitekben az irgalomra törekedtek egymás iránt, összes monostorotok szerte a világon hirdesse az evangéliumi testvériséget, mégpedig a tevékeny és ékesszóló silentium, csend által, mely beszélni engedi az Istent a mai lármás és szétszórt világban. Szemlélődésetek csendje, melynek ti vagytok az őrei, az előfeltétele Isten történelmi jelenléte észlelésének. Jóllehet a világtól elkülönülve éltek, klauzúrátok nem terméketlen, sőt gazdagság, nem pedig akadály a közösség számára”.

A rendi karizmák erejében

„Az imával harmonikus munkátok tegyen benneteket Isten teremtő művének a résztvevőivé, akik szolidárisak a szegényekkel. A rátok jellemző vendégszeretet révén találkozhattok a megtévedt és távoli szívekkel, akik emberi és lelki szegénységben élnek”. Ferenc pápa „az ifjúság tanítása és nevelése kapcsán arra emlékeztette a bencés apátok kongresszusának a résztvevőit, hogy diákjaik maguk is váljanak annak a humanizmusnak a részeseivé, mely a bencés regulából árad. Továbbra is őrizzék meg és táplálják a keleti egyházak testvéreivel fenntartott közösséget”.  

A bencés föderáció szolgálja a monostorok egymás közötti közösségét és együttműködését

Végül arra kérte őket a pápa, „a kongresszus alkalma erősítse meg a bencés föderációt, hogy az mindinkább szolgálja a monostorok egymás közötti közösségét és együttműködését. Arra buzdította őket, hogy ne bátortalanodjanak el a hivatások számának a csökkenése miatt, hanem továbbra is őrizzék meg a tanúságtétel buzgóságát és a karizma iránti hűséget, mert nagyon értékes az egyházban a szolgálatuk”.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41