Ferenc pápa a betegápoló szerzetesnővérekért imádkozott

2020. már. 27. (péntek) 08:15
Róma

Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, március 25-e Urunk Születése hírüladásának, a Megtestesülésnek a főünnepe. Ferenc pápa is – a megszorításból adódó szerény körülmények ellenére – ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Márta-ház kápolnájában, amelyet immár az internetes élő adás révén milliók követnek szerte a világon. A pápa napról napra más és más szándékra ajánlja fel a szentmisét és kéri, hogy vele együtt mi is kapcsolódjunk be ebbe a világméretű közös imádságba, mely a veszélyhelyzettől leginkább sújtott csoportok tagjaiért fohászkodik.

Az ünnepi szentmisén – rendkívüli módon – vincés, azaz irgalmas szerzetesnővérek is részt vettek. Ezt a Szentatya maga jelentette be a mise elején: „Ma, Urunk Megtestesülése ünnepén, Páli Szent Vince Szeretet Leányai Társulatának nővérei is itt vannak a szentmisén, akik itt a Vatikánban immár 98 éve vezetik és szolgálják a Szent Márta orvosi rendelőintézetet és betegellátót és most a szerte a világon élő nővértársaikkal együtt megújítják fogadalmukat. Szeretném ezt a misét értük és a kongregációért felajánlani, azokért, akik mindig a betegekkel és a szegényekkel foglalkoznak, gondjukat viselve a betegeknek is, akár életük kockáztatásával és odaadásával is”.

Lukács szövegét hallgatva magától Máriától halljuk a titok elbeszélését

Ferenc pápa homíliájában nagy teret hagyott a Megtestesülés misztériumának és újraolvasta Szent Lukács evangéliumának a szövegét, melyet az ünnep liturgiája használ. Lukács evangélista ezt a szöveget csak Szűz Mária elbeszéléséből ismerhette – emelte ki a pápa. Lukácsot hallgatva magát Máriát hallottuk, aki elmeséli ezt a titkot. Egy titok előtt állunk. Talán jobb lesz, ha most újraolvassuk ezt a szakaszt, miközben arra gondolunk, hogy a Szűzanya meséli el nekünk – mondta  a pápa és felolvasta az ünnepi evangéliumot.

Isten feltárta örök tervét Mária előtt, hogy őt választotta a Megváltó anyjának  

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége! Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?”Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerinti. Ezután az angyal eltávozott".

Jöjj el hozzám, oh Jézus, hogy én is hozzád mehessek!

Ferenc pápa a szentmise végén a kitett Oltáriszentség előtt így imádkozott: „Lábaidhoz borulok, Uram és felajánlom neked bűnbánattól megtört szívemet, mely elmerül a Te Szent jelenlétedben. Áldlak Téged szereteted szentségében, oh kimondhatatlan Eucharisztia. Szeretnélek befogadni Téged szegény hajlékomba, amit Feléd nyújt az én szívem. A szentségi áldozás boldogságának a várakozásában lélekben szeretnélek befogadni Téged. Jöjj el hozzám, oh Jézus, hogy Hozzád mehessek. Lobbantsa lángra a szereteted egész lényemet, életemre-halálomra. Hiszek Benned, remélek Benned és szeretlek Téged, Ámen”.

Nagy csapások és járvány idején született Páli Szent Vince irgalmas rendje

A Páli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek Rendjét 1633-ban alapította Szent Vince Párizsban a Franciaországot sújtó nyomor, a harmincéves háború és belviszályok idején, amikor árvák tömegei kóboroltak az utcákon. Páli Szent Vince akkor érezte meg, hogy az ő küldetése ezeknek a szegényeknek az istápolása, pártfogolása és a járványtól sújtott betegek ápolása.

Forrás és fotó: news.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41