Ferenc pápa a marchei kapucinusokhoz

2019. okt. 16. (szerda) 08:30
Róma

Az öröm legyen a ti erősségetek! – bízta ezt a küldetést Ferenc pápa arra a 73 marchei kapucinus szerzetesre, akiket október 10-én, csütörtök délelőtt fogadott a VI. Pál kisaulában. A testvéri beszélgetés során Ferenc pápa szabadon fogalmazott gondolatokkal buzdította a kapucinus atyákat, akik Marche tartományban dolgoznak, a Szent Ferenc hazáját jelentő Umbria és az adriai tengerpart között elterülő varázslatosan szép, dimbes-dombos tájon.

A meghívás és a hivatás gondolatát érintette először Ferenc pápa. Az Isten mindig meglepően hív a megtérésre, melyre egy olyan erős döntéssel kell válaszolni, ami az egész embert belevonja és előre viszi az úton. Ennek hiányában az ember egyezkedni kezd az Istennel és egyfajta „szerzetesi savanyú lelkület” fogja el. Az ilyenek „gyűjtögetni kezdik a sérelmeiket”, önmagukat mindig áldozatnak tekintik és állandóan panaszkodnak, pedig már Avilai Szent Teréz is óvta a társait a panaszáradattól.

Ferenc pápa újból sürgette a melléknevek, a jelzők kerülését, ellenben bátran használják a főneveket, amint az a ferences hagyományhoz illik. A hivatáshiányok tekintetében azt ajánlotta, hogy a szerzetes ne gondoljon önmagára, hanem éljen Krisztus tanúságtevőjeként. Kerüljék a prozelitizmust és Jézusról inkább az életükkel tanúskodjanak, mint ahogy azt Kalkuttai Szent Teréz tette, akinek életpéldáját a hívők és nem hívők egyaránt elfogadták. Legyen a kapucinusok tanúságtétele a szelídség, de elsősorban a szegénység, soha nem felejtve, hogy az ördög mindig a zseben át lép be az ember életébe.    

A világias szellem káros következményeitől is óvta a pápa a kapucinus atyákat. Jézus maga is azt kérte imádságában az Atyától, hogy óvja meg őket evilág kísértéseitől. Ennek a legyőzéséhez alázat kell, mely segít a világiasság gyermekének, vagyis a klerikalizmusnak a legyőzésében. A klerikalizmus a papot és a pásztort szolgává és gazdává alakítja át. Segítség ehhez, ha a kapucinusok természetesen élik a regulájukat, mint a Szentlélek ajándékát.      

Isten soha nem fárad bele a megbocsátásba, ellenben mi vagyunk abban a lemondóak. Emlékeztetett arra a Buenos Aires-i kapucinusra, akinek gyóntatófülkéje előtt mindig hosszú sor kígyózott. Lelkiismeret furdalását, hogy talán túl könnyen adja a feloldozást, az Úr maga nyugtatta meg, haladjon csak ezen az úton, az együttérzéssel, együttsiránkozással.

Európa anyából nagymama lett és nem tud többé gyermeket nemzeni a hitben – szólt Ferenc pápa az újraevangelizálás kapcsán. A fiatal egyházak segítsék az öreg kontinenst, hogy fölszítsa a mélyben még izzó parazsat. Elég csak a fülöp-szigeteki dajkákra, idősek gondozóira gondolni, akik a jobb módú olasz családok szolgálatában állnak. Különféle feladatokat látnak el, de a mindennapi találkozásokban a párbeszéden keresztül az olasz család gyerekeit és fiataljait valójában hitre nevelik.                                              

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41