Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2019. október 12. 16:00
Budapest

Alapítóját ünnepelte a Jézus Szíve Társasága

A Párbeszéd Háza kápolnaként is használatos díszterme, az oltáron egy különösen szép feszület: P. Bíró Ferenc SJ ezüstmisés keresztje. Ritka, hogy előkerül a vitrinből, de hát az alkalom is különleges: az összegyűltek a Jézus Szíve Népleányai Társasága – mai nevükön: Jézus Szíve Társasága – alapítójának 150. születésnapjára sereglettek össze. Nem véletlenül azon a helyen, ahol a szerzetesi közösség annak idején létrejött, és ahol a testvérek sok elődje csatlakozott a Társasághoz.

Miután a jezsuiták a héten a pesti Jézus Szíve-templomban megemlékeztek a rend nevezetes tagjáról, most a P. Bíró alapította közösség tagjai és barátaik gyűltek össze ünnepelni. A szentmisét Koronkai Zoltán jezsuita socius (a tartományfőnök segítője) mutatta be, a koncelebrálásban pedig Horváth Árpád SJ, a Bíró Ferenc alapította A Szív mai főszerkesztője, valamint Molnár Miklós – a Társaság egykori vikáriája, vagyis elöljárója, Lafranco Margit rokona – működött közre.

A jezsuitákat és a női szerzetesrend tagjait sajátos kapcsolat fűzi egymáshoz. Külön közösségként, részben együtt dolgozva, részben más területeken tevékenykednek, P. Bíró személye mégis összekapcsolja őket. Igaz, miként Koronkai Zoltán hangsúlyozta, a rend létrehozója némileg más szerepet tölt be az életükben. Mint alapító, a Jézus Szíve Társasága számára természetesen elsőszámú tekintélyként jelenik meg, a jezsuitáknál viszont ezt a szerepet értelemszerűen Szent Ignác tölti be. Sőt, fejtegette a socius, a XX. században sok kiemelkedő magyar jezsuita élt, akinek emléke elevenen él a rendben; „P. Bíró jelentősége azonban közülük is kiemelkedik, így mindenképpen a század első öt meghatározó jezsuitája között tudhatjuk”.

A szentmise főcelebránsa ezután az „ünnepelt” érdemeit vette számba, felidézve – a kortársak beszámolója szerint – egyéniségének természetfölötti varázsát, Bíró Ferenc mély istenkapcsolatát és Jézushoz kötődő barátságát, mely minden tevékenységének forrásául szolgált. Mint mondta, a Jézus Szíve-tisztelet számára nem csupán jámborsági gyakorlat volt, hanem kozmikus dimenziót öltött, melyet a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok tápláltak. Ebből fakadt, hogy P. Bíró szerint az „anyagvilágnak” – ahogy előszeretettel szokta nevezni  – nincs olyan területe, amelyet a keresztényeknek ne volna feladatuk megszentelni, legyen szó a kultúráról, a pénzügyekről, a kereskedelemről vagy éppen a mezőgazdaságról.

Az országjárása során szerzett tapasztalataiból eredt mély szociális elkötelezettsége is, melynek jegyében az akkor fennálló társadalmi rend mellett még egyházát is bírálta, mondván, a keresztények sokszor csak beszélnek a szeretetről, de a mindennapi életben nem veszik észre és nem orvosolják a nyomort. P. Bíró ezzel több tekintetben megelőzte korát – nem csoda, hogy sajátjai sem mindig értették meg, sőt olykor kritikával illették törekvéseit. Koronkai Zoltán szentbeszédéből kiderült: tevékenysége ebből a szempontból hasonlít Ferenc pápáéhoz, hiszen a jelenlegi egyházfő szintén arra szólít, hogy a keresztények merjenek kilépni a komfortzónájukból, és ne csak a templom falai között, hanem ott keressék az anyagi vagy lelki ínséget szenvedőket, ahol éppen vannak.

A szentmise után Suller Melinda elöljáró és Halmi Krisztina, a rend egyetemi szakkollégiumának igazgatója jubiláns társaikat köszöntötték – köztük olyan testvéreket, akik nem kevesebb, mint 50 éve tették le örökesküjüket, vagy 75 esztendeje csatlakoztak a Társasághoz. Ezután képekkel tűzdelt előadásában az elöljáró a közösség idei programjáról számolt be, benne egy zarándokútról Bíró Ferenc életének fontosabb helyszíneire, Munkácsra és Szatmárnémetibe. A rend szomszédos központjában pedig a vendégek kiállítást tekinthettek meg az alapítóról, majd agapéval emlékeztek meg P. Bíró életéről és máig ható gyümölcsöket termő munkásságáról.

Forrás és fotó: jezsuita.hu

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41