Ferenc pápa a spanyolországi megszentelt élet hetére

2021. máj. 19. (szerda) 10:45
Róma

Május 17-22-e között tartják a megszentelt élet intézményeinek hetét Spanyolországban. A pápa az alkalomra küldött videó-üzenetében arra buzdítja a szerzeteseket, hogy ne kövessenek irányzatokat, ne vesszenek el a félelmeikben. Őrizzék meg alapítójuk karizmáját, maradjanak nyitottak az idők jeleire.
 

Egy sor tanáccsal szolgál a pápa a spanyol szerzetesközösségeknek: ne hagyják, hogy a külsőségek, a félelmek domináljanak életükben. Főként pedig ne essenek ideológiák csapdájába. Szomorú látni, amikor egyes intézmények biztonságra vágyva, önnön helyüket keresve ideológiákba esnek, legyenek azok baloldaliak, jobboldaliak, középirányúak, bármilyenek is. Ezzel a videó-üzenettel nyitotta meg Ferenc pápa a spanyolországi Megszentelt Élet Hetét, melyet 50. alkalommal rendeznek meg (vagy 49-edszer, hiszen tavaly elmaradt – jegyzi meg a pápa).

Megélni a gyakorlatban a szerzetesi élet szépségét

A Szentatya mindenekelőtt köszönetet mond Aquilinos Bocos Merino bíborosnak, mert az ő kezdeményezésére született a Megszentelt Élet Hete a Szerzetesi Élet folyóiratból kiindulva. „Aquilinos atya olyan pap, szerzetes, aki soha nem szűnt meg pap és szerzetes lenni, és mindig így szolgálja az egyházat. Szeretném megköszönni neki, hogy folyamatosan arra sarkall, hogy megértsük és gyümölcsöztessük a megszentelt élet gazdagságát. Ne csak értsük, hanem éljük is meg. Nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban. A katekézis segít, hogy jobban gyakoroljuk” – teszi hozzá a pápa.

Egyetemesség és határlét

A Szentatya közel érzi magát a spanyol szerzetesi hét résztvevőihez, és nagyra értékeli a gazdag programot, amelyben olyan emberek szólalnak föl, akik nagy tapasztalatra tettek szert a szerzetesi életben, az egyetemességben és a határlétben egyaránt. Példa rá Liliana Franco Echeverri nővér, a Latin-Amerikai Szerzetesi Szövetség elnöke, aki megosztja az Amazóniáról szóló szinóduson is fölmerült, latin-amerikai határhelyzeteket. Vagy Cristóbal Lopez Romero bíboros, rabati érsek, aki az iszlám világ határáról beszél. Párbeszédben a valósággal, hogy ne legyünk meddők – mutat rá üzenetében a pápa.

Mitől lesz tartalmas a szerzetesi élet?

Közvetlenül a megszentelt életet élőkhöz fordul a Szentatya, amikor arra emlékeztet, hogy fontos a valósággal párbeszédben élni, reflektálni arra, ami történik. Ha ugyanis elvész ez a dimenzió, akkor a szerzetesi élet elkezd meddővé válni. „Azon gondolkodom, hogy egyes szerzetesi intézmények miért meddők? Az ok általában az, hogy nincs meg a párbeszéd és a valóság felvállalása. Ne hanyagoljátok el ezt, a megszentelt élet mindig párbeszédben áll a valósággal. Valaki azt mondhatja erre: „Igen, most ez a modern forma” … Nem!”.

Gondoljunk Szent Terézre, aki látta a valóságot, reformot indított és ment előre. Az út során voltak kísérletek arra, hogy elzárkózzanak a reform elől, ilyenek mindig vannak. De a reform mindig haladást jelent, haladunk a valósággal kapcsolatban maradva, szemünk előtt az alapítói karizma távlata lebeg”. A megszentelt életről szóló napok és az ilyen kezdeményezések segítenek abban, hogy legyőzzük a félelmet.

Szomorú, amikor ideológiákba esnek

Ferenc pápát szomorúsággal tölti el, amikor egyes intézmények biztonságot és kontrollt keresve valamilyen irányzatú ideológiába esnek, legyen az baloldali, közép, vagy jobboldali. Amikor egy szerzetesi intézmény egy ideológiában fogalmazza újra karizmáját, akkor elveszíti önazonosságát, elveszti termékenységét.

Életben tartani az alapító karizmát

A Szentatya tehát arra buzdítja a megszentelt élet intézményeit, hogy tartsák ébren az alapító karizmát, méghozzá úgy, hogy közben előre haladnak, növekednek, párbeszédben vannak azzal, amit a Lélek üzen az időben és a térben, a különböző korszakokban és helyzetekben. Ehhez megkülönböztetésre és imádságra van szükség, mert nem lehet megtartani az alapító karizmát apostoli bátorság nélkül. Ez azt jelenti, hogy mindig mozgásban kell lenni, megkülönböztetni a jót és a rosszat, és imádkozni.

„Nem arról van szó, hogy összejövünk és gitározunk, mondván: milyen szép is a megszentelt élet. Igen, időnként gitározzatok, mert az éneklés jót tesz. Ahogy Szent Ágoston mondja: énekelj és zarándokolj, jót tesz. Ugyanakkor arra is vigyázni kell, hogy ne essünk külsőségekbe, ideológiákba, félelmekbe, hogy ne önmagunkkal beszélgessünk, hanem a Szentlélekkel”.

Ne féljünk a határhelyzetektől

„Ne féljetek a korlátoktól! Ne féljetek a határoktól!” – bátorít üzenete végén a pápa, majd hozzáteszi: „Éppen ott fog megszólítani a Szentlélek. Ezért jó, ha minden szerzetes a Szentlélek keze ügyébe helyezi magát”.

 

Forrás és fotó: vaticannews.va

Videók

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41