Csodákról szólt a Domonkos Pünkösd a debreceni plébánián

2021. máj. 26. (szerda) 08:30
Debrecen

Az Egyház születésnapján, a Magyar Domonkosok 800. jubileumi évfordulóján, valamint Szent Domonkos ereklyéjének átviteli napján, május 24-én családi nappal ünnepelt a debreceni Szent László egyházközség.

Az ünnepi alkalom szabadtéri szentmisével kezdődött, amelyet Andrzej Kostecki OP vikárius atya mutatott be a jelen lévő domonkosokkal együtt. A zenét szolgáltatta a Dalárda Közösség.

Andrzej atya bevezető gondolataiban elmondta, éppen ezen a napon, május 24-én emlékezik meg a Domonkos Rend a Szent Domonkos ereklye átviteléről, amelyhez a következő történet fűződik:

Domonkos 1221-ben súlyosan megbetegedett Bolognában, és azt akarta, hogy ott, a Szent Miklós templomban, „a testvérek lába alatt” temessék majd el. Így is lett. Bolognában halt meg 1221. augusztus 6-án, és szándéka szerint egyszerű sírba temették. Sokan vallották, akiket különböző betegségek sújtottak, hogy sírjánál visszanyerték egészségüket. A testvérek azonban nem voltak hajlandók elismerni a csodákat, ezért IX. Gergely pápa utasítására más templomba helyezték át Domonkos testét. Amikor felnyitották a koporsót, csodálatos, természetfölötti illat kezdett áradni a szent testből, „mindenkinek világosan mutatva, hogy Krisztusnak milyen jó illata van itt, azaz, hogy az elhunyt szentéletű volt. Ezzel kezdődött meg a szentté avatási eljárás és 1234. július 3-án IX. Gergely pápa Domonkost a szentek sorába iktatta.

A szentmise homíliáját Tokodi László OP atya tartotta, aki a csodák napjáról beszélt. A legnagyobb csodaként az Egyház létezését, annak a tényét említette, hogy kétezer év óta még mindig fennáll – fogalmazott a szónok, amely mint mondta, nem olyan egyértelmű, mint ahogyan gondoljuk. Kétezer éve – a számtalan próbálkozás ellenére – azért nem sikerült tönkretenni az Egyházat, mert Jézus Krisztus az, aki alapította és csodálatos módon megtartja.

Jézus Krisztus feltámadt. Minden kétséget kizáróan kellene tudatosítanunk magunkban azt, hogy az Úr Jézus itt van közöttünk. Amikor Jézus feltámadása után megjelent a tanítványoknak, leborultak előtte, de egyesek azonban még mindig kételkedtek, annak ellenére, hogy ott állt előttük. Nem hittek. Pedig három éven keresztül vele voltak, megismerhették az Ő hatalmát, istenségét. Majd Jézus mielőtt felment a menybe ezekre a kételkedő emberekre bízta Isten országának hirdetését. „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). Csoda, hogy ma itt állhatunk és szentmisét ünneplünk.

Ez azért csoda mert nem emberi törekvés, erő eredménye ez, hanem az Istené, és mi nem akadályozhatjuk meg, hogy legyen – hangsúlyozta László atya, majd az ünnepi alkalomhoz kötődő másik természetfölötti tényt említett meg, a Magyar Domonkos Rendtartomány alapításának 800. évfordulóját, annak csodáját, hogy hosszú évszázadok után még mindig szolgálnak domonkosok Magyarországon.

Ez is olyan isteni kezdeményezés, amely fölött nincs hatalmunk. Sienai Szent Katalin látomásában azt kapta a Mennyei Atyától, hogy ez a rend a világ végéig fennmarad. Hallottuk a szentmise elején, mit tapasztaltak, amikor felnyitották Szent Domonkos sírját. Reméljük nincs vége a csodáknak, mert Szent Domonkos a mai napig közben jár értünk – tette hozzá László atya, akinek kezdeményezésére két évvel ezelőtt a debreceni Szent László-templomban helyezték el Sorianoi Szent Domonkos kegyképének másolatát, azzal a céllal, hogy itt is imádkozásra buzdítsuk a híveket, fohászkodva gyermekáldásért, egészséges gyermek születéséért megtapasztalva a csodákat.

Tokodi atya azt is megosztotta a jelenlévőkkel, hogy ennek köszönhetően Debrecenben is történtek már csodák, kisebb-nagyobb imameghallgatások. De még többet kellene imádkoznunk! Talán kishitűek vagyunk, nem hisszük el, hogy ez lehetséges. Higgyetek! Ne kételkedjetek abban, hogy az Egyház Isten műve, nem pedig emberi kezdeményezés, és hogy a Domonkos Rend minden gyarlósága ellenére megmarad a világ végéig. Hiszem azt, hogy az Úristen megtart bennünket. Legyen ez a mai nap, ez az alkalom annak kezdete, hogy valóban elhisszük mindazt, amit Isten művel – fejezte be bátorító gondolatait Tokodi László atya.

A szentmisét követően "Jó ebédhez szólt a nóta", az ebéd Bécsi Géza érdeme, a zenés hangulatért pedig Bárdosi Ildikó népdalénekesnek, Molnár Miklósnak és a Debreceni Népi Együttes tagjainak mondtak köszönetet.

Délután Katarzyna Ratajczak-Sowa asszony, a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége Politikai-Gazdasági Osztályának vezetője is üdvözölte az egyházközség tagjait. Katarzyna a debreceni látogatása során több római katolikus egyházközség híveivel is találkozott pünkösd ünnepén, hogy a 101 éve született Szent II. János Pál pápa életét, tanítását népszerűsítse a nagy pápát bemutató kiadvánnyal, amelyet a Nemzeti Emlékezet Intézete adott ki magyar nyelven. Katarzyna elmondta, a nagy érdeklődésre való tekintettel a nagykövetség támogatásával 10 000 kiadvány talált gazdára, nemcsak Debrecenben, hanem Magyarország más városaiban is. Ez a látogatás kapcsolódik ahhoz az évfordulóhoz is, amely Debrecen életében különösen is nagy jelentőséggel bír. Ebben az évben augusztus 18-án lesz 30 éve annak, hogy II. János Pál pápa 1991. augusztus 16-20-ig tartó első magyarországi útja során augusztus 18-án Debrecenbe is ellátogatott. Katarzyna Ratajczak-Sowa asszony részt vesz majd a történelmi eseményre visszatekintő programsorozaton, így augusztus 18-án, a debreceni Szent Anna-székesegyház lépcsőjén elhelyezésre kerülő Szent II. János Pál pápát ábrázoló szobor megáldáson is.

A nap során további tanúságtételeket hallhattunk Sorianói Szent Domonkoshoz fűződő imameghallhatásokról, az egyházközség egy-egy tagjai által bemutatott kisközösségek életéről, és persze a legkisebbek is számos szórakoztató programon vehettek részt. A legizgalmasabbnak ígérkezett a „Szabadulj ki a templomból, ha tudsz” verseny, amely szülők megelégedésére is szolgált.

Vásárból sem maradtak ki az érdeklődők, Szent Domonkos rendet bemutató könyvsorozathoz, domonkos rózsafüzérhez és pólóhoz is hozzájuthattak.

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye/www.dnyem.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41