Ferences térerő, nem csak ferenceseknek

Csíksomlyó
Ferences térerő címmel jelent meg Borsodi L. László csíkszeredai költő, tanár, az Erdélyi Ferences Rendtartomány korábbi sajtóreferensének legújabb könyve. A negyvennégy interjút és négy ankétot tartalmazó kötet a rendtartomány kiadásában jelent meg. A könyv bemutatóját vasárnap a délelőtti szentmise után tartották a csíksomlyói kegytemplomban. A szerzővel Urbán Erik ferences tartományfőnök beszélgetett.

 

Borsodi L. László gondolatai a kötetről: „A különböző folyóiratokban, napilapokban, internetes felületeken megjelent interjúk utólagos kötetbe rendezésének indítéka evangelizációs eredetű: hogy az olvasó közvetlenül szembesülhessen azzal a reflexióval és önreflexióval, amit azok fogalmaznak meg, akik valamilyen módon Szent Ferenc csuhája szegélyét fogják a világban létük helyes megéléséhez, a túlvilági boldogság eléréséért való törekvésükben. Hátha az a térerő, amelyben mozognak, foghatóvá válhat azok számára is, akik ezen kívül vagy még csak a közelében keresnek.


A könyv azt is láttatni szeretné, hogy Romániában, Erdélyben az 1989-es politikai rendszerváltást követő időszakban, a demokratikus jogállam kiépülésének kínkeserves, lassú folyamatában, a versenyszféra teremtette létbizonytalanságban, a valóságfogalmunkat viszonylagossá tevő, a magán-, a társadalmi s így az egyházi életet is átalakító virtualitás eredményezte torzulások közepette milyen új kihívásokkal kell szembenézniük, milyen elvárásoknak kell megfelelniük, milyen új szerepeket kell betölteniük, felvállalniuk a 20. század végén, a 21. század első felében élő Szent Ferenc-követőknek.


Úgy vélem, a közel másfél évtized alatt készült, egymásra is reflektáló beszélgetések a teljesség szándéka nélkül felvillantanak valamit az erdélyi ferences rendtartomány hétköznapjaiból, ünnepköreinek helyes megéléséből, törekvéseiből, körvonalazzák tagjainak gondolkodásmódját, lelkületét, azt, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük. Megmutatják elhivatottságukat, ahogyan igyekeznek a múlt értékeinek aktualizálásával nyitottak maradni a jelen kihívásaira, új módszereket keresni és találni az emberek szívéhez-értelméhez, feltérképezni a lélekre veszélyes jelenségeket és megoldási javaslatokat kínálni azok ártalmatlanítására. Azt érzékeltetik ezek a beszélgetések, hogy a szekuláris világ hangjai között az erdélyi ferences barátoknak kolostoraikban, templomaikban, kegyhelyeiken vagy más helyszíneken és a média különböző felületein való hiteles jelenlétükkel sikerül olyan erőteret teremteniük, amelybe szívesen bekapcsolódnak ferences világi rendiek, ferences lelkületű civilek, zarándokok, turisták, nem hívők, így együtt alkotva meg azt a ferences térerőt, amely azt az üzenetet erősíti fel és közvetíti a világnak, hogy Szent Ferenc útján járni nem könnyű, de olyan lehetőség, amely az isteni harmóniába vezethet.”

A Ferences térerő Csíksomlyón a kegytárgyüzletben, Csíkszeredában a Kele Könyv Vár üzletben vagy online a www.konyvespolc.ro honlapon is megvásárolható.

Bíró István ferences sajtóreferens

Forrás: romkat.ro

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41