Pünkösdre készülnek a kaposvári börtönben

Kaposvár
2024. április 17-én, szerdán Dr. Sitkei Lukács diakónus, börtönlelkész meghívására ismét a Somogy vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe látogattak Teréz Anya Nővérei, a Szeretet Misszionáriusai. A találkozás alkalmával a nővérek saját hivatástörténetükről beszélgettek a női fogvatartottakkal.

 

Részletesen beszéltek az egész életüket átformáló döntésükről, arról, hogy egész életükben a Názáreti Jézus Krisztust akarják szolgálni, példát adva ezzel arról, hogy manapság is lehet a bűnt elkerülő életmódot választani. A nővérek arról az örömhírről beszéltek a fogvatartottaknak, hogy a bűn fogságában élőket is kiszabadítja az Úr Jézus Krisztus a rabságból, ha átadják neki az életüket, s hogy van remény a szabadságra! Hangsúlyozták: nem a börtön falai tesznek fogollyá, hanem a belső megkötözöttségeink, tehetetlen ragaszkodásunk a rosszhoz. A bűn rabságából vezet ki minket Krisztus, ha követjük Őt.

A fogságban lévőket felkereső nővérek egyike Zambiából lépett be a rendbe, míg másikuk Indiából lett örökfogadalmas rendtag. A két különböző kontinensről érkezett nővér mély tanúbizonyságot tett Istenkapcsolatáról, tanúságtételükben a távoli földrészek megragadó hangulatát is megidézték szeretetteljes stílusukkal. Bensőséges beszélgetés alakult ki, amelynek keretében a fogvatartottak elmondták, hogy lelkükbe megnyugvás és béke költözött a közösen töltött idő során, melyben együtt imádkozták az irgalmasság rózsafüzérét a nővérekkel, felajánlva az imádságot az őszinte bűnbánatukért, megtérésükért.


Másnap szintén a börtönlelkész meghívására a Fazenda de Esperança misszionáriusai keresték fel a fogvatartottakat. A misszionáriusok Magyarországon elsőként a Kaposvári Egyházmegye területén lévő Csákány településen alakítják ki a „Remény Udvarát”, ahol függőségekben szenvedő, attól szabadulni vágyó emberekkel élnek együtt, segítve őket a függőségeiktől való szabadulás útján.

A brazil alapítású és a Vatikán által is elismert közösség tagjai gyakran maguk is megtapasztalhatták a szabadító Krisztus kegyelmét életükben, amikor az alkohol, drog, esetleg egyéb függőségük rabságából szabadultak. A közösség tagjai Isten Szentlelkének csodálatos működéséről tettek bizonyságot élettörténetük megosztásával. Brazilok lévén a portugál nyelven mondott tanúságtételeket Fejér Domonkos, a misszió magyarországi vezetője fordította magyarra. Már a temperamentumos nyelvi hangulat is felkeltette a fogvatartottak érdeklődését, akik örömmel fogadták, hogy rózsafüzér imádsággal keretezett volt az alkalom. Különböző kérdéseket tettek fel a misszionáriusoknak, akik elmondták, hogy a Fazenda csákányi házába már be is költöztek az első függőségből szabadulni vágyók, s ez a lehetőség a börtönből kikerülőknek is nyitva áll, ha új életet akarnak kezdeni. Tanúságot tettek arról, hogy aki valóban szabadulni akar bűnös életétől, s ebben elhatározza magát, azt Isten megsegíti, hiszen az Úr Jézus az ajtónkon kopogtat, s csak a döntésünkön múlik, hogy beengedjük-e az életünkbe, átadjuk-e neki az irányítást.

Dr. Sitkei Lukács diakónus, börtönlelkész elmondta, hogy e vallási foglalkozásokra Nagy József alezredes, a Kaposvári Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának, valamint a végrehajtó állomány tagjainak támogatásával, együttműködésével kerülhetett sor. Kiemelte, hogy az Intézetvezetés tudatosan keresi a kapcsolatot a társadalommal, Somogy vármegye lakosságával, Kaposvár városával, egyházi és egyéb szervezetekkel, hogy az emberarcú és korszerű büntetés-végrehajtást, továbbá a szabadulást követő eredményes re-integrációt, utógondozást megismertesse az érdeklődőkkel. Ennek fényében vesznek részt az állomány tagjai május 4-én a Kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban, ahol a rendvédelmi szervek dolgozóiért mutat be szentmisét Varga László megyéspüspök.

 

Fotó: Dr. Sitkei Lukács

Forrás: kaposvar.egyhazmegye.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41