Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi Fotó galéria
2018. december 3. 12:00 to 2018. december 4. 11:45
Budapest, Sapientia

Ferences ünnepi könyvbemutató

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartott ünnepi könyvbemutatót a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dísztermében december 3-án. Az eseményen az elmúlt egy év igen gazdag könyvtermésével ismerkedhettek meg az érdeklődők.

„Nemcsak bemutatni szeretnénk az elmúlt másfél év könyvtermését, hanem megünnepelni mindazt, amit ez idő alatt elvégeztünk” – nyitotta meg az eseményt Dobszay Benedek OFM. A tartományfőnök beszédében elmondta: érdekes ferencesként a könyvkiadásról beszélni, mivel Szent Ferenc amellett, hogy ragaszkodott a leírt betűkhöz és a szövegek tiszteletéhez, kritikát fogalmazott meg a könyvek birtoklásával szemben, attól óva intette a testvéreket – bár akkoriban a könyv maga is mást jelentett, mint napjainkban.

„A magyar rendtartomány élete mindig is összefüggött a könyvekkel, hiszen mindig voltak könyvtáraink, valamint a novícius testvéreknek is meg kellett tanulniuk könyvet kötni, és ez mind a mai napig így van” – mondta a provinciális, majd beszámolt az államosítás és a rendszerváltás ferences könyvkiadásra gyakorolt hatásairól, valamint arról, hogy a gazdasági válság időszakában forráshiány miatt kellett szüneteltetni a munkát. Ezt követően a rend alapításának 800. évfordulóján, 2009-ben új lendületet vett a kötetek kiadása: ekkor sok képes kiadvány és ismertető jelent meg a ferencesekről. A rendi vezetés négy évvel ezelőtt, 2014-ben döntött úgy, hogy elindít egy tudatosan megtervezett könyvkiadási folyamatot.

„Sok olyan könyv címét összegyűjtöttük ekkor, amelyekről úgy gondoltuk, hogy fontos lenne ha megjelennének magyarul. Ennek köszönhetően – bár a ferences spontaneitás jegyében végül teljesen más műveket adtunk ki, de – igen termékeny évek vannak mögöttünk, és egyfajta megújulásnak is tanúi lehetünk a magyar ferences irodalom színterén” – hangsúlyozta Dobszay Benedek. Az elmúlt másfél évben megjelent könyvek négy nagy csoportba oszthatók. A Ferences Források Magyarul új sorozata három kötettel indult útnak; a Szentföld ügyével kapcsolatban négy új kiadvány készült el. A vegyes irodalom körébe sorolhatók egyrészt a ferences rendtörténettel kapcsolatos művek, de a Szent Ferenc életéről szóló mesekönyv is. A ferences spiritualitás témakörében a közeljövőben két Szent Ferenc imádságairól, a ferences lelkiség hagyományairól szóló mű fog napvilágot látni, egy harmadik kötet pedig az Assisibe látogató zarándokcsoportok közös imádságaihoz nyújt majd segítséget. A tartományfőnök köszönetet mondott mindazoknak, akik fordítással, szerkesztéssel, írással, javítással, tördeléssel, könyvkiadással vagy bármilyen módon részt vettek a közös munkában.

Az esemény két mű bemutatásával folytatódott. Kiss István, a 18. században élt ferences szerzetes Jeruzsálemi utazás című útinaplóját Nagy László, a 16–18. századi irodalom- és művelődéstörténet szakértője, a PPKE Magyar Irodalomtudományi Tanszék tanára méltatta. A ferences szerzetes 1766-ban indult jeruzsálemi zarándokútjára Kecskemétről, ahová két évvel és egy hónappal később, 1768-ban tért haza. „Mert nem a hely tészi az embereket szentekké, hanem a szent életű emberek szentelik a helyeket” – idézte Kiss István bevezető sorait az útinaplóból. Bár az útinapló voltaképpen prédikációs könyv, hangvétele mégis mindvégig személyes marad, beszámolója élményszerű és sok újdonságot hoz, tapasztalatait gyakran hasonlítja magyarországi ismereteihez.

Advent elejéhez kapcsolódóan Nagy László a könyv betlehemi utazásról szóló részletét tárta a hallgatóság elé, hangsúlyozva azon sorok fontosságát, ahol a szerző így buzdítja az olvasót: „ha magad személyed szerint ide nem jöhetsz, legalább küldd el szívedet és heves elmélkedéssel jól meggondold itt a Szent Famíliát, Jézust, Máriát, Józsefet a nagy szegénységben. Ihol az Istennek Szent Fia! Nincs rengő bölcsőben, hanem barmok előtt a jászolyban. Mégis őtet az angyalok énekekkel dicsőítik, az alázatos pásztorok meglátogatják, a napkeletről jött bölcs Mágusok imádják és megajándékozzák. Vajon kivel történt Istennek ilyentén megfoghatatlan cselekedete?”

A bemutató után Várnai Jakab vette át a szót, és elárulta, hogy 2017 januárjában a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tartandó szentföldi szemináriumra készülve vette le a pasaréti ferences rendház könyvtárának polcáról Kiss István útinaplójának egy 1958-ban kiadott, Pásztor Lajos gondozásában megjelent régi, kávéfoltos példányát, s forgatva a kötetet, azonnal felismerte, hogy nagy kincsről van szó, amelynek mindenképpen újra napvilágot kell látnia. A rend saját sorozatából a Ferences Források Magyarulharmadik kötetét, az Assisi Szent Ferenc írásai című könyvet Falvay Dávid, az ELTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének adjunktusa, a középkori olasz irodalom, történelem és filológia kutatója mutatta be.

„Szent Ferenc, mint szerző nemcsak a ferencesek vagy a katolikus közönség számára van jelen, hanem kultúrtörténeti szempontból az italianisztikának is kiemelkedően fontos alakja. Az olasz irodalom tanítása hagyományosan a Naphimnusszal kezdődik, amelyet az olasz irodalom egyik első alkotásaként tartanak számon” – ismertette Falvay Dávid, és hozzátette: „A ferences filológia egy élő tudományterület, nemcsak Itáliában, hanem hazánkban is. A kutatások eredményeinek köszönhetően újra és újra születnek újabb szövegkiadások.” Szent Ferenc műveit nem a 2018-ban megjelent kötet vonultatja fel először magyar nyelven, hiszen csak a huszadik század során számos szövegkiadás látott napvilágot. Az írások ismételt kiadását a ferences filológiai kutatások új vívmányai indokolták. Míg az 1993-ban, a Balanyi György által jegyzett és Várnai Jakab OFM és Hidász Ferenc OFM által revideált fordítás még az 1978-as Kajetan Esser által szerkesztett kritikai kiadásból indult ki, addig 2009-re újabb olasz nyelvű kritikai kiadás látott napvilágot Carlo Paolazzi szerkesztésében – ez utóbbit veszi alapul az idén magyarul megjelent Assisi Szent Ferenc írásai. „A filológiailag pontosabb és korszerűbb kritikai kiadás pontosabb és korszerűbb magyar kiadást eredményezett” – mondta el Falvay Dávid.

Várnai Jakab zárszava után állófogadással folytatódott a szakmai beszélgetés a főiskola aulájában, ahol a bemutatott könyvekkel együtt az elmúlt évben megjelent egyéb kiadványokat is megvásárolhatták az érdeklődők. A december 3-án bemutatott kötetek – a korábbi években megjelent ferences könyvekkel együtt – megvásárolhatók az ország ferences plébániáin, a http://www.bolt.latogatobarat.hu/ webshopban, és terv szerint hamarosan az országos könyvterjesztő hálózatokon keresztül is elérhetőek lesznek az érdeklődők számára.

 

Forrás: Varga Mónika / Ferences Sajtóközpont

Fotó: Magyar Kurír

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41