Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi Fotó galéria
2015. december 1. 18:00
Budapest

Foucauld atya halálának 99. évfordulója

December elsején a budapesti Gát utcai templomban Boldog Charles de Foucauld testvérre emlékeztek. A szentmisén elköteleződött a sivatag szentjének lelkiségét követő, világiakból álló Názáreti közösség.

A szentmisén részt vettek a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség, a világi testvériség tagjai, rokonaik, barátaik. A koncelebráló papok – Mustó Péter SJ, Thorday Attila, Müller György, Udvardy László – szintén a szerzetesnővérek kedves ismerősei voltak.

„Kilencvenkilenc éve halt meg Boldog Károly testvér a Szaharában, az algériai Tamanrassetben. Erőszak áldozat lett, mint oly sok ember napjainkban is” – emlékeztette a híveket az évfordulóra és napjaink erőszakos világára Mónika kistestvér, a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség tagja. Elmondta, hogy Foucauld atya – aki mint a búzaszem, a földbe hullt, elhalt és gyümölcsöt termett – halála után évek múlva jöttek csak létre a lelki útmutatását követő közösségek, köztük a világiak közössége is. A hálaadó szentmisében a már évek óta létező magyar világi közösség tagjai egy évre elkötelezik magukat.

Székely János esztergom-budapesti segédpüspök a szentmise kezdetén hálát adott Foucauld atya rejtett életéért, amelyből gyönyörű, életerős gyümölcsök fakadtak. Életét az evangéliumi mustármaghoz hasonlította, amely kicsiny ugyan, de hajtása minden más veteménynél nagyobb lesz, a madarak fészket raknak ágai között.

Homíliájában Székely János az Izajás könyvéből vett olvasmányhoz, a messiási jövendöléshez fűzte gondolatait. „Vessző kél majd Jessze törzsökéből, és hajtás sarjad gyökereiből” (Iz 11,1) – Dávid királyi házát Izajás azokhoz a szentföldi, közel-keleti olajfákhoz hasonlítja, amelyek már évek óta halottnak látszanak, de ha nedvesség éri őket, kisarjadnak. A próféta látja a messiást, aki hajtásként sarjad ki a törzsből és békét hoz a világnak. Hasonlóan termett gyümölcsöt Foucauld atya, aki csendben, egyszerűségben élt, nem látványos módon, mégis sok gyümölcsöt hozott – teremtett párhuzamot az ószövetségi képpel a püspök. – Olyan volt, mint a víz partjára ültetett fa: Isten jelenlétéből táplálkozott, egész éjjeleket imádságban töltött. A mai világnak is nagy szüksége van arra, hogy meglássa Isten jelenlétét – tette hozzá. Fel tudjuk-e ismerni Krisztust mindenkiben, tudunk-e vele járni az életben? XVI. Benedek pápát idézte Székely János püspök: a nyugati világ embere azt hiszi, sorsa a saját kezében van, élete belső sivataggá válik, mert elvágja magát az élet forrásától. Elmondta, hogy Foucauld atya fiatal korában elvesztette hitét, de  visszatalált az élet forrásához, amikor a kegyelem forrásaként találkozott vele. Elment a francia Huvalin abbéhoz, aki beszélgetés helyett azt kérte tőle, gyónjon meg. Charles de Foucauld engedett a hívásnak, letette sok év bűneit, és amikor felállt, minden magyarázat nélkül hitt. Ma is fontos visszatalálni a forráshoz – figyelmeztetett a püspök, és egy történettel illusztrálta a szívet betöltő hit élményét. Egy király, amikor el akarta dönteni, hogy három fia közül melyikre hagyja az országot, mindhármuknak adott egy-egy aranypénzt. Azt kérte tőlük, töltsék meg az árából a palota nagytermét. A legidősebb tollat vett belőle, de csak félig telt meg a terem; a középső szalmát hozott, de csak kétharmadig telt meg; a legkisebb egy gyertyát hozott, meggyújtotta, és az egész terem megtelt a fénnyel. Az emberi szívet nem lehet birtokolható javakkal, élvezetekkel megtölteni, csak ez a fentről jövő fény képes erre – vonta le a következtetést Székely János, majd hangsúlyozta, hogy ezt követően Foucauld atyát ez a hit töltötte be és egész lényével ezt akarta továbbadni. Az elköteleződő Názáreti közösségnek is azt kívánta, egész lényükkel sugározzák Krisztust.

Ezt követően a püspök megáldotta a kereszteket amelyeket a világi közösség tagjai elköteleződésük jeleként kaptak. Isten áldását kérte rájuk, fohászkodott, hogy töltse be szívüket fényességével, hogy e fényt hordozhassák a világban. A jelen lévő tizenegy világi testvér együtt mondta el az elköteleződés szövegét: kinyilvánították, hogy együtt akarják járni az egyszerű élet és a hűség útját. Megköszönték a közösséget, amelynek részei lettek és kérték az Urat, fogadja el őket. Végül azért fohászkodtak, hogy minden ember találjon rá az Isten szeretetéből fakadó egységre. 

A Charles de Foucauld lelkiségét követő világi testvériségek jelenleg a világ ötvenkét országában hatezer tagot számlálnak, Európában tizenkét országban vannak jelen. 1952-ben nyert jóváhagyást a világiakból álló mozgalom, amely a katolikus egyházban jött létre, de nyitva áll mindazok számára, akik magukévá teszik Károly testvér üzenetét. A világi testvériség tagjának lenni azt jelenti, befogadni Jézust, állandóan keresni Őt, megkísérelni „egész életükkel kiáltani az evangéliumot”, szolidárisnak lenni a legszegényebbekkel és egyetemes barátságban lenni a különböző vallásokkal és a föld minden népével.

A kistestvérek női közössége 1972 óta van jelen Magyarországon. Férfiág látható módon nem volt ugyan, de a közelmúltban elhunyt Hagyó József atya a hatvanas évekbeli börtönévek után kapcsolatba került a renddel, majd papként kistestvér lett. A kilencvenes évek után ő lett a férfiág képviselője, de nem alakult férfiközösség.

A budapest-farkasréti plébánián évekkel ezelőtt világiakból alakult egy kis csoport, akik a női szerzetesközösség barátai lettek, havonta Budapesten vagy a vasadi templomban lelkinapot tartanak. Idén nyáron ellátogatott közéjük az európai világi testvériségek felelőse: ennek a találkozásnak a hatására döntött úgy a Názáreti közösség, hogy a hálaadó szentmisében tagjai elköteleződnek a lelkiség mellett. Az elköteleződés egy évre szól, évente megújítják.

Forrás: Magyar Kurír

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia vándortábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudán Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Virág Benedek vándortábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Szilvásy László SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41