Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2020. szeptember 11. 8:30
Erdőkürt

Harminc éves a pálos nővérek közössége

"ADJATOK HÁLÁT AZ ÚRNAK, MERT JÓ, MERT ÖRÖKKÉ SZERET MINKET.„ 

Harminc év egy közösség életében nem tűnik soknak, de azoknak a nővéreknek, akik akkor kezdték a közösségi létet, az életük jelentős részét tölti ki. Kezdetben Esztergomi Boldog Özséb Engesztelő Nővérei volt a közösség elnevezése.

Közösségünk a 30 éves évfordulóra meghívta az egyházmegye megyéspüspökét, Marton Zsolt püspök atyát. A pálos rendet P. Csóka János pálos atya képviselte.

Püspök atya a szentmise elején megáldotta Csipke Rózsa - Irgalmas Jézusról nevezett Mária Margit alapító anya - festett portréját, amit azután az ebédlő falán helyeztek el a nővérek.

Marton Zsolt köszöntésében és szentbeszédében a következőket emelte ki:

Két születésnapra jöttünk össze. Egy Szeplőtelen kislány, Mária születésnapjára és egy közösség születésnapjára. Szűz Mária életének eseményei, ünnepei lefedik az egész liturgikus évet, mint egy szép háló. Egy gyermek születésének mindenki örül és összegyűjti a családot. Mária áteredő bűn nélkül jött a világra, és az egyház nagy figyelemmel tekint rá, mert Isten különleges hivatást szánt neki. És Mária igen mond erre a hívásra. Elfogadja azt a titkot, amit Isten bíz rá: Jézus megtestesülését. Mária mindig Jézus mellett áll, gondoskodik róla és követi őt. Mária mellettünk is mindig ott áll, közbenjár értünk, különösen, ha kérjük őt. Az a hivatása, hogy mindig Jézusra mutat és hozzá vezet minket. Az itt lévő nővérek küldetése is a rejtett imádságos élet. Imáikkal Jézushoz vezetik az embereket.

Püspök atya a hálaadó szentmise után megtekintette monostorunkat. Az ünneplés ebéddel zárult. Hálásak vagyunk neki, hogy megtisztelt jelenlétével és együtt ünnepelhettünk. 

Nagy hála az Úrnak a 30 év kegyelmeiért! Irgalmas Jézusról nevezett Mária Margit anya a Szentlélek indítására érzékenyen a pálos rend támogatásával elindította a közösségi életet Márianosztrán 30 évvel ezelőtt, Szűz Mária születésének ünnepén. Hálásan emlékezünk rá, és azokra a nővérekre is, akik akkor csatlakoztak hozzá. Oltáriszentségről nevezett Mária Benedikta nővérre és Jézus Öt Szent Sebéről nevezett Mária Euzébia nővérre, akik ugyanettől a Szentlélektől megérintve igent mondtak Isten hívására, hogy a közösség küldetését magukévá téve imáikkal és áldozataikkal járjanak közben magyar hazánkért, az egyházért, ennek papjaiért és a hívekért. Mai napig nagy példát adnak nekünk, a később belépőknek a hűségre és a kitartásra, amihez nagy erőfeszítésre volt szükség, hiszen a semmiből kellett létrehozni és megteremteni a feltételeket a közös élethez, mind fizikai, mind lelki értelemben. Margit anyában tüzet fogott az a kis láng, ami Boldog Özsébet is cselekvésre indította, és küldetésének érezte az imát és engesztelést hazánkért.  Margit anya minket, nővéreket erre tanított és buzdított egészen 2005 –ben bekövetkezett haláláig, ami augusztus 26 – án, a Częstochowai Szent Szűz ünnepnapján történt.

Külön szeretnénk megköszönni a Magyar Pálos Rendnek az elfogadását, hogy akkor is, és most is mellettünk állnak, és bátorítanak minket a kitartásra. Segítenek minket gyóntatással, misézéssel, lelki vezetéssel. Külön hála P. Máthé Péter atyának, akihez bizalommal fordulhattunk. P. Borsos József atyának, aki ott volt a kezdeteknél, és figyelemmel kísérte fejlődésünket. Köszönet illeti meg Izidor és Arnold lengyel generális atyákat, akik lelkileg befogadtak minket, és új nevet adva elindították a lelki csatlakozást a pálos renddel ( Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei néven 2003-ban ) Nagy hála P. Bátor Botond és Puskás Antal atyáknak, akik a közösséget évekig kísérték lelki vezetéssel. És köszönjük a jelenlegi lelki vezetőknek P. Győrfi Szabolcs és P. Csóka János atyáknak a nagylelkű szolgálatát.

Hálásak vagyunk Keszthelyi Ferenc megyéspüspök atyának, aki 1992 –ben befogadott minket egyházmegyéjébe. Külön köszönjük Dr. Beer Miklós püspök atyának, aki mindig érdeklődve kísérte a közösség sorsát és buzdított minket küldetésünk folytatására.

Nagy hála a teljes Szentháromságnak a harminc év kegyelmeiért, és Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya  hathatós közbenjárásáért, amiért kegyelmeket közvetített nekünk a kitartáshoz és a fejlődéshez. Közösségünk 21 éve él a Nógrád megyei Erdőkürtön, ahol tizenegyen vagyunk.

Forrás és fotó: Vas M. Teréz nővér

palosnoverek.hu

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41