Ugrás a tartalomra
rólunk és tőlünk Hazai
2018. március 2. 11:45
Tihany

Interjú Mihályi Norbert Jeromos atyával, a Tihanyi Bencés Apátság új perjelével

A Vatikáni Rádió Szerkesztősége interjút készített Mihályi Norbert Jeromos atyával, a Tihanyi Bencés Apátság új perjelével. Az interjú teljes szövege itt olvasható.

-Kedves Jeromos, kedves perjel atya! Mindenekelőtt - munkatársaim és a rádióhallgatók nevében is - gratulálunk a kinevezésedhez. Közel öt éve szenteltek pappá és a bencés rend a Tihanyi Apátsághoz tartozó Balatonszőlős lelkipásztorává tett és ezt a szolgálatot mint a perjelség tagja végezted. Így ért a kinevezés éppen egy hete, február 14-én és ennek jegyében egy majd ezeréves alapítás élére kerültél. Manapság a fiatal egyházmegyés papok hamar plébánosi kinevezést kapnak. Mit éreztél a szívedben, amikor megtudtad a kinevezést?

-Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, a rádió munkatársaitól és mindenkitől, aki gondolt ránk ezekben a napokban és imádkozott is értünk. A kérdésre válaszolva kicsit szeretnék pontosítani. Korzenszky Richárd perjel úr úgy gondolta az elmúlt hetekben, hogy átadja a vezetés felelősségét közösségünk egy másik fiatalabb tagjának. Jelenleg a tihanyi bencés szerzetes közösségben tízen élünk, kilenc ünnepélyes fogadalmas atya és egy novícius testvérünk. Ilyenkor, ha az elöljáró úgy dönt, hogy átadja a felelősséget másnak, választást tart a szerzetes közösség. A magyar bencés kongregáció jelenlegi prézes elnök-apátjának a vezetésével megtartja az új elöljáró megválasztása konvent-káptalanjának közösségi gyűlését. Igazából engem a közösség választott elöljáróvá, hiszen a közösség úgy döntött, hogy én legyek az a személy, aki a következő években vállalja a felelősséget, hogy a közösség formálódjon és hogy összetartson. Hogy mit is éreztem akkor…? Az első érzésem a meghatottság volt, attól a bizalomtól, amit fiatal korom ellenére – végül is a közösségem tagjai fiatalok és idősek – megmutattak felém. Ez mindenképpen egy nagyon megerősítő és lelkesítő érzés volt számomra. Természetesen minden ilyen választásnál és felelősség vállalásnál ott van az emberben a felelősségnek a súlya és terhe és ezt megérzi, de persze a testvéreknek a szeretete és a közösségnek a támogatása mindig segíti az embert, hogy a felelősség súlyát tudja kezelni, át tudja érezni és tudja hordozni is. Remélem, hogy a következő években is a bizalom, a szeretet és a  közösség támogatása segít abban, hogy a felelősséget tudjam hordozni.

-Ez a megbízatás milyen időtartamra szól?

-A közösség úgy döntött, hogy három évre választanak meg most a tihanyi bencés közösség elöljárójául, tehát három évre szól ez a választás és küldetés.

-Korábban Balatonszőlős lelkipásztoraként szolgáltál és ez a feladatod továbbra is megmarad?

-Igen, szeretném továbbra is Balatonszőlős katolikus közösségét szolgálni. Nyilván a tihanyi apátság egy külön plébánia és a közeljövőben egy plébániai kormányzót  nevezünk ki és így Tihany önálló plébániai vezetővel fogja tovább gyarapítani annak  lelki életét. Én pedig mint perjel, mint elöljáró Balatonszőlősön fogok továbbra is szolgálni…  

-De azért gondolom, hogy a te életed a tartózkodás szempontjából inkább magához az apátsághoz kötődik…

-Természetesen, de közösségünk összesen hat templomot lát el. A veszprémi egyházmegye területén hat olyan templom van, ahol mi szerzetesek igazából a közösségből kijárva szolgáljuk a testvéreket, tartunk szentmisét és próbáljuk szervezni a közösséget. Ez nyáron számunkra nagyobb felelősség, hiszen nagyon sok nyaraló, turista jön el hozzánk ezekbe a kis falvakba és templomaikba, hogy velünk ünnepeljenek, de télen is szolgáljuk természetesen ezeket a lelkipásztori helyeket. Ehhez a közösségből megyünk ki és a közösség ereje, ami itt az apátságban megtapasztalható, segít minket, hogy kint a lelkipásztori területünkön teljesítsük azt a  feladatot, amit az érsek atya oly szívesen ránk bízott és amit lelkesen próbálunk megvalósítani.

-Egy szerzetesközösség templomi szolgálata – mint a bencéseké Tihanyban – elöljáró váltás esetében is folytonosságot jelent, mert mögötte ott van ugyanaz a rendi lelki karizma, Szent Benedek ezerötszáz éves lelki öröksége. Hogyan lehet ezt „aprópénzre váltani”, megvalósítani ezt az ősrégi és máig friss lelki örökséget?   

-Amit Szent Benedek atyánk lelki örökségéből kiemelnék, az mindenképpen a közösség megtapasztalása. Amit mi itt benn, szerzetesek megélünk a monostori közösségben – legyen ez egymás elfogadása, egymás örömeiben való gazdagodás, egymás korrekciója, egymás szeretete –, ezt próbáljuk a plébániai közösségben is megvalósítani, saját tapasztalatainkból, gondolatainkból és érzéseinkből, azt mind próbáljuk átvinni a lelkipásztorkodásba is, hogy a szerzetesközösség, amely szolgálja az egyházközséget, az legyen egy minta, egy példa magának a lelkipásztorkodásnak. Legyen példa azon közösség számára, amely keresi az Istent, magában az Isten házában. Ami még nagyon fontos, amit még kiemelnék Szent Benedek atyánk örökségéből, az a liturgia, a liturgia gazdagsága, annak felemelő érzése, a liturgia átélése, az ének tapasztalata, ez az, ami erősíthet egy bencés plébániát, egy bencés lelkipásztori helyet.

-Végül Jeromos atya, a reménységedről kérdezlek. Mi az, ami eltölt téged a holnapok kihívásaival szemben és mi táplálja a reménységedet?  

Amit most érzek ezekben a napokban és bátorít, amiben bízom, az mindenképpen a közösségünk megtartó ereje. S az, hogy a közösségünk, mely fiatalokból és idősekből is áll, közösen tudja az egymásba vetett bizalmat erősíteni, mely a szeretet alappillére. Ezért próbálunk meg mind jobban elmélyülni a mi szerzetes közösségünkben és bízom abban, hogy közösségünk erősödik és így ezzel a személyi és lelki erősödéssel a küldetésünket egyre jobban be tudjuk tölteni. Ez a küldetés a körülöttünk élőkhöz is szól, de azegész nemzethez is, hiszen a tihanyi apátság egy kiemelkedő pontja a magyar nemzetnek, a lelkiéletnek, a magyar egyháznak, mint kulturális és mint lelki érték.

-Kedves Jeromos atya, hálásan köszönöm a beszélgetést. Szolgálatodhoz Isten áldását,  kérem, hozzá még sok örömet és állhatatosságot.    

-Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és minden kedves hallgatót arra kérek, hogy imádkozzon a tihanyi bencés szerzetesközösségünkért.

A riportot készítette és lejegyezte: Vértesaljai László SJ/Vatikáni Rádió            

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41