Jubileum 2021-domonkosok

2021. jan. 6. (szerda) 15:45
Mindenhol

"Szent Domonkos Rendalapító atyánk halálának és a Magyar Domonkos Tartomány alapításának 800. évfordulója alkalmából Rendünk és Vikariátusunk jubileumi évet hirdetett meg, hogy hálát adjunk Istennek hűségéért, amellyel megtartotta a Prédikátorok Rendjének tagjait Krisztus evangéliumának szolgálatában a magyar kereszténység javára.

Amikor 1221 Pünkösdjén (május 30-án) az első testvérek Szent Domonkos vezetése alatt a Rend 2. nagygyűlésére összejöttek, megalapították az első tartományokat Spanyolországban, Franciaországban (Toulouse és Párizs), Olaszországban (Milánó, Róma, Nápoly) és hetedikként Magyarországon is.

Szent Domonkosnak szíve vágya volt a kunok megtérítése, ezért a a hagyomány szerint személyesen is részt kívánt venni a magyar misszióban. Szándékában sajnos korai halála meghiúsította. Álmát a bolognai jogtudós Magyarországi Pál (Paulus Hungarus) valósította meg rendtársaival, többek között Boldog Szádokkal együtt.

A jubileumi évben, amely 2021 január 6-án Vízkereszt ünnepén kezdődik rendházainkban, újra lehetőséget kapunk arra, hogy felszítsuk szívünkben annak az isteni kegyelemnek a lángját, amely az első testvérek, mint a hit bajnokainak szívében égett a lelkek üdvössége iránt isteni Mesterünk, Jézus Krisztus példája szerint, aki azért jött, hogy tüzet hozzon a földre és nem kíván mást, mint hogy lángra lobbanjon! (Lk 12,49)

A Boldogságos szűz Mária, Rendünk Pártfogója, Szent Domonkos Rendalapító Atyánk és Árpádházi Szent Margit közbenjárására egy szívvel és egy lélekkel kérjük Istent, a végtelenül irgalmas Atyát, aki Fiát fölkente a Szentlélekkel, hogy domonkos családunk szolgálata által vigyen örömhírt a szegényeknek, gyógyítsa a megtört szívűeket és megvigasztaljon minden szomorkodót általunk is.

A jubileumi év számos helyi és országos programra hív, amelyről időben tájékoztatást adunk honlapunkon."

 

Március 12-től minden péntek délelőtt videósorozatot indít a EWTN (BonumTV) katolikus média domonkos szentekről és boldogokról. Az előadók között találjuk Kostecki Andrzej vikárius, Kőrösiné Dr. Merkl Hilda világi közösség vezetője és dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész és múzeumigazgató mellett dr. Deák Hedvig elöljárót és dr. Szabó S. Bertalan atyát is. A Magyar Domonkos Tartomány alapításának és Szent Domonkos halálának 800 éves évfordulója alkalmából indult programsorozat célja, hogy a különböző szerzetesi életutak példáján tárja fel a domonkos lelkiség sokszínűségét és életszerűségét minden korban. Az első beszélgetések ízelítőt adnak a program tartalmából. A cikk videóanyaga pedig folyamatosan bővül. 

http://domonkosok.hu/2021/03/01/a-domonkos-rend-faklyavivoi/

 

A rend jubileumi évében, amely 2021. január 6-án, Vízkereszt ünnepén kezdődött el, Szent Domonkos halálának és a Magyar Tartomány alapításának 800 éves évfordulóját hirdetve, egy, az egész évet átölelő projekt indul útnak 52 hét, 52 impulzus címmel.

Az ünnepi évben minden (52) hetére egy gondolatot adnak útravalóul domonkos szentek, boldogok, testvérek és nővérek tollából, hogy felmutassák rendük lelkiségének egy-egy gyöngyszemét. A gyűjtemény fokozatosan fog bővülni új gondolatokkal és személyekkel.

Reméljük, hogy ezek a lelki kincsek erősíteni és gazdagítani fogják  a hitet és a domonkos barátságot mindazokban, akikhez a Gondviselés eljuttatja.

http://domonkosok.hu/2021/02/13/52-het-51-impulzus/

 

Forrás és fotó: domonkosok.hu

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41