Jubileumi előadások a Szent István Tudományos Akadémián

2021. jún. 25. (péntek) 09:15
Budapest

A magyar domonkos rendtartomány 800 éve címmel június 14-én konferenciát szervezett a Szent István Tudományos Akadémia és a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának központi épületében (a Szent István Társulat egykori székházában).

A tudományos programon előadások hangzottak el a magyar domonkosok nyolc évszázadáról, a kezdetektől egészen a 20. századig. A nagy számú érdeklődő közönség három középkori témájú referátumot hallhatott: a magyar és a lengyel rendtartomány alapításának és kezdeti működésének párhuzamairól Wysokiński Ireneusz atya, a lengyel rendtartomány levéltárosa, a 13. századi missziók írásos emlékeiről Szovák Kornél, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára beszélt, magát a középkori provinciát pedig Zágorhidi Czigány Balázs, a rendi gyűjtemény vezetője mutatta be. A rendtartomány 17-18. századi történetéről két előadás hangzott el: a török utáni újjászervezés folyamatát Siptár Dániel, a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár vezetője ismertette, a domonkosok 18. századi lelkipásztori munkáját pedig – a kassai kolostor példáján keresztül – Štefan Viliam Dóci szlovák domonkos atya, a római Domonkos Történeti Intézet vezetőjének esettanulmánya szemléltette (Dóci atya a járványügyi helyzet miatt nem lehetett jelen, előadását magyar fordításban olvasták fel).

A 19. századi rendi reformot és annak 20. századi gyümölcseit három előadó részletezte: Magyar Marietta Mirjam domonkos nővér, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára magát a reformfolyamatot és annak magyarországi hatásait részletezte, Kuminetz Géza, a Katolikus Egyetem rektora a reform harmadik nemzedékének egyik kiemelkedő személyiségéről, Horváth Sándor teológusról beszélt, Barna Gábor néprajzkutató, a Szent István Tudományos Akadémia főtitkára pedig a két világháború közötti magyar domonkosok egyik legsikeresebb kezdeményezését, Árpád-házi Margit szentté avatását mutatta be. A konferencia zárszavát Puciłowski József exprovinciális atya mondta, utalva a rendtartomány legújabb kori és saját személyes történetére is.

A vasárnap óta tartó megemlékezéseket hétfőn este ünnepi zsolozsma és zenei áhítat zárta, amelyet a Váci utcai Szent Mihály – egykor domonkos rendi – templomban a domonkos nővérek adtak elő.

Szöveg és fotó: Zágorhidi Czigány Balázs

Forrás: domonkosok.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41