Káptalan az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreinél

2021. jún. 17. (csütörtök) 17:45
Kozármisleny

„Minden káptalanon, amit tartanak, keressék először Isten országát és annak igazságát, és buzdítsák egymást, hogy a regulát, amelyet megígértek, jobban meg tudják tartani és hűségesen kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus nyomdokait.” (Szabályzat 25. pont)

Amint a ferences közösségekben a kezdetektől időről időre káptalanra gyűltek össze a közösség tagjai, így a ferences betegápoló nővérek is 2021. június 7-12 között tartottak káptalant.

Szabályzatuk buzdítása alapján, az idei káptalanukat lelki napokkal kezdték, ahol a három evangéliumi tanácsról, mint szeretetnyelvről hallhattak előadást Dr. Balog Márta CB nővértől, majd a kommunió lelkiségéről is tanította a nővéreket.

A két lelki nap után következett a választó káptalan, amikor a közösség általános elöljáróját, az elöljáró helyettesét és egy tanácsos nővért választottak a nővérek a közösség vezetésére.

Általános elöljárónak Borbáth Éva Krisztina nővért választották meg, elöljáró helyettesnek Máté Mária Magdolna Teréz nővért, tanácsos nővér Babos Emese Tarzicia nővér lett.

A választó káptalan után következett a munka káptalan, ahol figyelve a Szentlélekre és az idők jeleire, lelkiségükről, karizmájukról, életük aktuális kérdéseiről tanácskoztak és hoztak olyan döntéseket a közösség tagjai, ami a hivatásuk örömteli és hiteles megélését segíti.

Forrás és fotó: Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41