Káptalan az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreinél

2021. jún. 17. (csütörtök) 17:45
Kozármisleny

„Minden káptalanon, amit tartanak, keressék először Isten országát és annak igazságát, és buzdítsák egymást, hogy a regulát, amelyet megígértek, jobban meg tudják tartani és hűségesen kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus nyomdokait.” (Szabályzat 25. pont)

Amint a ferences közösségekben a kezdetektől időről időre káptalanra gyűltek össze a közösség tagjai, így a ferences betegápoló nővérek is 2021. június 7-12 között tartottak káptalant.

Szabályzatuk buzdítása alapján, az idei káptalanukat lelki napokkal kezdték, ahol a három evangéliumi tanácsról, mint szeretetnyelvről hallhattak előadást Dr. Balog Márta CB nővértől, majd a kommunió lelkiségéről is tanította a nővéreket.

A két lelki nap után következett a választó káptalan, amikor a közösség általános elöljáróját, az elöljáró helyettesét és egy tanácsos nővért választottak a nővérek a közösség vezetésére.

Általános elöljárónak Borbáth Éva Krisztina nővért választották meg, elöljáró helyettesnek Máté Mária Magdolna Teréz nővért, tanácsos nővér Babos Emese Tarzicia nővér lett.

A választó káptalan után következett a munka káptalan, ahol figyelve a Szentlélekre és az idők jeleire, lelkiségükről, karizmájukról, életük aktuális kérdéseiről tanácskoztak és hoztak olyan döntéseket a közösség tagjai, ami a hivatásuk örömteli és hiteles megélését segíti.

Forrás és fotó: Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41