Webinárium a spirituális abúzusról

2021. ápr. 28. (szerda) 10:00
online

„A lelki bántalmazás legkomolyabb aspektusa, hogy a keresztény élet lényegét érinti. Ezt fontos megérteni, a keresztény élet magját érinti: a hitet, és a hit legfontosabb előfeltételét: a lelki szabadságot. (…) Kiderült, hogy sajnos a szerzetesi élet különösen ki van szolgáltatva a lelki bántalmazásnak. Ezért mindenkinek, aki mélységében, gazdagságában, szépségében meg akarja őrizni, és meg akarja védeni a szerzetesi életet, szembe kell néznie ezzel a jelenséggel, és orvosolnia kell a szerzetesi élet ezen sérülékenységét.” (Dr. Doris Reisinger-Wagner)

Az UCESM (Szerzetesi Nagyobb Elöljárók Európai Konferenciáinak Uniója) kétrészes webináriumot rendezett 2021. április 28-án és május 18-án spirituális abúzus témában.

Az UCESM 1981-ben jött létre. Feladata, hogy összehangolja az európai országok területén lévő szerzetesi konferenciák munkáját. A szervezet jelenleg harminchét konferenciát foglal magába, mintegy huszonnyolc országból. Amint Magyarországon a két szerzetesi konferenciának, egyrészt a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának (FSZK), másrészt a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK) minden hazai rend a tagja, úgy európai szinten az UCESM szervezetében valamennyi rend képviselteti magát.

2018 óta Labancz Zsolt piarista szerzetespap az UCESM elnöke. Elmondta, hogy a tavalyi gyűlésen merült fel ez a téma, mely gyűlés ezt a címet viselte: „Együtt járunk az úton, hogy a szerzetesélet kihívásaira választ találjunk.” Akkor döntöttek úgy, hogy ebben az évben ezzel a fontos témakörrel foglalkoznak.

De mit is nevezünk spirituális abúzusnak (visszaélésnek)?

Labancz Zsolt kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a jelenség nem új, de az, hogy foglalkozunk vele és ezt a nevet adjuk neki, viszont igen. Nincs még közösen használt definíció, hanem ez egy ún. ernyőfogalom (több minden tartozik alá). A spirituális abúzust úgy is meghatározhatjuk, hogy érzelmi bántalmazás és/vagy hatalmi visszaélés a lelki, vallási élet összefüggésében, különösen a kísérés különféle formáiban (gyóntatás, lelkivezetés stb.) és a közösségekben. Erőszakos belépési kísérlet az ember Istenbe vetett hitének, bizalmának a területére. Olyan magatartásforma, amely a legbensőbb részét támadja az embernek. Sokszor a spirituális abúzus előszobája a testi visszaélésnek, de nem feltétlenül kell, hogy kövesse, sajnos önmagában is megáll. De ezt sem szabad kisebb visszaélésnek venni, mint a szexuálist, mert fájdalmas, és valódi sérülést okoz az ember életében. Ha egyházi körben kerül elő szexuális abúzus, annak mindig van spirituális vonzata, az mindig érinti a személy hitét is.

Labancz Zsolt fontosnak tartja, hogy beszéljünk erről, legyen neve a jelenségnek, mert vannak áldozatok. Szándékuk, hogy elsősorban nekik segítsenek abban, hogy tudjanak nevet adni annak, amit elkövetek ellenük, és így tudjanak segítségért folyamodni a gyógyulásuk érdekében

Másodsorban pedig érinti a keresztény és szerzetesi életnek a központi témáját. Hogy állunk az egyén belső szabadságának tiszteletével? Hogyan tudjuk a másik személy Istennel való kapcsolatát, ennek alakulását, érését tiszteletben tartani, úgy, hogy nem akarjuk befolyásolni, manipulálni, visszaélni vele?

Hatványozottan fontosnak tartja a hivatásgondozás és a kezdeti szerzetesi képzés területén belül az erről való beszédet. Az a tapasztalata, hogyha erről beszélnek, akkor olyan témák kerülnek elő, amelyek azt érintik, hogyan vannak a szerzetesek, a közösségi életük, az elöljárói szerep, a tekintély szerepe a közösségeikben és a képzésükben a másik személy növekedésének tisztelete? Ezen kívül azt a kérdést is felveti, miként lehet jól kísérni lelkileg egy személyt?

Az UCESM célkitűzése az volt, hogy ezt a témát behozza a szerzetesi köztudatba és azt szeretnék, hogy a helyi, nemzeti szerzetes-konferenciák szintjén dolgozzanak vele tovább, úgy, ahogy ők jónak látják.

A webinárium első délelőttjén Dr. Katharina Kluitmann osf (a német szerzeteselöljárói konferencia elnöke, aki pszichológus is egyben) tartott bevezető előadást, majd a második előadó Dr. Doris Reisinger-Wagner teológus-filozófus volt.

A webinárium második napján Véronique Margron domonkos nővér (a francia szerzeteselöljárói konferencia elnöke) tartotta meg előadását, majd ezt követően Brendan Geary marista testvér, aki egyben klinikai pszichológus is.

Első alkalommal: körülbelül 400 fő, a másodikon mintegy 450 fő vett részt. A webináriumot Labancz Zsolt elnök vezette.

A webinárium videói és az előadások szövege (mind az öt nyelven) megnézhető és olvasható az UCESM honlapján. (Itt franciául, de a zászlókra kattintva a többi négy nyelven is):

http://www.ucesm.net/webinaires-abus-spirituels/

Az első webinárium két előadása magyar fordításban is olvasható lesz július közepétől a szerzetesi iroda emberi méltóság honlapján:

https://gyermekvedelem.szerzetesek.hu/

„Mi tehát a lelki bántalmazás? A lelki bántalmazás egy másik ember belső szabadságának megsértése, és mint ilyen, egyúttal az Istennel való személyes kapcsolatának megsértése is – ami szükségszerűen belső szabadságán alapul. Szabadság nélkül a hit alapja kudarcot vall. Szabadság nélkül nem születhet meg a hit - és ha az ember belső szabadsága megsemmisül, akkor vele együtt az Istenbe vetett hite és odaadása is megsemmisül. A Gaudium et Spes-re hivatkozva fogalmazták meg: a lelki bántalmazás a "legtitkosabb mag" és "az ember szentélyének" megsértése, "ahol egyedül van Istennel, akinek a hangja a bensőjében szól" (GS 16, AAS 58 (1966) 1037 ).”

 

Mészáros Anett/MSZKI

Fotó: UCESM

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41