Webinárium a spirituális abúzusról

2021. ápr. 28. (szerda) 10:00
online

„A lelki bántalmazás legkomolyabb aspektusa, hogy a keresztény élet lényegét érinti. Ezt fontos megérteni, a keresztény élet magját érinti: a hitet, és a hit legfontosabb előfeltételét: a lelki szabadságot. (…) Kiderült, hogy sajnos a szerzetesi élet különösen ki van szolgáltatva a lelki bántalmazásnak. Ezért mindenkinek, aki mélységében, gazdagságában, szépségében meg akarja őrizni, és meg akarja védeni a szerzetesi életet, szembe kell néznie ezzel a jelenséggel, és orvosolnia kell a szerzetesi élet ezen sérülékenységét.” (Dr. Doris Reisinger-Wagner)

Az UCESM (Szerzetesi Nagyobb Elöljárók Európai Konferenciáinak Uniója) kétrészes webináriumot rendezett 2021. április 28-án és május 18-án spirituális abúzus témában.

Az UCESM 1981-ben jött létre. Feladata, hogy összehangolja az európai országok területén lévő szerzetesi konferenciák munkáját. A szervezet jelenleg harminchét konferenciát foglal magába, mintegy huszonnyolc országból. Amint Magyarországon a két szerzetesi konferenciának, egyrészt a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának (FSZK), másrészt a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK) minden hazai rend a tagja, úgy európai szinten az UCESM szervezetében valamennyi rend képviselteti magát.

2018 óta Labancz Zsolt piarista szerzetespap az UCESM elnöke. Elmondta, hogy a tavalyi gyűlésen merült fel ez a téma, mely gyűlés ezt a címet viselte: „Együtt járunk az úton, hogy a szerzetesélet kihívásaira választ találjunk.” Akkor döntöttek úgy, hogy ebben az évben ezzel a fontos témakörrel foglalkoznak.

De mit is nevezünk spirituális abúzusnak (visszaélésnek)?

Labancz Zsolt kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a jelenség nem új, de az, hogy foglalkozunk vele és ezt a nevet adjuk neki, viszont igen. Nincs még közösen használt definíció, hanem ez egy ún. ernyőfogalom (több minden tartozik alá). A spirituális abúzust úgy is meghatározhatjuk, hogy érzelmi bántalmazás és/vagy hatalmi visszaélés a lelki, vallási élet összefüggésében, különösen a kísérés különféle formáiban (gyóntatás, lelkivezetés stb.) és a közösségekben. Erőszakos belépési kísérlet az ember Istenbe vetett hitének, bizalmának a területére. Olyan magatartásforma, amely a legbensőbb részét támadja az embernek. Sokszor a spirituális abúzus előszobája a testi visszaélésnek, de nem feltétlenül kell, hogy kövesse, sajnos önmagában is megáll. De ezt sem szabad kisebb visszaélésnek venni, mint a szexuálist, mert fájdalmas, és valódi sérülést okoz az ember életében. Ha egyházi körben kerül elő szexuális abúzus, annak mindig van spirituális vonzata, az mindig érinti a személy hitét is.

Labancz Zsolt fontosnak tartja, hogy beszéljünk erről, legyen neve a jelenségnek, mert vannak áldozatok. Szándékuk, hogy elsősorban nekik segítsenek abban, hogy tudjanak nevet adni annak, amit elkövetek ellenük, és így tudjanak segítségért folyamodni a gyógyulásuk érdekében

Másodsorban pedig érinti a keresztény és szerzetesi életnek a központi témáját. Hogy állunk az egyén belső szabadságának tiszteletével? Hogyan tudjuk a másik személy Istennel való kapcsolatát, ennek alakulását, érését tiszteletben tartani, úgy, hogy nem akarjuk befolyásolni, manipulálni, visszaélni vele?

Hatványozottan fontosnak tartja a hivatásgondozás és a kezdeti szerzetesi képzés területén belül az erről való beszédet. Az a tapasztalata, hogyha erről beszélnek, akkor olyan témák kerülnek elő, amelyek azt érintik, hogyan vannak a szerzetesek, a közösségi életük, az elöljárói szerep, a tekintély szerepe a közösségeikben és a képzésükben a másik személy növekedésének tisztelete? Ezen kívül azt a kérdést is felveti, miként lehet jól kísérni lelkileg egy személyt?

Az UCESM célkitűzése az volt, hogy ezt a témát behozza a szerzetesi köztudatba és azt szeretnék, hogy a helyi, nemzeti szerzetes-konferenciák szintjén dolgozzanak vele tovább, úgy, ahogy ők jónak látják.

A webinárium első délelőttjén Dr. Katharina Kluitmann osf (a német szerzeteselöljárói konferencia elnöke, aki pszichológus is egyben) tartott bevezető előadást, majd a második előadó Dr. Doris Reisinger-Wagner teológus-filozófus volt.

A webinárium második napján Véronique Margron domonkos nővér (a francia szerzeteselöljárói konferencia elnöke) tartotta meg előadását, majd ezt követően Brendan Geary marista testvér, aki egyben klinikai pszichológus is.

Első alkalommal: körülbelül 400 fő, a másodikon mintegy 450 fő vett részt. A webináriumot Labancz Zsolt elnök vezette.

A webinárium videói és az előadások szövege (mind az öt nyelven) megnézhető és olvasható az UCESM honlapján. (Itt franciául, de a zászlókra kattintva a többi négy nyelven is):

http://www.ucesm.net/webinaires-abus-spirituels/

Az első webinárium két előadása magyar fordításban is olvasható lesz július közepétől a szerzetesi iroda emberi méltóság honlapján:

https://gyermekvedelem.szerzetesek.hu/

„Mi tehát a lelki bántalmazás? A lelki bántalmazás egy másik ember belső szabadságának megsértése, és mint ilyen, egyúttal az Istennel való személyes kapcsolatának megsértése is – ami szükségszerűen belső szabadságán alapul. Szabadság nélkül a hit alapja kudarcot vall. Szabadság nélkül nem születhet meg a hit - és ha az ember belső szabadsága megsemmisül, akkor vele együtt az Istenbe vetett hite és odaadása is megsemmisül. A Gaudium et Spes-re hivatkozva fogalmazták meg: a lelki bántalmazás a "legtitkosabb mag" és "az ember szentélyének" megsértése, "ahol egyedül van Istennel, akinek a hangja a bensőjében szól" (GS 16, AAS 58 (1966) 1037 ).”

 

Mészáros Anett/MSZKI

Fotó: UCESM

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41