Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2021. február 16. 10:15
Budapest

Keresztút megáldása a Budapesti Szent Ferenc Kórházban

A Betegek Világnapján - 2021.02.11-én - a Budapest Szent Ferenc Kórház  Egyház anyja kápolnájában szentmise keretén belül Michael August Blume SVD apostoli nuncius keresztutat áldott meg. Az új keresztúti állomások alkotója Atlasz Gábor festőművész volt.

Az apostoli nuncius szentbeszédét teljes terjedelmében itt közöljük:

"A mai ünnep megértéséhez idézzük fel az Egyház tanítását: Szűz Mária tökéletes boldogságban él Istennél. Isten megdicsőítette őt és nem engedte, hogy a test mely Isten Fiát hozta a világra, visszatérjen a porba, amiből mindannyian lettünk. Szűz Mária előképe annak, amit Isten akar tenni valamennyiünkkel.

Hallottuk a gyönyörű szentírási részletet Izajás próféta könyvéből, amelyben a próféta elmondja Jeruzsálem népének mit szándékozik tenni az Úr, hogyan szeretné szomorúságukat örömre fordítani. Jeruzsálem városa, a zsidó nép vallási központja romokban volt, amikor Izajás elmondta ezeket az ígéreteket. Isten azonban úgy fogja táplálni és gyógyítani népét, ahogyan egy szerető édesanya törődik gyermekeivel, amint a Szentírás ígéri: „Tejjel táplálnak, karjukon hordoznak és térdükön becéznek titeket. Amint az anya vigasztalja gyermekét, úgy vigasztallak én is titeket; Jeruzsálemben leltek vigasztalást.” (Iz 66,12-13).

A beteg gyermekeket édesanyjuk vigasztalja és gondosan ápolja. Isten az Ő végtelen szeretetével még ennél is jobban szeretné megvigasztalni gyermekeit!

Azért vagyunk itt ma, mert Isten szeretete gyűjtött egybe minket. Emberek millióihoz csatlakozunk, akik szerte a világon megünneplik ma azt a különleges kegyelmet, amiben a tizennégy éves Bernadette Soubirous részesült. A Boldogságos Szűz tizennyolc alkalommal jelent meg neki 1858-ban egy kis francia faluban, Lourdesban. Bernadette példája arra késztette az ottani embereket, hogy megváltoztassák életüket, imádkozzanak és Krisztus szeretetét a gyakorlatban valósítsák meg, gondolattal, szóval és cselekedettel.

Amikor az emberek értesültek a jelenésekről, elkezdtek özönleni a kis faluba. Sokan megtapasztalták ott Szűz Mária szeretetét: testi és lelki gyógyulásuk által, és újra felfedezték Krisztus szeretetét az életükben. A Lourdesban történt csodákat és jeleket jól dokumentálták és ezek folytatódnak. Milliók utaznak oda minden évben. Sajnos a világjárvány a kegyhelyre is kihatott. De a hit megélése és az imádság folytatódik, Szűz Mária anyai gondoskodása gyermekeiről – beleértve titeket és engem, és mindenkit, aki ebbe a kórházba jött meggyógyulni – sosem szűnt meg.

Ezért csatlakozunk azokhoz a testvéreinkhez, akik szerte a világon imádkoznak, hogy megszabaduljanak a koronavírustól és kérik a Szűzanya közbenjárását.

A mai evangélium emlékeztet minket arra, hogy a Szűzanya most is munkálkodik, miértünk szól a Fiához. Mit kell tennünk ha szeretnénk, hogy Krisztus meggyógyítson? Figyelmesen kell hallgatnunk a Szűzanyára, aki mindennap azt mondja: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” Az Úr különbözőképpen gyógyít minket, testileg, lelkileg, néha teljes egészében, néha részben. Nekünk az a feladatunk, hogy figyeljünk Istenre. Nem azt kell tennünk, amit mi helyesnek gondolunk, hanem amit Jézus mond nekünk. Mit mond nekünk? „Töltsétek meg a korsókat!” Töltsd meg a mi lelki ürességünket Krisztus szava iránti engedelmességgel, Krisztus jó borával. Töltsd meg gondolatainkat és vágyainkat Krisztus szeretetével. Tölts meg minket a vággyal, hogy szeressük felebarátainkat, különösen, akiket Jézus így nevez: a „kicsinyek”. Ez nem csak azt jelenti, hogy segítsünk a betegeknek, hanem, hogy vigasztaljuk azokat, akik más módon szenvednek, megtört lélekkel a mindennapi életükben és az országban történtek miatt, különösképpen a világjárvány okozta helyzetben.

Szentatyánk, Ferenc pápa a mai napra írt üzenetében így tanít minket: Jézus megkér minket: ”állj meg és figyelj, alakíts ki közvetlen és személyes kapcsolatot másokkal, érezz együtt velük, váljanak az ő szenvedéseik a sajátunkká, miközben szolgáljuk őket”. Ez egy nagyon mély tanács. Ebben a kórházban az orvosok, az ápolók és a betegek is megvalósítják ezeket a szavakat. Nem véletlen, hogy ezt a kórházat Assisi Szent Ferencről nevezték el. Rövid életében Szent Ferenc számos példáját adta az együttérzésnek, a könyörületességnek és a mások szenvedésével való közösségvállalásnak és annak az örömnek, ami Krisztus követéséből fakad.

A szentmise folytatásában imádkozunk, hogy a Szűzanya állandó imádsága gyermekeiért arra vezessen minket, hogy az evangéliumban leírt kérését teljesítsük: „Tegyetek meg mindent, amit csak (a Fiam) mond!” Találjuk meg Krisztus szavaiban és példájában továbbra is a lépéseket mindennap az igazi testvériesség, szolgálat és szeretet felé, melyek Krisztus irántunk való szeretetéből erednek."

Nagyböjtben - különösen péntekenként - Megváltónk értünk hozott áldozatáról és velünk hordott keresztjéről betegeikkel együtt elmélkedve fognak az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció tagjai gyógyulásokért imádkozni.

Forrás és fotó: Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41