Kettős papszentelést ünnepeltek a verbiták

Budatétény
Két, Indonéziából származó diakónust, Sudarman Aloysius Gonzaga és Klau Yulius verbita szerzeteseket szentelte pappá augusztus 27-én a főváros XXII. kerületében levő Baross Gábor-telepi Jézus Szíve-templomban Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök.

 

Az 1993-ban Flores szigetén született Aloysius Gonzagának és az 1991-ben Timor szigetén világra jött Yuliusnak nagyon hasonlóan alakult a papi hivatása: mindketten egyházi középiskolába jártak, ki-ki a saját szigetén lévő kisszemináriumban – derült ki a szentmise előtti ismertetésből, amelyet P. Madassery Benvin Sebastian SVD, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója tartott. – 2011-ben léptek be az Isteni Ige Társaságába (ez a verbita rend hivatalos neve); első fogadalmukat követően, 2013 és 2015 között Flores szigetén kezdték meg filozófiai és teológiai tanulmányaikat.

2015 szeptemberében érkeztek Magyarországra, ahol másfél évnyi nyelvtanulás után a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatták filozófiai és teológiai képzésüket; idén fejezték be tanulmányaikat. 2021 szeptemberében Kőszegen tettek örökfogadalmat. 2022 februárjában rendtársuk, Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök szentelte őket diakónussá Bicskén, az ottani plébánián egy ideje ugyanis a szerzetesrend látja el a lelkipásztori szolgálatot. Sudarman Aloysius Gonzaga Nagytétényben és Bicskén, Klau Yulius a Baross Gábor-telepen és a vasvári Szent Kereszt felmagasztalása plébánián látott el az elmúlt hónapokban diakónusi szolgálatot.

A városszéli plébániatemplom, amelynek hőfoka inkább az indonéziai, mint a magyar nyarat idézte, teljesen megtelt az ünneplő hívekkel – több tucat rendtárs, egykori professzor és más lelkipásztor ünnepelt együtt a két szentelendő verbitával. Számos hívő ki is szorult a templom előtti padokra.

A szertartás elején Tete Remis magyarországi tartományfőnök köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelten is Cserháti Ferenc püspököt, aki a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott püspökként maga is jól tudja, mit jelent a különböző népek, kultúrák találkozása az Egyházban.

Jelen volt az ünnepen a verbita rend szlovákiai tartományfőnöke, Pavol Kruták SVD, és számos rendtag a környező országokból. Indonéziából a szentelésre ideutazott Sudarman Aloysius Gonzaga öccse és Klau Yulius nagybátyja. A további családtagok, ismerősök – akár Indonéziából, akár Magyarországról vagy máshonnan – az internetes közvetítés révén tudtak bekapcsolódni az ünnepbe.

Az evangélium után a Názáret Missziósház vezetője, Ghie Marcell atya kérte a két diakónus pappá szentelését Cserháti Ferenctől.

A püspök, miután elfogadta a két jelöltet, szentbeszédében két üzenetet fogalmazott meg a szerzetességgel és a papsággal kapcsolatban: beszélt arról, hogy a közös krisztusi küldetés egységét kell átadniuk az Egyházban, valamint hogy Krisztus urunk nyáját a Jó Pásztor szívével kell szeretniük.

A szinoptikus hagyomány bizonyítja, hogy Péter társai nevében is felszólalt, egyfajta elsősége volt közöttük. János evangéliumából ugyanakkor mintha az rajzolódna ki, hogy a szeretett tanítvány hűségben és szeretetben túltett Péteren. A szónok rámutatott, hogy a két apostol karizmája különbözőségével kiegészíti egymást, együtt munkálkodásukban sem Péter elsősége, sem a szeretett tanítvány kiválósága nem szenved csorbát. Ezt az is bizonyítja, hogy a jánosi közösség, amelynek saját tradíciói lehettek, elismerte Péter primátusát.

Cserháti Ferenc rámutatott, hogy az Egyháznak és a megszentelt élet közösségeinek is hasonló módon szükségük van egymásra. Ehhez III. Ince pápa történetét hozta fel példaként, aki álmában azt látta, hogy egy jelentéktelen szerzetes menti meg az összedőléstől a lateráni bazilikát, a pápa legfőbb székesegyházát. Később aztán Assisi Szent Ferencben felismerte ezt a szerzetest, a ferences rendben pedig azt a közösséget, amely megszilárdíthatja az Egyházat. A szerzetesrendeknek szükségük van létrejöttükhöz az Egyház alapjaira, az Egyháznak pedig szüksége van a rendekre, hogy gyakorolni tudja hivatását. A szerzetesrendek karizmái nélkül az Egyház fogyatékos lenne – hangsúlyozta a püspök.

A papi hivatás szépsége az egység, az összetartozás; szeretetközösségben, testvérként követjük az Urat – tette hozzá a szónok. Cserháti Ferenc elismerte, hogy a manapság meghatározó szubjektivizmus az egyént dicsőíti, és az egyéni hiúságok is sokszor az összefogás ellen hatnak, de a Krisztussal való közösséget igazán a papsággal együtt, a püspök körében lehet megélni.

A papok és szerzetesek másik fő tulajdonsága kell hogy legyen, hogy a Jó Pásztorhoz hasonlóan még az életüket is hajlandók feláldozni nyájukért – mutatott rá a szentelő püspök. – Nem az ad jogcímet egy papnak, hogy szereti-e a rábízott nyájat, hanem hogy szereti-e Jézust, ahogy Péter apostol meghívásánál is látjuk. Cserháti Ferenc hangsúlyozta, hogy a nyáj, az egyházközösség nem lesz mindig szeretetreméltó, nem is várhat tőle a pásztor mindig viszonzást. Az, hogy Jézus mint jó pásztor a mérce azoknak, akik valamilyen tisztséget viselnek az Egyházban, azt jelenti, hogy Jézus szívével kell szeretni.

Az Úr azt a feladatot adta, hogy a gyerekeket, öregeket, betegeket, mindenkit az ő szívével szeressünk – világított rá a szónok. XVI. Benedek pápát idézve felsorolta, mi minden feladata lehet egy jó lelkipásztornak, amely a verbita szerzetesekhez is illő szolgálat. Végül az arsi plébános, Vianney Szent János szavait idézte fel a szentelendőknek: „Az Isten szíve szerinti jó pásztor a legjobb ajándék, amit Isten adhat a plébániának.”

A homíliát követően a jelöltek ígéreteivel folytatódott a szentmise, majd engedelmességük és saját akaratukról való lemondásuk jeleként a püspök kezébe helyezték kezüket, így tették le az ünnepélyes papi fogadalmat.

Ezután a két szentelendő arcra borulva, a többi jelenlévő térdelve énekelte el a Mindenszentek litániáját.

Majd következett maga a felszentelés, amikor a püspök kézrátétellel továbbadta az apostoloktól kapott lelki hatalmat a két fiatalnak.

A püspök után a rendfőnök és valamennyi jelen lévő pap is megismételte a kézrátételt.

Ezután következett a pappá szenteltek beöltöztetése a liturgikus ruhákba, majd a krizmával való megkenés.

A püspöktől megkapták az áldozati adományt, miközben ő azt mondta nekik: „Alakítsd az életed az Úr keresztjének titka szerint!”

A jelen lévő lelkipásztorok is köszöntötték az új paptársakat.

Innentől az újonnan szenteltek is részt vettek a szentmisén a koncelebrálásban. Az áldozás után gitáros énekek hangoztak el, köztük egy indonéz népének is felcsendült.

A szentmise végén az újonnan szenteltek a Baross Gábor-telepi templomban jelenlévőknek és az interneten bekapcsolódóknak is megköszönték a részvételüket, különösen is megköszönték tanáraik támogatását, hiszen az utóbbi években nem indonézul vagy angolul, hanem magyar nyelven végezték a teológiát.

A szertartás lezárása, a pápai és a magyar himnusz előtt a szentelő püspököt, paptestvéreiket és a ministránsokat részesítették újmisés áldásban. A többiek már a Názáret Missziós Házban kaphatták meg ezt a különleges áldást, ahol agapéval is készültek a nagyszámú ünneplőnek.

Szerző: Agonás Szonja

Forrás és fotó: magyarkurir.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41