Ugrás a tartalomra
beharangozó Hazai
2015. április 23. 8:00
Mindenhol

Kilenced-hetedik nap

Nyisd meg lelkünket a szépség szemlélésére. Őrizd meg bennünk a teremtett világ hálás csodálatát, és add, hogy felismerjük mindazt a csodát, amelyet te viszel végbe minden élőlényben. (Ferenc pápa imája)

 

130. zsoltár: A zarándokok megváltója

Gyermeki bizalom az Úrban

Uram, szívemben nincs nagyravágyás, * szememben sincsen kérkedés. Nem töröm magam nagy dolgok után, * sem erőmet meghaladó feltűnő csodák után.
Csak a békességre és a csendre * intettem a lelkemet.
Mint az anyja ölén nyugvó kisded, * a lelkem bennem úgy pihen.
Bízzál, Izrael, az Úrban, * mostantól fogva mindörökké!


131. zsoltár – I.: A zarándokok magatartása

A Dávid házának adott isteni ígéretek

Emlékezz meg Dávidról, Uram, * és arról, hogy mennyit buzgólkodott. Mert megesküdött az Úrnak, * fogadalmat tett Jákob erős Istenének:
„Nem lépek addig házamba, * és nem térek addig vetett ágyba nyugodni, nem engedem szunnyadni szememet, * és szempillámat álomra nem hunyom, míg nem találok lakóhelyet az Úrnak, * hajlékot Jákob erős Istenének!”
Íme, azt hallottuk, hogy a frigyláda Efratában van, * és megtaláltuk Jaar mezején. Induljunk hát sátorába, * boruljunk le lábának zsámolya előtt!
Kelj útra, Urunk, nyugalmad helyére, * kelj útra, te és hatalmad ládája! Igazságba öltözzenek papjaid, * és szentjeid ujjongjanak!
Szolgádnak, Dávidnak kedvéért * fölkented arcát meg ne vesd!

II. Esküt tett az Úr Dávidnak, * igaz esküt, nem vonja vissza: „Véredből származó utódot * ültetek majd trónodra.
Hogyha megtartják szövetségemet fiaid, * és a parancsokat, melyekre őket tanítom, akkor még az ő fiaik is * trónodon ülnek mindörökre.”
Kiválasztotta az Úr magának Siont, * lakóhelyéül kívánta: „Nyugalmam helye ez lesz örökre, * itt akarok lakni, ez a kívánságom.
Eleséggel gazdagon megáldom, * szegényeit jól tartom kenyérrel. Papjaira az üdvösség palástját terítem, * és szentjei ujjongva ujjonganak.
Dávidnak ott hatalmas sarjat támasztok, * fényességet hintek fölkent királyomra. Ellenségeit szégyennel borítom, * az ő fején azonban korona ragyog.”

 

Sokan vannak ugyanis, akik a céltalan bolyongásnak hitt életük után egy napon felfedezik, hogy életük az engedelmesség jegyében telt, mert a szívük mélyén a velük zarándokló Isten titokzatos hívására feleltek. A vándorút célja jelen van már útközben, sőt már az út kezdetén is. A zarándok mindezt csak úgy ismerheti föl, ha teljes bizalommal indul útra. Az ígért javakat se most, se később nem birtokolhatja a maguk teljességében és csöndes mozdulatlanságban. Hit és remény nélkül semmire sem jutunk. (John testvér)

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia vándortábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Virág Benedek vándortábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Szilvásy László SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41