Konferencia az idősgondozásról

2021. okt. 21. (csütörtök) 09:15
Budapest

Az idén februárban bejegyzett Szerzetesi Fenntartású Szociális Intézmények Egyesülete október 19-én megrendezte első Szerzetesi Idősgondozási Konferenciáját és szakmai fórumát Budapesten a Pasaréti Közösségi Házban.

A Szerzetesi Fenntartású Szociális Intézmények Egyesületét (SZFSZIE) háromtagú operatív elnökség vezeti, amelynek tagja Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Dobszay Benedek OFM, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány vikáriusa, valamint Nagy Viktor, az Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthonának főigazgatója.

A SZFSZIE célja, hogy egységes érdekképviseletet és szakmai fórumot biztosítson a szociális intézményt fenntartó szerzetesrendek, világi társaságok, valamint apostoli élet társaságai és az általuk fenntartott szociális intézmények vezetői számára.

Az első Szerzetesi Idősgondozási Konferenciát és szakmai fórumot pedig azzal a hagyományteremtő szándékkal szervezték meg Pasaréten, hogy az idősgondozás területén tapasztalható aktuális trendekkel, irányokkal és változásokkal kapcsolatban konzultációs fórumot biztosítsanak az érintettek számára.

A tanácskozáson 17 szerzetesrend és 32 szociális intézmény képviseltette magát, s jelen volt több magánfenntartású szociális intézmény képviselője is.

A konferenciát Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita nyitotta meg a Szentírás szavaival: „Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene! Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk” (2Kor 1,3–4).

Az érsek-metropolita hangsúlyozta: a szerzetesek és szakmabeliek egyaránt azt a tudást, vigasztalást akarják továbbadni az embereknek, amit Istentől kaptak, s kérte ehhez mindenki számára a Szentlélek pártfogását.

A munkában, szolgálatban „rászorulunk egymás segítségére” – mondta Kocsis Fülöp, ezzel indokolva bekapcsolódását Nagy Viktor, az Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthonának főigazgatója kezdeményezésébe, a SZFSZIE megalakításába.

A konferencián Ungvári Sándor, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat igazgatója mutatta be a szeretetszolgálat sokrétű, innovatív munkáját, jelenleg is futó szociális projektjeit, intézményfejlesztéseit.

A szerzetesi összefogás terén a kezdetektől tevékeny Dobszay Benedek OFM, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány vikáriusa, a SZFSZIE elnökségi tagja felhívta a figyelmet a szerzetesség sajátosságára: a regula szerinti fegyelmezett élet egyszersmind nagy személyes szabadságot is jelent, s ez a szabadság az intézményekre is vonatkozik. „Azt tapasztaljuk, hogy a betartandó állami szabályozás mellett szabadon, innovatívan tudunk gondolkodni a jövőről, s ezt a tapasztalatunkat fel kell kínálnunk másoknak is, hogy inspirálódjanak általunk.”

Nagy Viktor, az SZFSZIE elnöke elmondta, a női és férfi szerzetes-elöljárók konferenciájának megalakulása óta időről időre felmerült a szociális területen, különösen az idősgondozás területén aktív rendek szorosabb szakmai együttműködésének szándéka.

2018-ban a szerzetesi iroda által megrendezett, a szociális ellátórendszerről szóló konferencián az intézményesített összefogás igénye is megfogalmazódott.

Jelentős lépés az SZFSZIE idei megalakulása és első szakmai konferenciája, amelyen Nagy Viktor vázolta a megoldandó feladatokat és sürgette a szerzetesi összefogást az idősgondozás terén. Egyáltalán, létezik-e olyan követelményrendszer (minőségbiztosítással egybekötve), amit egységesen „szerzetesi idősgondozásnak” nevezhetünk? – tette fel a költői kérdést az előadó.

Sajnos, „ahány ház, annyi szokás” módjára vagyunk jelen a szociális szférában, mondta az SZFSZIE elnöke, majd előadásában rámutatott: a szerzetesi összefogásnak, hálózatnak hatékony szakmai és érdekképviseleti fórumként kellene működnie, segítve a szerzetesi fenntartókat és intézményeiket már abban is, hogy kialakíthassák reális jövőképüket. Két lábbal a földön állva kell az égre tekintenünk – szögezte le Nagy Viktor. Az intézményi ellátás egyik alappillére a stabil fenntartói háttér, amit biztosítani kell a szerzetesek létszáma, életkora és a különféle funkciójú intézmények, illetve az eltartottak számának figyelembevételével.

Az összefogással, a lobbierőnkkel hallatni kell a hangunkat a szociális szférában, legyen szó akár a jogszabályok előzetes véleményezéséről vagy az állami döntések prioritásainak meghatározásáról, ezzel szemben jelenleg „szétszórtan élünk, alig, vagy nincs is kapcsolat az intézmények között” – mutatott rá az előadó. Sok, hivatását beteljesíteni készülő rend számára súlyos kérdéseket vet fel saját fenntartói státuszuk jövőbeli sorsa, különösen ha szerzetesi karizmájukat az intézményeiken keresztül szeretnék továbbadni. A megoldás igényével létre kell hoznunk egy intézményfenntartó központot – tette hozzá Nagy Viktor. A Szerzetesi Művek Intézményfenntartó Központ fontos feladata lenne a szociális intézmények jogutódlásának biztosítása, az érdekképviselet (lobbi), és a reális jövőkép kialakítása.

Tudomásul kell vennünk, hogy a szociális szolgáltatás is piac, a korral haladva élnünk kell a digitalizáció adta lehetőségekkel, a közösségi média használatával (ami jelentősen megkönnyíti az intézményekkel való kapcsolatfelvételt), és nem csupán követőként kellene viszonyulnunk a munkaerőpiaci trendekhez – mutatott rá a jelen problémáit tovább részletezve és az összefogás szükségességére figyelmeztetve Nagy Viktor.

Az első Szerzetesi Idősgondozási Konferencia szakmai vitafórumát további előadások alapozták meg.

 

Forrás és fotó: magyarkurir.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41