Közvetlen kapcsolatban

2019. júl. 6. (szombat) 11:45
Szatmárnémeti

Szegedről, Kecskemétről, Budapestről, Tahiból, Pécelről és Kolozsvárról is Szatmárnémetibe érkeztek a Jézus Szíve Társasága (SJC) testvérei azért, hogy helyi társaik, - jelenleg négy testvér - vendégszeretetében kezdjék meg zarándoklatukat. A Társaság 1993-óta jelen van a Szatmári Egyházmegye különböző pasztorációs területein. Ennek kapcsán beszélgettek az egyházmegye munkatásrsai Suller Melinda SJC általános elöljáróval és Tyukodi Beáta SJC testvérrel, a Szatmári Római Katolikus Püspökség ifjúsági referensével.

Ez egy különleges zarándoklat, ugyanis tavaly, augusztus 26-án hirdettük meg P. Bíró Ferenc emlékévet - kezdi a beszélgetést Suller Melinda SJC. Ő Társaságunk Alapítója volt és most 150-ik születésnapjára készülünk. Ennek a része ez az emléktúra, zarándoklat P. Bíró nyomdokaiban.

Mit kell tudni P. Bíró Ferenc SJ kapcsolatáról Szatmárnémetivel vagy a Szatmári Egyházmegyével?

Tyukodi Beáta SJC: Alapítónk Munkácson született, ami akkor a Szatmári Egyházmegyéhez tartozott, majd Szatmárnémetiben járt iskolába. A jezsuiták konviktusában tanult, és később a jezsuita rendbe lépett be. Papként első miséjét a szatmárnémeti Jézus Szíve – Kálvária templomban ünnepelte. Ez a kötődése egyházmegyénkhez.

Melyek zarándoklatuk főbb pontjai?

Suller Melinda SJC: Ma reggel a püspök atyával volt közös szentmisénk és beszélgetésünk. Hamarosan átmegyünk a székesegyházba, ahol megnézzük Boldog Scheffler János emlékszobáját is, délután pedig kis magyarság-útvonalra indulunk, Koltóra és Nagybányára. Közösségünknek nagyon fontos a magyarságtudat. Eskünkben, felajánljuk magunkat népünkért úgy, ahogyan Árpád-házi Szent Margit tette. Csütörtökön tovább folytatjuk Bíró páter lábnyomainak a keresését. Átmegyünk Kárpátaljára, Munkácsra, ahol született, és a mellette levő kis faluba, Pósaházára, ahol gyermekéveit töltötte. Elsőpénteken a jezsuita atyákkal imádkozunk a 10.30-kor kezdődő szentmisén. Hálát adunk a szentignáci lelkiség éltető erejéért. Kérjük Jézus Szíve áldását Társaságunk jövőjére, a szatmári hívek életére.

Ünnepi alkalom ez a zarándoklat, de az év nagy része hétköznapokból áll. Milyenek a Társaság hétköznapjai?

Suller Melinda SJC: Azt mondhatom, hogy nagyon változatos az életünk, mert nem egy klasszikus szerzetesrend vagyunk, amelyik zárt rendházakban él. Mi egy apostoli életközösség vagyunk, akiknek nagyon fontos, hogy az emberek között tevékenykedve a társadalom különböző rétegeiben és az egyházban dolgozzon. Ezért többféle munkaterületen tevékenykedünk. Talán a legfontosabbnak nevezném a lelkigyakorlatok, lelkiségi műhelyek, lelki beszélgetések területét, ezért van Tahiban lelkigyakorlatos házunk, amely lassan már 30 éves. Ennek a hagyománya visszanyúlik a közösség kezdetéhez. Hiszen az 1920-as évektől kezdve folyamatosan foglalkoztak a testvérek lelkigyakorlatokkal, népmisszióval - különösen falvakban -, ezeket megújulva tovább folytatjuk. Van olyan testvérünk, aki rendszeresen jár fiatalokhoz, vidékre, kisebb csoportokhoz, vagy Bea testvér a szatmári egyházmegyében tevékenykedik.

A másik területünk a könyvkiadás. Idén ünnepeljük a Korda könyvkiadó és könyvterjesztő vállalat, illetve könyvesboltjaink fennállásának 100-ik évfordulóját. Ezt a vállalatot még Bíró atya alapította. A Korda egy mozaik szó (Corda Omnium Res Dicamus Amore), magyarra lefordítva azt jelenti, hogy Mindenek Szívének szenteljük oda dolgainkat szeretettel. Ez arra utal, hogy számunkra az üzleti világ is egy missziós terület. A kereskedelemben szeretnénk úgy jelen lenni, mint a keresztény értékek képviselői. A könyvkiadás, könyvterjesztés számunkra sajtóapostolkodás.

Aztán a harmadik területünk az idősekkel való foglalkozás. A régi lelkigyakorlatos házunkban, Pécelen lassan 30 éve idősek otthona működik, amit mi vezetünk. Épp a múlt héten volt a búcsúja, a Jézus Szíve búcsú, amikor a hatalmas park platánfái alá kitelepültünk. Ott volt kint a szentmise, majd a szabadban ebédeltünk. Nagyon kellemes nap volt...

Említette, hogy a világiak között élnek. A társadalom és benne az ember folyamatosan változik. Milyen ritmusban tud erre válaszolni a Jézus Szíve Társasága, amely közvetlen kapcsolatban él a változásokban élő világiakkal?

Suller Melinda SJC: Hat évente van nagykáptalanunk, ami azt jelenti, hogy a közösség küldötteket választ, akik felkészülnek erre a hozzávetőlegesen 10 napos együttlétre. Ilyenkor átbeszéljük a közösségi élettel kapcsolatos kihívásokat, újdonságokat, valamint az apostoli élettel kapcsolatos korszerű változásokat. Hat évenként megújulásra ad lehetőséget a nagykáptalan. Ez bele épült a Társaság hagyományába, történetébe. Az elmúlt nagykáptalan alkalmával a karizmánk újragondolásával foglalkoztunk és új szavakat kerestünk a régi fogalmainkhoz. Például a női lelkiséggel való foglalkozáshoz a "női integrált élet" szavakat használtuk, vagy például az "emberek között lenni" helyett "köztetek és értetek" szavakat. Fontos számunkra a teremtett világ értékeihez való szabadlelkű viszonyulás. Ez kicsit több mint a környezetvédelem. A magyarság gondolatkörét is megerősítettük magunkban.

A zarándoklat szép alkalom a találkozásra. Milyen gyakran szoktak ehhez hasonló formában találkozni a testvérekkel akár kisebb csoportokban?

Tyukodi Beáta SJC: Havonta járok Budapestre, a Társaságunk központjába. A testvéreink nagy része Magyarország területén él. Mi, szatmári, kolozsvári, gyulafehérvári testvérek próbálunk rendszeresen eljutni hozzájuk. Az utolsó nagykáptalan óta a közösség vezetésében is benne vagyok. Így több alkalmam van arra, hogy a többi testvérrel is együtt lehessek, beszélgethessek, halljam mi történik Társaságunk mindennapjaiban.

Most külön öröm nekem, hogy a testvérek jöttek el Szatmárra. Ritkábban van az, hogy a magyarországi rendtársaink jönnek hozzánk, úgyhogy ez jó lehetőség, hogy megmutathassuk kicsit részletesebben egyházmegyénk színességét és azokat a területeket, helyeket, ahol dolgozunk.

Forrás és fotó: https://www.szatmariegyhazmegye.ro

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41