„Legyetek vidámak, bátrak és közösségi emberek!"

2014. dec. 1. (hétfő) 12:30
Róma

Rómában 2014. november 30-án a délelőtt tíz órakor tartott szentmisén nyitották meg hivatalosan a megszentelt élet évét a Szent Péter-bazilikában. Mivel Ferenc pápa törökországi látogatása miatt nem lehetett jelen, a szentmise főcelebránsa João Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa volt. Az alábbiakban közzétesszük Ferenc pápának az erre az alkalomra küldött üzenetét, amelyet a szentmise elején felolvastak. 

 

Ferenc pápa üzenete a megszentelt élet évét megnyitó szentmisére

Kedves megszentelt nővéreim és testvéreim!

Nagy örömmel fordulok hozzátok ezen jeles alkalomból, a megszentelt élet évét megnyitó szentmise kapcsán. Nagyon szerettem volna személyesen is veletek lenni, ahogy biztosítottalak már benneteket erről, de Isten másképp akarta. A megszentelt élet évének meghirdetésével a szerzetesi élet megújításáról szóló Perfectae caritatis kezdetű határozat kihirdetésének ötvenedik évfordulóján mindenekelőtt az volt a szándékom, hogy újra felmutassuk az egész egyház előtt a sequela Christi [Krisztus-követés] e sajátos formájának szépségét és értékességét, amelyet valamennyien képviseltek, ti, akik úgy döntöttetek, hogy mindent elhagytok, hogy közelebbről követhessétek Krisztust az evangéliumi tanácsok fogadalmával. A sokféle programon keresztül, amelyek a következő hónapokban lesznek Rómában és az egész világon, életetek tündöklő tanúságtétele lámpatartóra helyezett lámpás lesz, hogy fényt és meleget árasszon Isten egész népének. Nektek is megismétlem sürgető felhívásomat, amellyel egy évvel ezelőtt a legfőbb szerzetes elöljárókhoz fordultam: ébresszétek fel a világot, világosítsátok meg prófétai és árral szemben haladó tanúságtételetekkel! Hogyan tudjátok megvalósítani ezt a felhívást, nemcsak ebben a különleges, nektek szentelt évben, hanem mindig? Három útmutató szót mondok nektek.

Legyetek vidámak! Mutassátok meg mindenkinek, hogy Krisztus követése és evangéliumának tettekre váltása boldogsággal tölti el szíveteket. Fertőzzétek meg ezzel az örömmel a hozzátok közeledőket, és akkor sokan fogják kérdezni tőletek örömetek okát, és felébred bennük a vágy, hogy osztozzanak ragyogó és lelkesítő evangéliumi kalandotokban.

Legyetek bátrak! Aki érzi, hogy az Úr szereti őt, az teljesen belé tudja vetni bizalmát. Így tettek alapítóitok is, új utakat nyitva Isten országának szolgálatára. A benneteket kísérő Szentlélek erejével menjetek el a világ útjaira és mutassátok meg az evangélium megújító erejét, amely ha tettekre váltják, ma is csodákat visz végbe, és az ember minden kérdésére választ tud adni.

Legyetek közösségi emberek! Mély személyes közösségben Istennel, akit életetek porro unumának [mint egyetlen szükségest] (vö. Lk 10,42) választottatok, fáradhatatlanul építsétek a testvériséget, mindenekelőtt a kölcsönös szeretet evangéliumi törvényét megtartva magatok között, azután pedig mindenkivel, különösen a legszegényebbekkel. Mutassátok meg, hogy az egyetemes testvériség nem utópia [elérhetetlen vágy], hanem magának Jézusnak az álma az egész emberiségről.

Kedves megszentelt nők és férfiak, köszönöm, hogy eljöttetek ma ide, hogy ünnepélyesen megnyissátok a megszentelt élet évét. Köszönetet mondok João Braz de Aviz bíborosnak, a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációja prefektusának is, aki nevemben bemutatja a szentmisét. Szeretném kifejezni hálámat José Carballo érseknek is, valamint a dikasztérium minden tagjának, hogy nagylelkűen dolgoznak az erre az évre tervezett programok sikerén. Miközben rábízom a megszentelt élet ma kezdődő évét Szűz Máriára, az Atya egyedülálló módon szeretett leányára, akit a Szentlélek minden kegyelmi ajándékkal felékesített, a ti legfőbb példaképetekre, imáimban mellettetek vagyok, és szívből adom rátok, akik itt jelen vagytok, apostoli áldásomat.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41